Förbigå menyn
Keväinen kuva Tammikaivon terveysasemasta

Dammbrunnens hälsostation

Egen hälsostation betjänar er i såväl icke-brådskande som brådskande sjukdomsfall.

Skötar- och läkarmottagningarna vid hälsostationen finns i andra våningen av Huvudhälsostationen. Läkar- och skötarmottagningarna har ordnats enligt tidsbokningsprincip, för att kunna trygga ett så störningsfritt och smidigt mottagningsbesök som möjligt.

I brådskande sjukdomsfall bedömer en sjukskötare vårdbehovet, ger anvisningar för hemvård och hänvisar vid behov patienten till läkarmottagningen. Läkarna har dagligen några jourmottagningstider via tidsbokningen.
Personer som brådskande behöver vård kan komma till skötaren utan tidsbokning.

Mottagningen är öppen: må-to kl. 8-11 och kl. 12-15.30 samt fr kl. 8-11 och 12-13.30.

Roparnäsområdet: Vapenbrödrabyn, Orrnäs, Kilskiftet, Melmo, Roparnäs och Bobäck.
Tidsbokning tfn 06 325 1770

Brändöområdet: Brändö, Vikinga, en del av Dragnäsbäck, Hemstrand-Stenhaga, Skogsberget, Böle och Vöråstan
Tidsbokning tfn 06 325 1703

Från telefonnummer 06 325 1770, 06 325 1703 fås:

• tidsbokningar till läkar- och skötarmottagningar

• bokningar av telefontid till läkare

• sjukvårdsrådgivning

• tidsbokning till astma- och diabetesskötare

Sköterskan ger laboratoriesvar må-to kl. 12-15 och fre kl. 12-13 tfn 06 325 1770 och 06 325 1703.

8 dagar reserveras för förnyande av recept.

Mödrarådgivning

Barnrådgivning

Skolhälsovården

Hemsjukvård

Hälsostationsservice

Byte av hälsostation

Laboratorium och röntgen

Laboratorium vid Huvudhälsostationen: tidsbokning www.nettilab.fi. eller genom att ringa telefon 06 213 1626 må-fr kl 7-15.  Laboratorium vid Huvudhälsostationen är öppet må-to kl. 7.30-15.00 och fr kl. 7.30-14.30. Vid Huvudhälsostationens laboratorium tas emot dejourpatienter utan tidsbokning. Kom ihåg att anmäla dig.

Under renovering på Vasa centralsjukhusets laboratorium tas enbart icke brådskande hjärtfilm med kölapp utan tidsbokning.

Sköterskan ger dig laboratoriesvar må-to kl. 12-15 och fre kl. 12-13 tfn 06 325 1770 och 06 325 1703.

Röntgen: tidsbokning tel 06-325 1990 må-fred kl 8-15, adr. Dammbrunnsvägen 4, 65100 VASA.

Du behöver alltid remiss till laboratorie- och röntgenundersökningar!

Marevan

Marevandoseringsinstruktioner ringer man åt dig under antingen samma dag eller därpå följande dag då provtagning skett. Ifall man inte har nått dig, bör du själv ringa två dagar efter provtagningarna till tfn 06 325 1770 eller 325 1714 mellan klockan 12 och 14 för att be om doseringsinstruktionerna.

Astma- och diabetesskötare

Via elektronisk service-sidan kan du fylla i avtalet gällande elektroniska tjänster. Efter det kan du elektroniskt boka en telefontid till din egen astma- eller diabetesskötare. Via elektronisk service-sidan kan du också skicka meddelanden till din astma- eller diabetesskötare. Ifall det inte finns lediga tider att boka elektroniskt, kontakta Dammbrunnens hälsostation tfn 06 325 1703 eller 03 325 1770.

 

 

 

Elektroniska tjänster

Innan den elektroniska tjänsten kan användas, ska ett skriftligt samtycke ges till uträttande av ärenden eletroniskt. Man kan ge samtycket också via nättjänsten. Vårdnadshavarna till personer under 18 år fyller i ett skrifligt samtycke som returneras till hälsovårdaren eller hälsostationen.

Här kommer du till blanketten: ehalsoservice_avtal_om_skotsel_av_arenden_elektroniskt

  • 06 325 1770

  • 06 325 1703

  • Dammbrunnsvägen 4, 65100 VASA Tammikaivon terveysasema

    Öppna kartan
  • Öppethållningstid: må-to kl. 8-16, fr kl. 8-14.15

Fax 06 317 1027, 06 317 1028

Vid Dammbrunnens hälsostation finns två tillgängliga bilplatser för rörelsehindrade i huvudingångens omedelbara närhet.  Busshållplats finns nära huvudingången. Huvudingången är otillgänglig, en 4 cm hög tröskel.  Till alla våningar kan man ta sig med hiss eller via trappor. Handikapptoalett finns i varje våning, egenskaperna varierar.  Objektet har telefonservice via textmeddelandefunktion. Personalen hjälper vid behov.