Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Hälsostationsservice

Om du misstänker att du har smittats av coronaviruset, ska du alltid först ta kontakt PER TELEFON med din egen hälsostation må–to kl. 8–16 och fr kl. 8–14.15, under andra tider: ring till det riksomfattande journumret 116 117.

Här kan du boka en mottagningstid eller en telefontid till skötaren. Du kan också boka en elektronisk tid eller en telefontid till skötaren när det gäller ditt barn som är under 15 år. Efter att du har loggat dig till e-service, kan du välja ditt barns uppgifter i förvaltningsservicen (suomi.fi).

Coronavirussituationens inverkningar

Mottagning av patienter med luftvägsinfektionssymtom koncentreras till Huvudhälsostation, Dammbrunnsvägen 4. Ingång på husets norra gavel, från huvudingången till höger runt hörnet på byggnaden. Tillsvidare gäller detta inte de som bor i Lillkyro; de hänvisas fortfarande till den egna hälsostationen.

De symtom på övre luftvägsinfektion som sköts vid mottagningen är: hosta, halsont, feber, andnöd, muskelvärk och huvudvärk. Ombeds att alla som behöver anvisningar om och vård av luftvägsinfektioner alltid först ringa till hälsostations tidsbokning. På övriga hälsostationer i Vasa sköts inga patienter med övre luftvägsinfektion.

Andra hälsostationspatienter som behöver brådskande vård

I livshotande nödfall rings 112.

De personer som är i behov av brådskande vård sköts i första hand på den egna hälsostationen vardagar må-to kl. 8-16, fr kl. 8-14.15 och under övriga tider i samjouren vid Vasa centralsjukhus (Sandviksgatan 2-4).

I akuta sjukdomsfall bedömer en sjukskötare behovet av vård, ger anvisningar för vård hemma samt anvisar dig vid behov till läkarmottagning.

I fall som inte är brådskande ber vi dig ringa på eftermiddagen eller välja callbackmöjligheten som finns att välja från måndag till torsdag ända till kl. 13 och på fredag till kl. 12.

Laboratoriesvar kan du ringa gärna på eftermiddagen efter kl. 12. Boka tid på förhand till hörselundersökning och spirometri genom att ringa till din egna hälsostationen.

Laboratorium

Undvik icke brådskande besök till laboratorium i fall du har symptom på luftvägsinfektion. I fall du har en reserverad icke brådskande tid till laboratorium kan du ändra tiden via Fimlabs Vihta-tidsbokningssystem eller genom att ringa 06 213 1626.

Brådskande och nödvändiga undersökningar (t.ex. kontroller gällande blodförtunnande mediciner) tas som tidigare.

Läs alla nyheter om coronaviruset

Telefontjänstens svarsalternativ utökades vid hälsostationerna på så sätt att efter valet av språk kan du välja bland följande alternativ:

 • 1 Ärenden som ansluter sig till coronaviruset
 • 2 Tidsbokning
 • 3 Laboratorie- och röntgensvar samt receptärenden

Tid till laboratorium kan du ringa tel 06-213 1626

Sjukskötarens mottagning

Sjukskötarna gör vanligtvis också öronsköljningar, sårvård, byte av förband, stygn- och agraffborttagning. Därtill ger de av läkare ordinerade läkemedelsinjektioner samt vaccin för vuxna. En tid till sjukskötare får du genom att ringa till den egna hälsostationen.

Du kan beställa en mottagningstid till skötaren via nätet när det gäller vaccinationer, läkemedelsinjektioner, öronspolningar och stygnborttagning. Du kan också beställa en telefontid till skötare via nätet om du har icke-brådskande ärenden. Beställ här.

I brådskande sjukdomsfall bedömer en sjukskötare ditt vårdbehovet, ger anvisningar för hemvård och hänvisar vid behov till läkarmottagningen. Om du behöver brådskande vård kan du komma till skötaren utan tidsbokning.

Mottagningen är öppen: må-to kl. 8-11 och kl. 12-15.30 samt fr kl. 8-11 och 12-13.30.

Intyg för vård av sjukt barn via skötarens distansmottagning

Ifall ditt barn har blivit sjukt och du behöver intyg för vårdledighet, kan du boka en tid till skötarens distansmottagning via den egna hälsostationens tidsbokning.

Man begär din e-post adress och en tid bokas åt dig till skötarens distansmottagning. Skötaren skickar en länk till din e-post och via den kan du delta i distansmottagningen. Ladda ner applikationen Teams på den enhet du tänkt använda.

Anvisningar för distansmottagning

Vår videomottagning fungerar enkelt på alla de vanligaste med kamera utrustade enheterna. Distansmottagningen sker i Teams i enlighet med dataskydd. Du ska se till att dataskyddet är tillräckligt och användningen säker för din egen del. Välj en lugn miljö där du kan tala om barnets situation och behandling.

Det är inte tillåtet att spela in distansmottagningar utan överenskommelse mellan alla parter.

Gör så här när du kommer till distansmottagningen:

 • Logga in i Teams i god tid innan mottagningstiden börjar.
 • Om förbindelsen inte fungerar, ringer skötaren dig. Kom ihåg att kontrollera att dina kontaktuppgifter är uppdaterade.

