Förbigå menyn
Gerbyn terveysasema

Gerby hälsostation

Din egen hälsostation betjänar dig i både icke akuta och akuta sjukdomsfall.

Läkar- och skötarmottagningar är ordnad enligt tidsbokningsprincipen för att kunna garantera möjligheten till en ostörd och smidig mottagning.

Vid akuta sjukdomsfall bedömer sjukskötare ditt vårdbehov, ger hemvårdsföreskrifter eller sänder vidare till en läkarmottagning vid behov. Vid akuta sjukdomsfall kan du komma till skötarmottagningen utan tidsbeställning.
Mottagningen är öppen må-to kl 8-15.30, fr kl. 8-13.30.

Telefonnumret 06 325 1711:

• tidsbokning till läkar- eller skötarmottagning

• rådgivning och sjukvårdsinformation

• astma- och diabetesskötarens tidsbokning

• förfrågningar om laboratoriesvar enligt överenskommelse med skötarna på Mina Kanta sidor eller må-to kl. 14-15.30, fr kl. 12.00-13.30

Receptförnyelser sker inom 8 dagar.

Mödrarådgivning

Barnrådgivning

Skolhälsovård

Hemsjukvård

Hälsostationsservice

Byte av hälsostation

Marevan-patienter

Skötaren ringer eller skickar SMS åt dig samma dag provet blivit taget eller följande dag angående doseringen. Om du använder SMS-service bör du ha avtal om det. Ifall skötaren inte lyckas nå dig, bör du själv ringa senast 2 dagar efter provtagningen tfn 06 325 1711 må-to kl. 14-15.30 och fr kl. 12-13.30.

Laboratorium och röntgen

Laboratorium på huvudhälsostationen fungerar endast genom tidsbokning www.nettilab.fi eller tfn 06 213 1626 må-fr kl. 7-15. Laboratorium på huvudhälsostationen är öppet må-to kl. 7.30-15.00 och fr kl. 7.30-14.30. Vid huvudhälsotationens laboratorium tas emot dejourpatienter utan tidsbokning. Kom ihåg att anmäla dig.

Under renovering på Vasa centralsjukhusets laboratorium tas enbart icke brådskande hjärtfilm med kölapp utan tidsbokning.

Röntgen: tidsbokning tel 06-325 1990 må-fred kl 8-15, adr. Dammbrunnsvägen 4, 65100 Vasa

Du behöver alltid remiss till laboratorie- och röntgenundersökningar.

Astma- och diabetesskötare

Via elektronisk service-sidan kan du elektroniskt boka tid till din egen astma- eller diabetesskötare samt skicka meddelanden till henne. Ifall det inte finns lediga tider att boka elektroniskt, ta kontakt till Gerby hälsostation tfn 06 325 1711.

Elektroniska tjänster

Innan den elektroniska tjänsten kan användas, ska ett skriftligt samtycke ges till uträttande av ärenden eletroniskt. Man kan ge samtycket också via nättjänsten. Vårdnadshavarna till personer under 18 år fyller i ett skrifligt samtycke som returneras till hälsovårdaren eller hälsostationen.

Här kommer du till blanketten:

ehalsoservice_avtal_om_skotsel_av_arenden_elektroniskt

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

  • 06 325 1711

Adress

Öppetider

  • Må-to kl. 8-16, fre kl. 8-14.15

Fax 06 317 1011

Målområde: Gerby, Storviken, Infjärden, en del av Dragnäsbäck och Västervik