Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Hemvårdsinstruktion för influensa

De vanligaste symptomen är hastig hög feber, i vilken ingår muskelvärk, huvudvärk och illamående. Andra symptom är ont i halsen, hosta och snuva. Influensa börjar normalt inte med enbart snuva. Andra möjliga symptom är värk i olika kroppsdelar, huvudvärk, frossa och trötthet. Influensa smittar från en person till annan via hostande och nysande eller via händer som nedsmutsats med sekret från andningsvägarna.

Smittorisken kan minskas

Skydda din mun och näsa med engångsnäsdukar då du hostar eller nyser. Släng den använda näsduken.

• Ifall du inte har en näsduk, hosta eller nys i överdelen av din tröjärm, inte i dina händer.

• Tvätta händerna med vatten och tvål eller använd dig av alkoholbaserat handdesinficeringsmedel, i synnerhet efter att du har hostat eller nyst.

• Undvik att röra ögonen, näsan eller munnen, ifall du inte nyligen desinficerat/tvättat dina händer.

Skötande av influensa hemma

Ifall dina symptom är lindriga och du inte ingår i riskgrupperna behövs inget fastställande av sjukdom eller virusmedicinsk vård, utan var och en kan lida av sjukdomen hemma.

• Undvik närkontakt med andra och hålls hemma tills febern är borta och de övriga symptomen minskar.

• Vid sjukdom är vila och intagande av en tillräcklig vätskemängd viktigt.

• Feber och värk kan lindras med receptfria mediciner som fås från apoteket. Influensan läker oftast under en veckas vila hemmavid.

• Gå inte till arbetet eller skolan om du är sjuk. Du kan återvända till arbetet och skolan, då febern och det allmänna tillståndet har normaliserat sig. Samma instruktioner gäller även barn inom dagvården.

• Sköt inte heller småbarn när du är sjuk.

• Om möjligt, be någon annan göra butiksbesök eller sköta dina övriga ärenden i stället för dig.

• Följ med ditt mående och ta vid behov kontakt per telefon till din egna hälsostation.

Att söka sig till vård

Ifall barnet insjuknar och denne får något av följande symptom, för barnet till en läkare snarast möjligt för att få vård. Symptom som förutsätter omedelbar vård hos barn som insjuknat i influensa:

• Andningsproblem

• huden är blå- eller gråaktig

• barnet inte dricker tillräckligt

• barnet kräks kraftigt eller kontinuerligt

• barnet vaknar eller reagerar inte på något

• barnet är så irriterat att det inte vill vara i famnen

• symptomen för influensa försvinner, men återkommer sedan tillsammans med feber och värre hosta

 

Ifall du insjuknar och något av följande symptom uppstår hos dig, sök dig till läkarvård snarast möjligt: Symptom som förutsätter omedelbar vård hos vuxna som insjuknat i influensa:

• andningsproblem

• tryck eller smärta i bröstet

• akut svindel eller virrighet

• kraftiga eller kontinuerliga kräkningar

• symptomen för influensa försvinner, men återkommer sedan tillsammans med feber och värre hosta.