Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
Gerbyn terveysasema

Gerby hälsostation

Om du misstänker att du har smittats av coronaviruset, ska du alltid först ta kontakt PER TELEFON med din egen hälsostation Gerby hälsostationen, telefonnumret 06 325 1711 må–to kl. 8–16 och fr kl. 8–14.15. Andra tider ring till det riksomfattande journumret 116 117.

Gerby läkarmottagning är stängd under tiden 29.6.-16.8.2020! Mottagningarna är centraliserade till Dammbrunnens och till Kyrkoesplanadens hälsostationer.

Dammbrunnens mottagning är avsedd för patienter som är i behov av akut vård. Vid Kyrkoesplanadens hälsostation sköts alla med icke-brådskande sjukdomar. Mottagningarna fungerar genom tidsbokning.

Brådskande mottagning av patienter med luftvägsinfektionssymtom koncentreras till Huvudhälsostation (Dammbrunnsvägen 4). Ingång på husets norra gavel, från huvudingången till höger runt hörnet på byggnaden. De symtom på övre luftvägsinfektion som sköts vid den brådskande mottagningen är: hosta, halsont, feber, andnöd, muskelvärk och huvudvärk.

Till mottagningen ska man reservera tid via sin egen hälsostation per telefon 06 325 1711.

Huvudhälsostationens mottagning är öppen må–to kl. 8-16 och fre kl. 8-14.

På övriga hälsostationer i Vasa sköts inga patienter med övre luftvägsinfektion!

Brådskande mottagningen vid Dammbrunnens hälsostation är den enda verksamhetspunkten, dit du kan komma även utan ett telefonsamtal, ifall du är i behov av omedelbar hjälp (t.ex. sår, fallande).

Mottagningen vid Dammbrunnens hälsostation är öppen må-to kl. 8-16, fredagar kl. 8-14.

I livshotande nödfall rings 112.

I fall som inte är brådskande ber vi dig ringa på eftermiddagen eller välja callbackmöjligheten.

 

Gerby hälsostation är öppen må-to kl. 8-16, fre kl. 8-14.15

• tidsbokning till läkar- eller skötarmottagning

• rådgivning och sjukvårdsinformation

• astma- och diabetesskötarens tidsbokning

• förfrågningar om laboratoriesvar via Mina Kanta sidor  eller telefonkontakt må-to kl. 14-15.30, fr kl. 12.00-13.30

Receptförnyelser sker inom 8 dagar

Läs även Information om coronaviruset

Familjeplanering

Mödrarådgivning

Barnrådgivning

Skolhälsovård

Studerandehälsovården

Hemsjukvård

Hälsostationsservice

Byte av hälsostation

Marevan-patienter

Skötaren ringer eller skickar SMS åt dig samma dag provet blivit taget eller följande dag angående doseringen. Om du använder SMS-service bör du ha avtal om det. Ifall skötaren inte lyckas nå dig, bör du själv ringa senast 2 dagar efter provtagningen tfn 06 325 1711 må-to kl. 14-15.30 och fr kl. 12-13.30.

Laboratorium och röntgen

Laboratorium på huvudhälsostationen fungerar endast genom tidsbokning www.nettilab.fi eller tfn 06 213 1626 må-fr kl. 7-15. Laboratorium på huvudhälsostationen är öppet må-to kl. 7.30-15.00 och fr kl. 7.30-14.30. Vid huvudhälsotationens laboratorium tas emot dejourpatienter utan tidsbokning. Kom ihåg att anmäla dig.

Under renovering på Vasa centralsjukhusets laboratorium tas enbart icke brådskande hjärtfilm med kölapp utan tidsbokning.

Röntgen: tidsbokning tel 06-325 1990 må-fred kl 8-15, adr. Dammbrunnsvägen 4, 65100 Vasa

Du behöver alltid remiss till laboratorie- och röntgenundersökningar.

Astma- och diabetesskötare

Via elektronisk service-sidan kan du elektroniskt boka tid till din egen astma- eller diabetesskötare samt skicka meddelanden till henne. Ifall det inte finns lediga tider att boka elektroniskt, ta kontakt till Gerby hälsostation tfn 06 325 1711.

Elektroniska tjänster

Innan den elektroniska tjänsten kan användas, ska ett skriftligt samtycke ges till uträttande av ärenden eletroniskt. Man kan ge samtycket också via nättjänsten. Vårdnadshavarna till personer under 18 år fyller i ett skrifligt samtycke som returneras till hälsovårdaren eller hälsostationen.

Här kommer du till blanketten:

ehalsoservice_avtal_om_skotsel_av_arenden_elektroniskt

Annullering av mottagningstid

Du kan annullera en tid som du har bokat genom att ringa till hälsostationens tidsbokning minst två timmar före mottagningstiden. För en läkarmottagningstid som inte har annullerats uppbärs 50,80 euro av 15 år fyllda.

En elektroniskt bokad tid ska annulleras 24 timmar före mottagningstiden.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Gerby hälsostation är stängd under tiden 29.6.-16.8.2020!

  • 06 325 1711

Adress

Öppetider

  • Må-to kl. 8-16, fre kl. 8-14.15

Fax 06 317 1011

Målområde: Gerby, Storviken, Infjärden, en del av Dragnäsbäck och Västervik

Social- och hälsosektorns sommaröppettider 2020