Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Keväinen kuva Tammikaivon terveysasemasta

Dammbrunnens hälsostation

Om du misstänker att du har smittats av coronaviruset, ska du alltid först ta kontakt PER TELEFON med din egen hälsostation må–to kl. 8–16 och fr kl. 8–14.15. Andra tider ring till det riksomfattande journumret 116 117.

Här kan du boka en tid till influensvaccinering, en mottagningstid ellr en telefontid till skötaren

Du kan också boka en elektronisk tid eller en telefontid till skötaren när det gäller ditt barn som är under 15 år. Efter att du har loggat dig till e-service, kan du välja ditt barns uppgifter i förvaltningsservicen (suomi.fi).

Roparnäsområdet: Vapenbrödrabyn, Orrnäs, Kilskiftet, Melmo, Roparnäs och Bobäck.
Tidsbokning tfn 06 325 1770

Brändöområdet: Brändö, Vikinga, en del av Dragnäsbäck, Hemstrand-Stenhaga, Skogsberget, Forskärr, Västerängen och Vöråstan
Tidsbokning tfn 06 325 1703

Brådskande mottagning av patienter med luftvägsinfektionssymtom koncentreras till Huvudhälsostation (Dammbrunnsvägen 4). Ingång på husets norra gavel, från huvudingången till höger runt hörnet på byggnaden. De symtom på övre luftvägsinfektion som sköts vid den brådskande mottagningen är: hosta, halsont, feber, andnöd, muskelvärk och huvudvärk.

Till mottagningen ska man reservera tid via sin egen hälsostation per telefon.

Huvudhälsostationens mottagning är öppen må–to kl. 8-16 och fred kl. 8-14.

På övriga hälsostationer i Vasa sköts inga patienter med övre luftvägsinfektion.

I livshotande nödfall rings 112. De personer som är i behov av brådskande vård sköts i första hand på den egna hälsostationen vardagar må-to kl. 8-16, fr kl. 8-14.15 och under övriga tider i samjouren vid Vasa centralsjukhus (Sandviksgatan 2-4).

I akuta sjukdomsfall bedömer en sjukskötare behovet av vård, ger anvisningar för vård hemma samt anvisar dig vid behov till läkarmottagning.

I fall som inte är brådskande ber vi dig ringa på eftermiddagen eller välja callbackmöjligheten som finns att välja från måndag till torsdag ända till kl. 13 och på fredag till kl. 12.

Verksamheten

Skötar- och läkarmottagningarna vid hälsostationen finns i andra våningen av Huvudhälsostationen. Läkar- och skötarmottagningarna har ordnats enligt tidsbokningsprincip, för att kunna trygga ett så störningsfritt och smidigt mottagningsbesök som möjligt.

På nätet kan du reservera en mottagningstid till en skötare, t.ex.  för borttagning av stygn, vaccinering, öronsköljning eller medicinininjektioner. Du kan också reservera en telefontid till skötare om du har icke-brådskande ärenden. Här kan du reservera.

Från telefonnummer 06 325 1770, 06 325 1703 fås:

• tidsbokningar till läkar- och skötarmottagningar

• bokningar av telefontid till läkare

• sjukvårdsrådgivning

• tidsbokning till astma- och diabetesskötare

Laboratoriesvar: via Mina Kanta Sidor eller telefonkontakt må-to kl. 12-15 och fre kl. 12-13 tfn 06 325 1770 och 06 325 1703.

8 dagar reserveras för förnyande av recept.

Information om coronaviruset

Övrigt verksamheten

Familjeplanering

Mödrarådgivning

Barnrådgivning

Skolhälsovården 

Studerandehälsovården

Hemsjukvård

Hälsostationsservice

Byte av hälsostation

Laboratorium och röntgen

Undvik icke brådskande besök till laboratorium i fall du har symptom på luftvägsinfektion. I fall du har en reserverad icke brådskande tid till laboratorium kan du ändra tiden via Fimlabs Vihta-tidsbokningssystem eller genom att ringa 06 213 1626.

Brådskande och nödvändiga undersökningar (t.ex. kontroller gällande blodförtunnande mediciner) tas som tidigare.

Obs! Dammbrunnsvägens laboratorium är stängt fr.o.m. 28.6.2021 och Fimlabs nya provtagningscenter på Vasaesplanaden har öppnats 28.6.2021 i centrum (i tidigare Halpa-Halli byggnaden).

På Vasa centralsjukhusets laboratorium tas enbart icke brådskande hjärtfilm med kölapp utan tidsbokning.

Sköterskan ger dig laboratoriesvar må-to kl. 12-15 och fre kl. 12-13 tfn 06 325 1770 och 06 325 1703.

Röntgen

Tidsbokning tel 06-325 1990 må-fre kl 8-15, adr. Dammbrunnsvägen 4, 65100 Vasa.

Du behöver alltid remiss till laboratorie- och röntgenundersökningar.

Marevan

Marevandoseringsinstruktioner ringer man åt dig under antingen samma dag eller därpå följande dag då provtagning skett. Ifall man inte har nått dig, bör du själv ringa två dagar efter provtagningarna till tfn 06 325 1770 eller 325 1714 mellan klockan 12 och 14 för att be om doseringsinstruktionerna.

Astma- och diabetesskötare

Först ska du fylla i avtalet gällande elektroniska tjänster. Efter det kan du elektroniskt boka en telefontid till din egen astma- eller diabetesskötare. Via elektronisk service- sidan kan du också skicka meddelanden till din astma- eller diabetesskötare. Här kommer du till servicen och tidsbokning.

Ifall det inte finns lediga tider att boka elektroniskt, kontakta Dammbrunnens hälsostation tfn 06 325 1703 eller 03 325 1770.

