Förbigå menyn

Hälsofrämjande

För främjande av hälsan erbjuds Vasaborna bland annat utbildning i anslutning till hälsan, individuell kostrådgivning, grupphandledning för viktkontroll motionsrådgivning samt sexualrådgivning.

Service vid enheten för hälsofrämjande:

 • Bl.a. individuell rådgivning, grupprådgivning och öppna föreläsningar
 • Planering och förverkligande av olika hälsofrämjande projekt
 • Målet är att motivera och stöda kommuninvånarna att själva ta ansvar för sin egen hälsa, sitt välbefinnande och sin livsmiljö

Kostrådgivning

För personlig kostrådgivning behövs remiss av läkare, hälsovårdare eller sjukskötare.

Näringsterapeuterna ger individuell näringsrådgivning, leder vikthanteringsgrupper och utbildar samt konsulterar hälsovårdspersonalen.

Motionsrådgivning

Vid motionsrådgivningen kartläggs klientens motionsvanor och därefter görs en individuell motionsplan. Utgångspunkten för rådgivningen är kundens intresseområden och möjligheter att motionera mera. Under besöken diskuterar man sambandet med motion då det gäller att förbättra den egna hälsan. Klienten får hjälp med att börja motionera samt med att hitta sin egen gren och information om motionsmöjligheter och -ställen i  närområdet.

Till motionsrådgivningen kan man hänvisas av sjukskötare, hälsovårdare eller läkare. Man kan också själv ta kontakt vid funderingar kring den egna fysiska konditionen.

Sexualrådgivning

Sexualrådgivning är för Vasabor, både kvinnor och män, som lever singel eller i parförhållande oberoende av kön eller sexuell läggning. Läs mera om sexualrådgivningen.

Rusmedelsförebyggande arbete

Syftet med det rusmedelsförebyggande arbetets rådgivnings- och informationsservice är att främja hälsa, trygghet och välfärd samt rusmedelsfri livsstil.

Syftet är också att förebygga och minska rusmedelsskador samt öka insikterna om rusmedelsfenomenet och hanteringen av det.

Det rusmedelsförebyggande arbetet iakttar och främjar de grundläggande och mänskliga rättigheterna i ärenden som gäller rusmedel.

 

Koordinatorn för hälsofrämjande

Koordinatorn för hälsofrämjande skapar, främjar och upprätthåller en positiv miljö för hälsofrämjande inom Vasa stad. På lokalnivå deltar koordinatorn i hälsokommunikation som riktar sig till befolkningen och beslutsfattarna. Koordinatorn fungerar i olika arbetsgrupper som sakkunnig inom hälsofrämjande, ledare av olika grupper och föreläsare för olika teman.

Papparådgivning

Graviditetstiden påverkar även mannen och den förändrade familjesituationen medför olika utmaningar i mannen liv. Att växa från man till fader är en fysisk, psykisk och social process, under vilken även männen behöver handledning och stöd.

Syftet med papparådgivningen är att stöda männens hälsa och papparoll. Enheten för hälsofrämjande erbjuder alla gravidas män, såväl partner till förstföderskor som omföderskor, en möjlighet att komma till papparådgivningen på ett enskilt besök. Under besöket görs bl.a en inbody kroppssammansättningsmätning samt diskussion kring faderskapets utmaningar och glädjeämnen.

 • På polikliniken för könssjukdomar undersöks och behandlas patienter som lider av könssjukdomar samt ges förebyggande rådgivning.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

 • Koordinatorn för hälsofrämjandet: Tarja Paikkala tfn 040 559 2286 och Hanna-Mari Joutsen tfn 040 182 3921

 • Näringsterapeut: Terhi Harju, tel.tid on kl. 8-9 samt to kl. 8-9 och 12-12.30 tfn 040 173 0630

 • Näringsterapeut: Reetta Romu, tel.tid on kl. 8-9 samt to kl. 8-9 och 12-12.30 tfn 040 550 3574

 • Hälsomotionsplanerare: Minna Backman, tel.tid ti-fre kl. 8.30-9 tfn 040 352 8532

 • Sexualrådgivare: Eva-Maria Rajamäki tfn 040 511 6380

 • Verksamhetskoordinator för rusmedelsförebyggande arbete: Merja Huttunen-Metsi tfn 040 534 2269

 • Projektanställd inom rusmedelsförebyggande arbete: Sari Pukkinen tfn 040 585 1200

e-postadresserna:

 • Enheten för hälsofrämjande besöksadress Dammbrunnsvägen 4, Vaasa

  Öppna kartan

Fråga mera