Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Korsnästågets hälsostation

Om du misstänker att du har smittats av coronaviruset, ska du alltid först ta kontakt PER TELEFON med din egen hälsostation må–to kl. 8–16 och fr kl. 8–14.15. Korsnästågets hälsostation 06 325 1691. Andra tider ring till det riksomfattande journumret 116 117.

Korsnästågets läkarmottagning är stängd under tiden 29.6.-16.8.2020! Mottagningarna är centraliserade till Dammbrunnens och till Kyrkoesplanadens hälsostationer.

Dammbrunnens mottagning är avsedd för patienter som är i behov av akut vård. Vid Kyrkoesplanadens hälsostation sköts alla med icke-brådskande sjukdomar. Mottagningarna fungerar genom tidsbokning.

Brådskande mottagning av patienter med luftvägsinfektionssymtom koncentreras till Huvudhälsostation (Dammbrunnsvägen 4). Ingång på husets norra gavel, från huvudingången till höger runt hörnet på byggnaden. De symtom på luftvägsinfektion som sköts vid den brådskande mottagningen är: hosta, halsont, feber, andnöd, muskelvärk och huvudvärk.

Till mottagningen ska man reservera tid via sin egen hälsostation per telefon, Korsnästågets hälsostation 06 325 1691.

Huvudhälsostationens mottagning är öppen må–to kl. 8-16 och fre kl. 8-14.

På övriga hälsostationer i Vasa sköts inga patienter med övre luftvägsinfektion!

Brådskande mottagningen vid Dammbrunnens hälsostation är den enda verksamhetspunkten, dit du kan komma även utan ett telefonsamtal, ifall du är i behov av omedelbar hjälp (t.ex. sår, fallande).

Mottagningen vid Dammbrunnens hälsostation är öppen må-to kl. 8-16, fredagar kl. 8-14.

I livshotande nödfall rings 112.

I fall som inte är brådskande ber vi dig ringa på eftermiddagen eller välja callbackmöjligheten.

 

Telefonnumret 06 325 1691:

• tidsbokning till läkar- eller skötarmottagning

• bokning till läkarnas telefontider

• rådgivning och sjukvårdsinformation

• astma- och diabetesskötarens tidsbokning

• laboratoriesvar:  via Mina Kanta sidor eller telefonkontakt må-to kl. 12-15.30, fr kl. 12-13.30

Man bokar tid på förhand till hörselundersökning och spirometri.

Receptförnyelser sker inom 8 dagar.

Målområde: Korsnäståget, Gamla Vasa, Runsor, Kråklund, Aspnäs, Kapellbacken, Prästbacken, Gamla Hamn och Höstves.

Information om coronaviruset

Övrigt verksamhet

Familjeplanering

Mödrarådgivning

Barnrådgivning

Skolhälsovården

Studerandehälsovården

Hemsjukvård

Hälsostationsservice

Byte av hälsostation

Laboratorium och röntgen

Undvik icke brådskande besök till laboratorium i fall du har symptom på luftvägsinfektion.

I fall du har en reserverad icke brådskande tid till laboratorium kan du ändra tiden via www.nettilab.fi eller genom att ringa 06 213 1626.

Brådskande och nödvändiga undersökningar (t.ex. kontroller gällande blodförtunnande mediciner) tas som tidigare.

Laboratorium på huvudhälsostationen: boka tid www.nettilab.fi. eller genom att ringa telefon 06 213 1626 må-fr kl. 7-15. Laboratorium på huvudhälsostationen är öppet må-to kl. 7.30-15.00 och fr kl. 7.30-14.30. Vid Huvudhälsostationens  laboratorium tas emot dejourpatienter utan tidsbokning. Kom ihåg att anmäla dig.

Under renovering på Vasa centralsjukhusets laboratorium tas enbart icke brådskande hjärtfilm med kölapp utan tidsbokning.

Röntgen: tidsbokning tel 06-325 1990 må-fred kl 8-15, adr. Dammbrunnsvägen 4, 65100 VASA

Du behöver alltid remiss till laboratorie- och röntgenundersökningar!

Förfrågningar om laboratoriesvar enligt överenskommelse med skötarna må-to kl. 12-15.30, fr kl. 12-13.30

Marevan

Skötaren ringer åt dig samma dag provet blivit taget eller följande dag angående doseringen. Ifall skötaren inte lyckas nå dig, bör du själv ringa senast 2 dagar efter provtagningen tfn 06 325 1691 må-to kl. 14-16 och fr kl. 12-14.

Astma- och diabetesskötare

Vid elektronisk service-sidan kan du fylla i avtalet gällande elektroniska tjänster. Efter det kan du elektroniskt boka en telefontid till din egen astma- eller diabetesskötare. Via elektronisk service-sidan kan du också skicka meddelanden till din astma- eller diabetesskötare. Ifall det inte finns lediga tider att boka elektroniskt, kontakta Korsnästågets hälsostation tfn 06 325 1691.

Elektroniska tjänster

Innan den elektroniska tjänsten kan användas, ska ett skriftligt samtycke ges till uträttande av ärenden eletroniskt. Man kan ge samtycket också via nättjänsten. Vårdnadshavarna till personer under 18 år fyller i ett skrifligt samtycke som returneras till hälsovårdaren eller hälsostationen.

Här kommer du till blanketten: ehalsoservice_avtal_om_skotsel_av_arenden_elektroniskt

Annullering av mottagningstid

Du kan annullera en tid som du har bokat genom att ringa till hälsostationens tidsbokning minst två timmar före mottagningstiden. För en läkarmottagningstid som inte har annullerats uppbärs 50,80 euro av 15 år fyllda.

En elektroniskt bokad tid ska annulleras 24 timmar före mottagningstiden.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Korsnästågets hälsostation är stängd under tiden 29.6.-16.8.2020!

  • 06 325 1691

  • Fax 06 317 1044

Öppethållningstid

  • Må-to klo 8-16, fre klo 8-14.15