Elektroniska tjänster och tidsbokning till skötare

På nätet kan du reservera en mottagningstid till en skötare, t.ex.  för borttagning av stygn, vaccinering, öronsköljning eller medicinininjektioner. Du kan också reservera en telefontid till skötare om du har icke-brådskande ärenden. Om du är vuxen, kan du reservera en mottagningstid till en skötare utan ett samtycke till uträttande av ärenden eletroniskt. Reservera tid här.

Du kan ge samtycket här via nättjänsten och få använda andra elektroniska tjänster. Du kan även printa ut ett blankett: ehalsoservice_avtal_om_skotsel_av_arenden_elektroniskt (pdf).

Ärendehantering å barnets vägnar

Då du loggat in i eHälsotjänsterna med egen bankidentifikation eller genom mobilcertifikat, noterar du väl att byta så att ditt barn är klient. Välj från övre högra hörnet i tjänsterna ditt eget namn, då en meny öppnas: Representera en person -> Sök befogenhet från tjänsten Suomi.fi

Välj barn, å vilkets vägnar du önskar sköta ärenden. Ifall du sköter ärenden för barnet för första gången, aktivera även ärendehantering å barnets vägnar från Blanketter. Då du fyller i blanketten tillåt webbtjänster och sms-tjänsten, så kan du kan använda alla tjänster som erbjuds. Tidsbokningen kräver inget samtycke. Här kommer du till eHälsoservicen, elektronisk tidsbokning.

Om det blir tekniska problem när du använder eHälsoservicen, skicka e-post till: eterveys@vaasa.fi.

Intyg för vård av sjukt barn via skötarens distansmottagning

Ifall ditt barn har blivit sjukt och du behöver intyg för vårdledighet, kan du boka en tid till skötarens distansmottagning via den egna hälsostationens tidsbokning.

Man begär din e-post adress och en tid bokas åt dig till skötarens distansmottagning. Skötaren skickar en länk till din e-post och via den kan du delta i distansmottagningen. Ladda ner applikationen Teams på den enhet du tänkt använda.

Anvisningar för distansmottagning

Vår videomottagning fungerar enkelt på alla de vanligaste med kamera utrustade enheterna. Distansmottagningen sker i Teams i enlighet med dataskydd. Du ska se till att dataskyddet är tillräckligt och användningen säker för din egen del. Välj en lugn miljö där du kan tala om barnets situation och behandling.

Det är inte tillåtet att spela in distansmottagningar utan överenskommelse mellan alla parter.

Gör så här när du kommer till distansmottagningen:

  • Logga in i Teams i god tid innan mottagningstiden börjar.
  • Om förbindelsen inte fungerar, ringer skötaren dig. Kom ihåg att kontrollera att dina kontaktuppgifter är uppdaterade.

Distansmottagning på Vasas hälsostationer är ett pilotprojekt och den är en del i utvecklandet av nya servicemodeller. Distansmottagningen är avgiftsfri.

Annullering av mottagningstid

Du kan annullera en tid som du har bokat genom att ringa till hälsostationens tidsbokning minst två timmar före mottagningstiden.

Från och med 2.8.2021 kan du avboka din tid till Dammbrunnens, Gerbys, Korsnästågets och Kyrkoesplanadens hälsostation genom ett textmeddelande till nummer 040 190 8576. Meddela ditt namn, den bokade tiden, datum och klockslag. Om du inte får svarsbekräftelse på meddelandet har din annullering inte kommit fram. Om du behöver boka en ny tid, kontakta då den egna hälsostationens tidsbokning per telefon.

En elektroniskt bokad tid ska annulleras 24 timmar före mottagningstiden.

För en läkarmottagningstid som inte har annullerats uppbärs 50,80 euro av 18 år fyllda.

Försök med socialhandledning och –rådgivning vid Dammbrunnens hälsostation

Socialhandledarens service är tillgänglig till klienter speciellt vid hälsostationer samt barn-och mödrarådgivningar. Socialhandledaren rådger klienter, vars hemkommun är Vasa. Socialhandledarens mottagning finns på Dammbrunnens hälsostation, Dammbrunnsvägen 4, 3:e vån.

Socialhandledaren handleder och rådger klienterna i olika livssituationer att söka sig till korrekt service, där deras servicebehov kartläggs mer specifikt. Socialhandledaren kan även begäras med ärendehantering i hälsostationen eller rådgivningen.

Vårt mål är att klienten får den service som behövs utan dröjsmål. Verksamheten är en del av kommande social- och hälsocenter.

Socialhandledaren Catrine Salminen
Dammbrunnens hälsostation, 3 vån.
Tfn 040 357 2474

Socialhandledaren är anträffbar genom tidsbokning måndagar och tisdagar kl. 9-16 samt onsdagar under udda veckor kl. 9-14.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

  • Dammbrunnsvägen 4, 65100 Vasa Tammikaivon terveysasema

    Öppna kartan
  • Öppethållningstid: må-to kl. 8-16, fr kl. 8-14.15

Fax 06 317 1027, 06 317 1028

Ingång till Dammbrunnens hälsostation (röda punkten i kartan). Hälsostationens utrymmen finns på andra våningen.

Vid Dammbrunnens hälsostation finns två tillgängliga bilplatser för rörelsehindrade i huvudingångens omedelbara närhet. Busshållplats finns nära huvudingången. Huvudingången är otillgänglig, en 4 cm hög tröskel. Till alla våningar kan man ta sig med hiss eller via trappor. Handikapptoalett finns i varje våning, egenskaperna varierar. Objektet har telefonservice via textmeddelandefunktion. Personalen hjälper vid behov.