Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Gerbyn terveysasema

Gerby hälsostation

Om du misstänker att du har smittats av coronaviruset, ska du alltid först ta kontakt PER TELEFON med din egen hälsostation Gerby hälsostationen, telefonnumret 06 325 1711 må–to kl. 8–16 och fr kl. 8–14.15. Andra tider ring till det riksomfattande journumret 116 117.

Här kan du boka en mottagningstid eller en telefontid till skötaren. Den elektroniska tidsbokningstjänsten uppdateras 19.6.2021 kl. 12-20. Det kan orsaka avbrott med tidsbokning.

Obs! Läkarmottagningarna är centraliserade till Dammbrunnens hälsostation (Dammbrunnsvägen 4) under tiden 28.6 – 15.8.2021. Läs mera.

Brådskande mottagning av patienter med luftvägsinfektionssymtom koncentreras till Huvudhälsostation (Dammbrunnsvägen 4). Ingång på husets norra gavel, från huvudingången till höger runt hörnet på byggnaden. De symtom på övre luftvägsinfektion som sköts vid den brådskande mottagningen är: hosta, halsont, feber, andnöd, muskelvärk och huvudvärk.

Till mottagningen ska man reservera tid via sin egen hälsostation per telefon 06 325 1711.

Huvudhälsostationens mottagning är öppen må–to kl. 8-16 och fre kl. 8-14.

På övriga hälsostationer i Vasa sköts inga patienter med övre luftvägsinfektion.

I livshotande nödfall rings 112. De personer som är i behov av brådskande vård sköts i första hand på den egna hälsostationen vardagar må-to kl. 8-16, fr kl. 8-14.15 och under övriga tider i samjouren vid Vasa centralsjukhus (Sandviksgatan 2-4).

I akuta sjukdomsfall bedömer en sjukskötare behovet av vård, ger anvisningar för vård hemma samt anvisar dig vid behov till läkarmottagning.

I fall som inte är brådskande ber vi dig ringa på eftermiddagen eller välja callbackmöjligheten som finns att välja från måndag till torsdag ända till kl. 13 och på fredag till kl. 12.

Verksamheten

På nätet kan du reservera en mottagningstid till en skötare, t.ex.  för borttagning av stygn, vaccinering, öronsköljning eller medicinininjektioner. Du kan också reservera en telefontid till skötare om du har icke-brådskande ärenden. Här kan du reservera.

Gerby hälsostation är öppen må-to kl. 8-16, fre kl. 8-14.15

• tidsbokning till läkar- eller skötarmottagning

• rådgivning och sjukvårdsinformation

• astma- och diabetesskötarens tidsbokning

• förfrågningar om laboratoriesvar via Mina Kanta sidor  eller telefonkontakt må-to kl. 14-15.30, fr kl. 12.00-13.30

Receptförnyelser sker inom 8 dagar.

Målområde: En del av Dragnäsbäck, Gerby, Infjärden, Storviken och Västervik

Information om coronaviruset

Övrigt verksamheten

Familjeplanering

Mödrarådgivning

Barnrådgivning

Skolhälsovård

Studerandehälsovården

Hemsjukvård

Hälsostationsservice

Byte av hälsostation

Laboratorium och röntgen

Laboratorium på huvudhälsostationen fungerar endast genom tidsbokning Fimlabs Vihta-tidsbokningssystemeller tfn 06 213 1626 må-fr kl. 7-15.

Öppet må-to kl. 7.30-14.30 och fr kl. 7.30-14.00. Vid huvudhälsotationens laboratorium tas emot dejourpatienter utan tidsbokning. Kom ihåg att anmäla dig.

På Vasa centralsjukhusets laboratorium tas enbart icke brådskande hjärtfilm med kölapp utan tidsbokning.

Röntgen: tidsbokning tel 06-325 1990 må-fre kl. 8-15, adr. Dammbrunnsvägen 4, 65100 Vasa

Du behöver alltid remiss till laboratorie- och röntgenundersökningar.

