Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
Keväinen kuva Tammikaivon terveysasemasta

Dammbrunnens hälsostation

Om du misstänker att du har smittats av coronaviruset, ska du alltid först ta kontakt PER TELEFON med din egen hälsostation må–to kl. 8–16 och fr kl. 8–14.15. Andra tider ring till det riksomfattande journumret 116 117.

Roparnäsområdet: Vapenbrödrabyn, Orrnäs, Kilskiftet, Melmo, Roparnäs och Bobäck.
Tidsbokning tfn 06 325 1770

Brändöområdet: Brändö, Vikinga, en del av Dragnäsbäck, Hemstrand-Stenhaga, Skogsberget, Böle och Vöråstan
Tidsbokning tfn 06 325 1703

Läkarmottagningarna är centraliserade till Dammbrunnens och till Kyrkoesplanadens hälsostationer under tiden 29.6.-16.8.2020!

Dammbrunnens mottagning är avsedd för patienter som är i behov av akut vård. Vid Kyrkoesplanadens hälsostation sköts alla med icke-brådskande sjukdomar. Mottagningarna fungerar genom tidsbokning.

Brådskande mottagning av patienter med luftvägsinfektionssymtom koncentreras till Huvudhälsostation (Dammbrunnsvägen 4). Ingång på husets norra gavel, från huvudingången till höger runt hörnet på byggnaden. De symtom på övre luftvägsinfektion som sköts vid den brådskande mottagningen är: hosta, halsont, feber, andnöd, muskelvärk och huvudvärk.

Till mottagningen ska man reservera tid via sin egen hälsostation per telefon.

Huvudhälsostationens mottagning är öppen må–to kl. 8-16 och fred kl. 8-14.

På övriga hälsostationer i Vasa sköts inga patienter med övre luftvägsinfektion!

Brådskande mottagningen vid Dammbrunnens hälsostation är den enda verksamhetspunkten, dit du kan komma även utan ett telefonsamtal, ifall du är i behov av omedelbar hjälp (t.ex. sår, fallande).

Mottagningen vid Dammbrunnens hälsostation är öppen må-to kl. 8-16, fredagar kl. 8-14.

I livshotande nödfall rings 112.

I fall som inte är brådskande ber vi dig ringa på eftermiddagen eller välja callbackmöjligheten.

Verksamheten

Skötar- och läkarmottagningarna vid hälsostationen finns i andra våningen av Huvudhälsostationen. Läkar- och skötarmottagningarna har ordnats enligt tidsbokningsprincip, för att kunna trygga ett så störningsfritt och smidigt mottagningsbesök som möjligt.

Från telefonnummer 06 325 1770, 06 325 1703 fås:

• tidsbokningar till läkar- och skötarmottagningar

• bokningar av telefontid till läkare

• sjukvårdsrådgivning

• tidsbokning till astma- och diabetesskötare

 Laboratoriesvar: via Mina Kanta Sidor eller telefonkontakt må-to kl. 12-15 och fre kl. 12-13 tfn 06 325 1770 och 06 325 1703.

8 dagar reserveras för förnyande av recept.

Information om coronaviruset

Övrigt verksamheten

Familjeplanering

Mödrarådgivning

Barnrådgivning

Skolhälsovården 

Studerandehälsovården

Hemsjukvård

Hälsostationsservice

Byte av hälsostation

Laboratorium och röntgen

Undvik icke brådskande besök till laboratorium i fall du har symptom på luftvägsinfektion.

I fall du har en reserverad icke brådskande tid till laboratorium kan du ändra tiden via www.nettilab.fi eller genom att ringa 06 213 1626.

Brådskande och nödvändiga undersökningar (t.ex. kontroller gällande blodförtunnande mediciner) tas som tidigare.

Laboratorium vid Huvudhälsostationen: tidsbokning www.nettilab.fi. eller genom att ringa telefon 06 213 1626 må-fr kl 7-15.  Laboratorium vid Huvudhälsostationen är öppet må-to kl. 7.30-15.00 och fr kl. 7.30-14.30. Vid Huvudhälsostationens laboratorium tas emot dejourpatienter utan tidsbokning. Kom ihåg att anmäla dig.

Under renovering på Vasa centralsjukhusets laboratorium tas enbart icke brådskande hjärtfilm med kölapp utan tidsbokning.

Sköterskan ger dig laboratoriesvar må-to kl. 12-15 och fre kl. 12-13 tfn 06 325 1770 och 06 325 1703.

Röntgen: tidsbokning tel 06-325 1990 må-fred kl 8-15, adr. Dammbrunnsvägen 4, 65100 VASA.

Du behöver alltid remiss till laboratorie- och röntgenundersökningar!

Marevan

Marevandoseringsinstruktioner ringer man åt dig under antingen samma dag eller därpå följande dag då provtagning skett. Ifall man inte har nått dig, bör du själv ringa två dagar efter provtagningarna till tfn 06 325 1770 eller 325 1714 mellan klockan 12 och 14 för att be om doseringsinstruktionerna.

Astma- och diabetesskötare

Via elektronisk service-sidan kan du fylla i avtalet gällande elektroniska tjänster. Efter det kan du elektroniskt boka en telefontid till din egen astma- eller diabetesskötare. Via elektronisk service-sidan kan du också skicka meddelanden till din astma- eller diabetesskötare. Ifall det inte finns lediga tider att boka elektroniskt, kontakta Dammbrunnens hälsostation tfn 06 325 1703 eller 03 325 1770.

 

 

 

Elektroniska tjänster

Innan den elektroniska tjänsten kan användas, ska ett skriftligt samtycke ges till uträttande av ärenden eletroniskt. Man kan ge samtycket också via nättjänsten. Vårdnadshavarna till personer under 18 år fyller i ett skrifligt samtycke som returneras till hälsovårdaren eller hälsostationen.

Här kommer du till blanketten: ehalsoservice_avtal_om_skotsel_av_arenden_elektroniskt

Annullering av mottagningstid

Du kan annullera en tid som du har bokat genom att ringa till hälsostationens tidsbokning minst två timmar före mottagningstiden. För en läkarmottagningstid som inte har annullerats uppbärs 50,80 euro av 15 år fyllda.

En elektroniskt bokad tid ska annulleras 24 timmar före mottagningstiden.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Läkarmottagningarna är centraliserade till Dammbrunnens och Kyrkoesplanadens hälsostationer under tiden 29.6.-16.8.20!

  • 06 325 1770

  • 06 325 1703

  • Dammbrunnsvägen 4, 65100 VASA Tammikaivon terveysasema

    Öppna kartan
  • Öppethållningstid: må-to kl. 8-16, fr kl. 8-14.15

Fax 06 317 1027, 06 317 1028

Ingång till Dammbrunnens hälsostation (röda punkten i kartan). Hälsostationens utrymmen finns på andra våningen.

Vid Dammbrunnens hälsostation finns två tillgängliga bilplatser för rörelsehindrade i huvudingångens omedelbara närhet. Busshållplats finns nära huvudingången. Huvudingången är otillgänglig, en 4 cm hög tröskel. Till alla våningar kan man ta sig med hiss eller via trappor. Handikapptoalett finns i varje våning, egenskaperna varierar. Objektet har telefonservice via textmeddelandefunktion. Personalen hjälper vid behov.

Social- och hälsosektorns sommaröppettider 2020