Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Kvinna

Hälsofrämjande

För främjande av hälsan erbjuds Vasaborna bland annat utbildning i anslutning till hälsan, individuell kostrådgivning, grupphandledning för viktkontroll motionsrådgivning samt sexualrådgivning.

Service vid enheten för hälsofrämjande:

  • Bl.a. individuell rådgivning, grupprådgivning och öppna föreläsningar
  • Planering och förverkligande av olika hälsofrämjande projekt
  • Målet är att motivera och stöda kommuninvånarna att själva ta ansvar för sin egen hälsa, sitt välbefinnande och sin livsmiljö

Kostrådgivning

För personlig kostrådgivning behövs remiss av läkare, hälsovårdare eller sjukskötare.

Näringsterapeuterna ger individuell näringsrådgivning, leder vikthanteringsgrupper och utbildar samt konsulterar hälsovårdspersonalen.

Motionsrådgivning

Vid motionsrådgivningen kartläggs klientens motionsvanor och därefter görs en individuell motionsplan. Utgångspunkten för rådgivningen är kundens intresseområden och möjligheter att motionera mera. Under besöken diskuterar man sambandet med motion då det gäller att förbättra den egna hälsan. Klienten får hjälp med att börja motionera samt med att hitta sin egen gren och information om motionsmöjligheter och -ställen i  närområdet.

Till motionsrådgivningen kan man hänvisas av sjukskötare, hälsovårdare eller läkare. Den avgiftsfria motionsrådgivningen är riktad till Vasabor som med tanke på sin hälsa rör sig för lite. Handledningen är en del av patientens individuella vårdprocess.

Sexualrådgivning

Sexualrådgivning är för Vasabor, både kvinnor och män, som lever singel eller i parförhållande oberoende av kön eller sexuell läggning. Läs mera om sexualrådgivningen.

Rusmedelsförebyggande arbete

Syftet med det rusmedelsförebyggande arbetets rådgivnings- och informationsservice är att främja hälsa, trygghet och välfärd samt rusmedelsfri livsstil.

Syftet är också att förebygga och minska rusmedelsskador samt öka insikterna om rusmedelsfenomenet och hanteringen av det.

Det rusmedelsförebyggande arbetet iakttar och främjar de grundläggande och mänskliga rättigheterna i ärenden som gäller rusmedel.

 

Koordinatorn för hälsofrämjande

Koordinatorn för hälsofrämjande skapar, främjar och upprätthåller en positiv miljö för hälsofrämjande inom Vasa stad. På lokalnivå deltar koordinatorn i hälsokommunikation som riktar sig till befolkningen och beslutsfattarna. Koordinatorn fungerar i olika arbetsgrupper som sakkunnig inom hälsofrämjande, ledare av olika grupper och föreläsare för olika teman.

  • På polikliniken för könssjukdomar undersöks och behandlas patienter som lider av könssjukdomar samt ges förebyggande rådgivning.

Kontaktuppgifter