Marevan-patienter

Skötaren ringer eller skickar SMS åt dig samma dag provet blivit taget eller följande dag angående doseringen. Om du använder SMS-service bör du ha avtal om det. Ifall skötaren inte lyckas nå dig, bör du själv ringa senast 2 dagar efter provtagningen tfn 06 325 1711 må-to kl. 14-15.30 och fr kl. 12-13.30.

Astma- och diabetesskötare

Först ska du fylla i avtalet gällande elektroniska tjänster. Efter det kan du elektroniskt boka en telefontid till din egen astma- eller diabetesskötare. Via elektronisk service- sidan kan du också skicka meddelanden till din astma- eller diabetesskötare. Här kommer du till servicen och tidsbokning.

Ifall det inte finns lediga tider att boka elektroniskt, ta kontakt till Gerby hälsostation tfn 06 325 1711.

Elektroniska tjänster och tidsbokning till skötare

På nätet kan du reservera en mottagningstid till en skötare, t.ex.  för borttagning av stygn, vaccinering, öronsköljning eller medicinininjektioner. Du kan också reservera en telefontid till skötare om du har icke-brådskande ärenden. Vuxna kan reservera en mottagningstid till en skötare även utan ett skriftligt samtycke till uträttande av ärenden eletroniskt. Här kan du reservera.

Du kan ge ett skriftligt samtycke till uträttande av ärenden eletroniskt och få använda andra elektroniska tjänster. Du kan ge samtycket här via nättjänsten. Du kan också printa ut ett blankett:  ehalsoservice_avtal (pdf). Vårdnadshavarna till personer under 18 år fyller i ett skrifligt samtycke som returneras till hälsovårdaren eller hälsostationen.

Obs! Den elektroniska tidsbokningstjänsten uppdateras 19.6.2021 kl. 12-20. Det kan orsaka avbrott med tidsbokning.

Intyg för vård av sjukt barn via skötarens distansmottagning

Ifall ditt barn har blivit sjukt och du behöver intyg för vårdledighet, kan du boka en tid till skötarens distansmottagning via den egna hälsostationens tidsbokning.

Man begär din e-post adress och en tid bokas åt dig till skötarens distansmottagning. Skötaren skickar en länk till din e-post och via den kan du delta i distansmottagningen. Ladda ner applikationen Teams på den enhet du tänkt använda.

Anvisningar för distansmottagning

Vår videomottagning fungerar enkelt på alla de vanligaste med kamera utrustade enheterna. Distansmottagningen sker i Teams i enlighet med dataskydd. Du ska se till att dataskyddet är tillräckligt och användningen säker för din egen del. Välj en lugn miljö där du kan tala om barnets situation och behandling.

Det är inte tillåtet att spela in distansmottagningar utan överenskommelse mellan alla parter.

Gör så här när du kommer till distansmottagningen:

  • Logga in i Teams i god tid innan mottagningstiden börjar.
  • Om förbindelsen inte fungerar, ringer skötaren dig. Kom ihåg att kontrollera att dina kontaktuppgifter är uppdaterade.

Distansmottagning på Vasas hälsostationer är ett pilotprojekt och den är en del i utvecklandet av nya servicemodeller. Distansmottagningen är avgiftsfri.

Annullering av mottagningstid

Du kan annullera en tid som du har bokat genom att ringa till hälsostationens tidsbokning minst två timmar före mottagningstiden. För en läkarmottagningstid som inte har annullerats uppbärs 50,80 euro av 15 år fyllda.

En elektroniskt bokad tid ska annulleras 24 timmar före mottagningstiden.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Adress

Öppetider

  • Må-to kl. 8-16, fre kl. 8-14.15

Obs! Läkarmottagningarna är centraliserade till Dammbrunnens hälsostation (Dammbrunnsvägen 4) under tiden 28.6 – 15.8.2021. Läs mera.