Förbigå menyn

Hälsostationsservice

Genom hälsostationsservicen kan du få till exempel sjukledighetsintyg i förkylnings- och magsjukdomsfall, mäta blodtrycket, få livsstilsråd.

En tid till läkarmottagningen och till sjukskötare får du genom att ringa till din egna hälsostationen. I icke-brådskande ärenden ber vi att du ringer på eftermiddagen eller du väljer ringbud.

Laboratoriesvar kan du ringa gärna på eftermiddagen efter kl. 12. Boka tid på förhand till hörselundersökning och spirometri genom att ringa till din egna hälsostationen.

Sjukskötarens mottagning

Sjukskötarna gör vanligtvis också öronsköljningar, sårvård, byte av förband, stygn- och agraffborttagning. Därtill ger de av läkare ordinerade läkemedelsinjektioner samt vaccin för vuxna.

En tid till sjukskötare får du genom att ringa till den egna hälsostationen.

I brådskande sjukdomsfall bedömer en sjukskötare ditt vårdbehovet, ger anvisningar för hemvård och hänvisar vid behov till läkarmottagningen. Om du behöver brådskande vård kan du komma till skötaren utan tidsbokning.

Mottagningen är öppen: må-to kl. 8-11 och kl. 12-15.30 samt fr kl. 8-11 och 12-13.30.

Läkarmottagning

Du kan komma till besök på läkarmottagningen av hälsoskäl eller andra orsaker som förutsätter läkarkunskap.

Orsaker till icke-brådskande läkarbesök kan vara till exempel:

  • icke-brådskande sjukdomar som förutsätter läkarundersökning och -vård
  • uppföljning och vård av kroniska sjukdomar
  • kontroller efter jourbesök
  • icke-brådskande mentala problem eller misstanke om sådana
  • förnyande av recept om mottagningsbesök har ansetts vara befogat
  • röntgen- och laboratoriesvar, om mottagningsbesök har ansetts vara befogat
  • läkarintyg i anslutning till sjukdomar

Vid behov uppgör läkaren en remiss till en lämplig plats för fortsatt vård.

Väntertider till läkare enligt hälsostationer

 

Vid brådskande vårdbehov

Vid brådskande vårdbehov t.ex. andnöd kan du komma till skötare utan tidsbeställning. Hälsostationer är öppna: må-to kl. 8-16 och fre kl. 8-14.15.

Under övriga tider sköts brådskande vårdbehov i samjouren vid Vasa centralsjukhus (Sandviksgatan 2-4). Läs mera

Laboratorium och röntgen

Laboratorium på Huvudhälsostationen: boka tid  www.nettilab.fi eller genom att ringa telefon 06-213 1626 må-fre kl 7-15. Laboratorium på Huvudhälsostationen är öppet må-to kl. 7.30-15.00 och fr kl. 7.30-14.30. Vid Huvudhälsostationens laboratorium tas emot dejourpatienter utan tidsbokning. Kom ihåg att anmäla dig.

Under renovering på Vasa centralsjukhusets laboratorium tas enbart icke brådskande hjärtfilm med kölapp utan tidsbokning.

Röntgen: tidsbokning tel 06-325 1990 må-fred kl 8-15, adr. Dammbrunnsvägen 4, 65100 Vasa

Du behöver alltid remiss till laboratorie- och röntgenundersökningar.

Byte av hälsostation

Val av hälsostationen omfattar hälsostationens alla tjänster till exempel läkarbesök, tandvård och rådgivningstjänster.

Här hittar du alla blanketterna med tanke på byte av hälsostation.

Undersidor