Distansmottagning på Vasas hälsostationer är ett pilotprojekt och den är en del i utvecklandet av nya servicemodeller. Distansmottagningen är avgiftsfri.

Läkarmottagning

Du kan komma till besök på läkarmottagningen av hälsoskäl eller andra orsaker som förutsätter läkarkunskap.

Orsaker till icke-brådskande läkarbesök kan vara till exempel:

 • icke-brådskande sjukdomar som förutsätter läkarundersökning och -vård
 • uppföljning och vård av kroniska sjukdomar
 • kontroller efter jourbesök
 • icke-brådskande mentala problem eller misstanke om sådana
 • förnyande av recept om mottagningsbesök har ansetts vara befogat
 • röntgen- och laboratoriesvar, om mottagningsbesök har ansetts vara befogat
 • läkarintyg i anslutning till sjukdomar

Vid behov uppgör läkaren en remiss till en lämplig plats för fortsatt vård.

Du kan annullera en tid som du har bokat genom att ringa till hälsostationens tidsbokning minst två timmar före mottagningstiden. För en läkarmottagningstid som inte har annullerats uppbärs 50,80 euro av 18 år fyllda. En elektroniskt bokad tid ska annulleras 24 timmar före mottagningstiden.

Väntertider till läkare enligt hälsostationer

Laboratorium och röntgen

Undvik icke brådskande besök till laboratorium i fall du har symptom på luftvägsinfektion. I fall du har en reserverad icke brådskande tid till laboratorium kan du ändra tiden via Fimlabs Vihta-tidsbokningssystem eller genom att ringa 06 213 1626.

Brådskande och nödvändiga undersökningar (t.ex. kontroller gällande blodförtunnande mediciner) tas som tidigare.

Obs! Dammbrunnsvägens laboratorium är stängt fr.o.m. 28.6.2021 och Fimlabs nya provtagningscenter på Vasaesplanaden har öppnats 28.6.2021 i centrum (i tidigare Halpa-Halli byggnaden).

På Vasa centralsjukhusets laboratorium tas enbart icke brådskande hjärtfilm med kölapp utan tidsbokning.

Röntgen: tidsbokning tfn 06 325 1990 må-fre kl 8-15, adr. Dammbrunnsvägen 4, 65100 Vasa.

Du behöver alltid remiss till laboratorie- och röntgenundersökningar.

Byte av hälsostation

Val av hälsostationen omfattar hälsostationens alla tjänster till exempel läkarbesök, tandvård och rådgivningstjänster.

Här hittar du alla blanketterna med tanke på byte av hälsostation.

Annullering av mottagningstid

Du kan annullera en tid som du har bokat genom att ringa till hälsostationens tidsbokning minst två timmar före mottagningstiden.

Från och med 2.8.2021 kan du avboka din tid till Dammbrunnens, Gerbys, Korsnästågets och Kyrkoesplanadens hälsostation genom ett textmeddelande till nummer 040 190 8576. Meddela ditt namn, den bokade tiden, datum och klockslag. Om du inte får svarsbekräftelse på meddelandet har din annullering inte kommit fram. Om du behöver boka en ny tid, kontakta då den egna hälsostationens tidsbokning per telefon.

En elektroniskt bokad tid ska annulleras 24 timmar före mottagningstiden.

För en läkarmottagningstid som inte har annullerats uppbärs 50,80 euro av 18 år fyllda.

Elektronisk tidsbokning

På nätet kan du reservera en mottagningstid till en skötare, t.ex.  för borttagning av stygn, vaccinering, öronsköljning eller medicinininjektioner. Du kan också reservera en telefontid till skötare om du har icke-brådskande ärenden. Om du är vuxen, kan du reservera en mottagningstid till en skötare utan ett samtycke till uträttande av ärenden eletroniskt. Reservera tid här.

Du kan ge samtycket här via nättjänsten och få använda andra elektroniska tjänster. Du kan även printa ut ett blankett: ehalsoservice_avtal_om_skotsel_av_arenden_elektroniskt (pdf).

Ärendehantering å barnets vägnar

Då du loggat in i eHälsotjänsterna med egen bankidentifikation eller genom mobilcertifikat, noterar du väl att byta så att ditt barn är klient. Välj från övre högra hörnet i tjänsterna ditt eget namn, då en meny öppnas: Representera en person -> Sök befogenhet från tjänsten Suomi.fi

Välj barn, å vilkets vägnar du önskar sköta ärenden. Ifall du sköter ärenden för barnet för första gången, aktivera även ärendehantering å barnets vägnar från Blanketter. Då du fyller i blanketten tillåt webbtjänster och sms-tjänsten, så kan du kan använda alla tjänster som erbjuds. Tidsbokningen kräver inget samtycke. Här kommer du till eHälsoservicen, elektronisk tidsbokning.

Om det blir tekniska problem när du använder eHälsoservicen, skicka e-post till: eterveys@vaasa.fi.

Undersidor

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Hälsostationernas telefonservicenummer:
Dammbrunnens hälsostation tfn 06 325 1703 och 06 325 1770
Gerby hälsostation tfn 06 325 1711
Korsnästågets hälsostation tfn 06 325 1691
Kyrkoesplanadens hälsostation tfn 06 325 1666
Lillkyro hälsostation tfn 06 325 8500