Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Hälsostationsservice

Om du misstänker att du har smittats av coronaviruset, ska du alltid först ta kontakt PER TELEFON med din egen hälsostation må–to kl. 8–16 och fr kl. 8–14.15, under andra tider: ring till det riksomfattande journumret 116 117.

Coronavirussituationens inverkningar

Mottagning av patienter med luftvägsinfektionssymtom koncentreras till Huvudhälsostation, Dammbrunnsvägen 4. Ingång på husets norra gavel, från huvudingången till höger runt hörnet på byggnaden. Tillsvidare gäller detta inte de som bor i Lillkyro; de hänvisas fortfarande till den egna hälsostationen.

De symtom på övre luftvägsinfektion som sköts vid mottagningen är: hosta, halsont, feber, andnöd, muskelvärk och huvudvärk. Ombeds att alla som behöver anvisningar om och vård av luftvägsinfektioner alltid först ringa till hälsostations tidsbokning. På övriga hälsostationer i Vasa sköts inga patienter med övre luftvägsinfektion.

Andra hälsostationspatienter som behöver brådskande vård

Mottagningen av andra brådskande hälsostationspatienter koncentreras till Dammbrunnens hälsostation (Dammbrunnsvägen 4). Såväl till skötar-som läkarmottagning tas patienter in genom tidsbokning per telefon via den egna hälsostationen.

Mottagningen vid Dammbrunnens hälsostation är öppen må-to kl. 8-16, fredagar kl. 8-14.

Brådskande mottagningen vid Dammbrunnens hälsostation är den enda verksamhetspunkten, dit du kan komma även utan ett telefonsamtal, ifall du är i behov av omedelbar hjälp (t.ex. sår, fallande).

I livshotande nödfall rings 112.

I akuta sjukdomsfall bedömer en sjukskötare behovet av vård, ger anvisningar för vård hemma samt anvisar dig vid behov till läkarmottagning.

I fall som inte är brådskande ber vi dig ringa på eftermiddagen eller välja callbackmöjligheten.

Laboratoriesvar kan du ringa gärna på eftermiddagen efter kl. 12. Boka tid på förhand till hörselundersökning och spirometri genom att ringa till din egna hälsostationen.

Laboratorium

Undvik icke brådskande besök till laboratorium i fall du har symptom på luftvägsinfektion. I fall du har en reserverad icke brådskande tid till laboratorium kan du ändra tiden via www.nettilab.fi eller genom att ringa 06 213 1626.

Brådskande och nödvändiga undersökningar (t.ex. kontroller gällande blodförtunnande mediciner) tas som tidigare.

Läs alla nyheter om coronaviruset

Vid brådskande vårdbehov

Andra hälsostationspatienter som behöver brådskande vård

Från och med måndag 23.3.2020 koncentreras mottagningen av andra brådskande hälsostationspatienter till Dammbrunnens hälsostation (Dammbrunnsvägen 3).

Brådskande mottagningen vid Dammbrunnens hälsostation är den enda verksamhetspunkten, dit du kan komma även utan ett telefonsamtal, ifall du är i behov av omedelbar hjälp (t.ex. sår, fallande).

Mottagningen vid Dammbrunnens hälsostation är öppen må-to kl. 8-16, fredagar kl. 8-14.

I livshotande nödfall rings 112.

Under övriga tider sköts brådskande vårdbehov i samjouren vid Vasa centralsjukhus (Sandviksgatan 2-4). Läs mera

Sjukskötarens mottagning

Sjukskötarna gör vanligtvis också öronsköljningar, sårvård, byte av förband, stygn- och agraffborttagning. Därtill ger de av läkare ordinerade läkemedelsinjektioner samt vaccin för vuxna.

En tid till sjukskötare får du genom att ringa till den egna hälsostationen.

I brådskande sjukdomsfall bedömer en sjukskötare ditt vårdbehovet, ger anvisningar för hemvård och hänvisar vid behov till läkarmottagningen. Om du behöver brådskande vård kan du komma till skötaren utan tidsbokning.

Mottagningen är öppen: må-to kl. 8-11 och kl. 12-15.30 samt fr kl. 8-11 och 12-13.30.

Läkarmottagning

Du kan komma till besök på läkarmottagningen av hälsoskäl eller andra orsaker som förutsätter läkarkunskap.

Orsaker till icke-brådskande läkarbesök kan vara till exempel:

  • icke-brådskande sjukdomar som förutsätter läkarundersökning och -vård
  • uppföljning och vård av kroniska sjukdomar
  • kontroller efter jourbesök
  • icke-brådskande mentala problem eller misstanke om sådana
  • förnyande av recept om mottagningsbesök har ansetts vara befogat
  • röntgen- och laboratoriesvar, om mottagningsbesök har ansetts vara befogat
  • läkarintyg i anslutning till sjukdomar

Vid behov uppgör läkaren en remiss till en lämplig plats för fortsatt vård.

Väntertider till läkare enligt hälsostationer

 

Laboratorium och röntgen

Undvik icke brådskande besök till laboratorium i fall du har symptom på luftvägsinfektion. I fall du har en reserverad icke brådskande tid till laboratorium kan du ändra tiden via www.nettilab.fi eller genom att ringa 06 213 1626.

Brådskande och nödvändiga undersökningar (t.ex. kontroller gällande blodförtunnande mediciner) tas som tidigare.

Laboratorium på Huvudhälsostationen: boka tid  www.nettilab.fi eller genom att ringa telefon 06-213 1626 må-fre kl 7-15. Laboratorium på Huvudhälsostationen är öppet må-to kl. 7.30-15.00 och fr kl. 7.30-14.30. Vid Huvudhälsostationens laboratorium tas emot dejourpatienter utan tidsbokning. Kom ihåg att anmäla dig.

Under renovering på Vasa centralsjukhusets laboratorium tas enbart icke brådskande hjärtfilm med kölapp utan tidsbokning.

Röntgen: tidsbokning tel 06-325 1990 må-fred kl 8-15, adr. Dammbrunnsvägen 4, 65100 Vasa

Du behöver alltid remiss till laboratorie- och röntgenundersökningar.

Byte av hälsostation

Val av hälsostationen omfattar hälsostationens alla tjänster till exempel läkarbesök, tandvård och rådgivningstjänster.

Här hittar du alla blanketterna med tanke på byte av hälsostation.

Annullering av mottagningstid

Du kan annullera en tid som du har bokat genom att ringa till hälsostationens tidsbokning minst två timmar före mottagningstiden. För en läkarmottagningstid som inte har annullerats uppbärs 50,80 euro av 15 år fyllda.

En elektroniskt bokad tid ska annulleras 24 timmar före mottagningstiden.

Undersidor

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Läkarmottagningarna är centraliserade till Dammbrunnens hälsostation (Dammbrunnsvägen 4) och till Kyrkoesplanadens hälsostation (Kyrkoesplanaden 26) under tiden 29.6 – 16.8.2020. Läkarmottagning i Lillkyro är centraliserad till Dammbrunnens hälsostation under tiden 6.7 – 9.8.2020.

Hälsostationernas telefonservicenummer fungerar normalt hela sommaren:
Dammbrunnens hälsostation tfn 06 325 1703 och 06 325 1770
Gerby hälsostation tfn 06 325 1711
Korsnästågets hälsostation tfn 06 325 1691
Kyrkoesplanadens hälsostation tfn 06 325 1666
Lillkyro hälsostation tfn 06 325 8500