Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Hemvårdsinstruktioner för norovirus

Norovirusen är bland de vanligare förorsakarna av magsjukdomar bland vuxna och betydande bland barnen. Norovirusen är uthålliga och kan klara sig i smittbart skick i rumstemperatur t.o.m. 12 dygn, i t.ex. mattor som fått uppkastningar på sig. Inkubationstiden för smittan är 12 – 48 timmar.

Symtom

Symtomen är magkramper, illamående, kräkningar. Majoriteten av de insjuknade har även diarré, som oftast är kortvarig och mild. En del har även stegring.

Hos grundfriska barn, unga och personer i arbetsför ålder börjar Norovirusets symptom akut och kraftigt, men symtomen upphör kvickt. Symtomen varar 12 h – 3 dygn. För friska och människor med god kondition är Noroviruset inte farligt

Noroviruset smittar lätt

Viruset utsöndras i riklig mängd i en insjuknad persons avföring. Smittan kan fås från den insjuknades diarré eller från ytor, som en insjuknad person berört, t.ex. WC-kran, dörrhandtag eller lampbrytare. Även uppkastningar innehåller mycket mikrober.

Skötande av norovirus hemma

För Noroviruset finns ingen medicinsk vård. Hemma bör man sköta om tillräckligt vätskeintag. Åldringar torkar lättare, eftersom de har sänkt känsla för törst.

Barn bör ges tillräckligt med vätska, så att fara för uttorkande inte kan uppstå. Uttorknings-symtom hos barn är trötthet, viktminskning, minskande av behov att urinera.

Hos vuxna är det normala vätskebehovet 2 l/dygn. Diarré och feber ökar på vätskebehovet. Oftast är sjukdomen lindrig och återhämtningen sker snabbt. Ifall symtomen pågår i våldsam form en längre tid, kan sjukdomen kräva vätskevård vid sjukhus.

Hur kan du förebygga norovirussmitta

Tvätta händerna med omsorg och tvål, i synnerhet efter wc-besök och blöjbyten samt före matlagning och ätande.

• Tvätta grönsaker och frukter omsorgsfullt.

• Rengör och desinficera omsorgsfullt de ytor som eventuellt nedsmutsats med viruset med klorbaserade rengöringsmedel.

• Byt nedsmutsade kläder, även sängkläder omedelbart och tvätta dem i 60 °C vatten

Smittorisken finns kvar 2 dygn efter att symtomen upphört, därför bör en person som varit insjuknad med Norovirus hålla sig hemma ett par symtomfria dagar.

Det är önskvärt att personer som haft diarré eller spysjuka inte besöker vårdanstalter, före de varit symtomfria under två dagars tid.