Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Hoitaja ja lääkäri

Screeningundersökningar

Enligt det nationella screeningprogrammet ordnar vi screening för förebyggande av livmorderhalscancer (papa-prov), bröstcancerscreening för kvinnor (mammografi) och fosterscreeningar under graviditet.

Screening för förebyggande av livmorderhalscancer (papa-prov)

Kvinnor från Vasa kallas till papa-prov med brev med fem års mellanrum (vid 30, 35, 40, 45, 50, 55 och 60 års ålder). Resultatet från papa-provet fås per brev hem.

Bröstcancerscreening för kvinnor (mammografi)

Kvinnor från Vasa i åldern 50–69 år kallas med brev till mammografiscreening, dvs. röntgenfotografering av brösten med två års mellanrum. Resultaten av screeningen kommer per brev hem.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Till massundersökningar kommer en kallelse per brev. I kallelsen finns anvisningar om hur du ska gå till väga om tiden inte passar till dig.

Screening för förebyggande av livmorderhalscancer (papa-prov)

Papa-prov tar vi på rådgivningen för familjeplanering på adressen Dammbrunnsvägen 4, 65100 Vasa (4.vån) ingång från dammen!

En ny tid kan du reservera må – fr kl. 9–11 och kl. 12.30–13 på nummer 06 325 1767.

Bröstcancerscreening för kvinnor (mammografi) 

Bröstcancerscreening för kvinnor (mammografi) görs på Terveystalo på adressen Storalånggatan 28, 65100 Vasa.

Fosterscreening

Fosterscreening av gravida gör vi via mödrarådgivningen i samarbete med Vasa centralsjukhus.