Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Sårvård

Sårskötaren planerar, förverkligar och utvärderar lokal sårvård för olika typer av kroniska sår. Till sårskötarens mottagning hänvisas genom läkarremiss.

Sårskötaren ger råd, handleder och utbildar personalen, patienten och klienten i sårvård samt i användningen av lokalvårdsprodukter och förebyggande sårvård. Sårskötaren utför yrkesövergripande samarbete med alla yrkesgrupper som deltar i vården av sårpatienten.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Sårskötare och sjukskötare tel.tid må-ti och to-fre kl. 8-9

Adress

  • Korsnästågets hälsostation, Fräsaregatan 2, Jyrsijänkatu 2, Vaasa

    Öppna kartan

Mottagningstider

  • Mottagning: måndagar och torsdagar

  • Dopplermätning: onsdagar

  • Konsultationsbesök till avdelningar och hembesök: tisdagar och fredagar

fax 06 325 1820