Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Korsnästågets hälsostation

Om du misstänker att du har smittats av coronaviruset, ska du alltid först ta kontakt PER TELEFON med din egen hälsostation må–to kl. 8–16 och fr kl. 8–14.15. Korsnästågets hälsostation 06 325 1691. Andra tider ring till det riksomfattande journumret 116 117.

Här kan du boka en mottagningstid eller en telefontid till skötaren

Brådskande mottagning av patienter med luftvägsinfektionssymtom koncentreras till Huvudhälsostation (Dammbrunnsvägen 4). Ingång på husets norra gavel, från huvudingången till höger runt hörnet på byggnaden. De symtom på luftvägsinfektion som sköts vid den brådskande mottagningen är: hosta, halsont, feber, andnöd, muskelvärk och huvudvärk.

Till mottagningen ska man reservera tid via sin egen hälsostation per telefon, Korsnästågets hälsostation 06 325 1691.

Huvudhälsostationens mottagning är öppen må–to kl. 8-16 och fre kl. 8-14.

På övriga hälsostationer i Vasa sköts inga patienter med övre luftvägsinfektion.

I livshotande nödfall rings 112.

De personer som är i behov av brådskande vård sköts i första hand på den egna hälsostationen vardagar må-to kl. 8-16, fr kl. 8-14.15 och under övriga tider i samjouren vid Vasa centralsjukhus (Sandviksgatan 2-4).

I akuta sjukdomsfall bedömer en sjukskötare behovet av vård, ger anvisningar för vård hemma samt anvisar dig vid behov till läkarmottagning.

I fall som inte är brådskande ber vi dig ringa på eftermiddagen eller välja callbackmöjligheten som finns att välja ända till kl. 14 (må-to) och kl. 12 (fr).

På nätet kan du reservera en mottagningstid till en skötare, t.ex.  för borttagning av stygn, vaccinering, öronsköljning eller medicinininjektioner. Du kan också reservera en telefontid till skötaren med icke-brådskande ärenden. Här kan du reservera.

Telefonnumret 06 325 1691:

• tidsbokning till läkar- eller skötarmottagning

• bokning till läkarnas telefontider

• rådgivning och sjukvårdsinformation

• astma- och diabetesskötarens tidsbokning

• laboratoriesvar:  via Mina Kanta sidor eller telefonkontakt må-to kl. 12-15.30, fr kl. 12-13.30

Man bokar tid på förhand till hörselundersökning och spirometri.

Receptförnyelser sker inom 8 dagar.

Målområde: Korsnäståget, Gamla Vasa, Runsor, Kråklund, Aspnäs, Kapellbacken, Prästbacken, Gamla Hamn och Höstves.

Information om coronaviruset

Övrigt verksamhet

Familjeplanering

Mödrarådgivning

Barnrådgivning

Skolhälsovården

Studerandehälsovården

Hemsjukvård

Hälsostationsservice

Byte av hälsostation

Laboratorium och röntgen

Undvik icke brådskande besök till laboratorium i fall du har symptom på luftvägsinfektion. I fall du har en reserverad icke brådskande tid till laboratorium kan du ändra tiden via www.nettilab.fi eller genom att ringa 06 213 1626.

Brådskande och nödvändiga undersökningar (t.ex. kontroller gällande blodförtunnande mediciner) tas som tidigare.

Laboratorium på huvudhälsostationen: boka tid www.nettilab.fi. eller genom att ringa telefon 06 213 1626 må-fr kl. 7-15. Öppet må-to kl. 7.30-14.30 och fr kl. 7.30-14.00. Vid Huvudhälsostationens  laboratorium tas emot dejourpatienter utan tidsbokning. Kom ihåg att anmäla dig.

På Vasa centralsjukhusets laboratorium tas enbart icke brådskande hjärtfilm med kölapp utan tidsbokning.

Röntgen: tidsbokning tfn 06 325 1990 må-fre kl. 8-15, adr. Dammbrunnsvägen 4, 65100 Vasa.

Du behöver alltid remiss till laboratorie- och röntgenundersökningar!

Förfrågningar om laboratoriesvar enligt överenskommelse med skötarna må-to kl. 12-15.30, fr kl. 12-13.30.

Marevan

Skötaren ringer åt dig samma dag provet blivit taget eller följande dag angående doseringen. Ifall skötaren inte lyckas nå dig, bör du själv ringa senast 2 dagar efter provtagningen tfn 06 325 1691 må-to kl. 14-16 och fr kl. 12-14.

Astma- och diabetesskötare

Först ska du fylla i avtalet gällande elektroniska tjänster. Efter det kan du elektroniskt boka en telefontid till din egen astma- eller diabetesskötare. Via elektronisk service- sidan kan du också skicka meddelanden till din astma- eller diabetesskötare. Här kommer du till servicen och tidsbokning.

Ifall det inte finns lediga tider att boka elektroniskt, kontakta Korsnästågets hälsostation tfn 06 325 1691.

Elektroniska tjänster och tidsbokning till skötare

På nätet kan du reservera en mottagningstid till en skötare, t.ex.  för borttagning av stygn, vaccinering, öronsköljning eller medicinininjektioner. Du kan också reservera en telefontid till skötaren med icke-brådskande ärenden. Som vuxen kan du reservera tiden utan ett skrifligt samtycke till uträttande av ärenden elektroniskt. Här kan du reservera.

Du kan ge ett skriftligt samtycke till uträttande av ärenden eletroniskt och få använda andra elektroniska tjänster. Du kan ge samtycket här via nättjänsten. Du kan även printa ut blanketten: ehalsoservice_avtal_om_skotsel_av_arenden_elektroniskt (pdf). Vårdnadshavarna till personer under 18 år fyller i ett skrifligt samtycke som returneras till hälsovårdaren eller hälsostationen.

Intyg för vård av sjukt barn via skötarens distansmottagning

Ifall ditt barn har blivit sjukt och du behöver intyg för vårdledighet, kan du boka en tid till skötarens distansmottagning via den egna hälsostationens tidsbokning.

Man begär din e-post adress och en tid bokas åt dig till skötarens distansmottagning. Skötaren skickar en länk till din e-post och via den kan du delta i distansmottagningen. Ladda ner applikationen Teams på den enhet du tänkt använda.

Anvisningar för distansmottagning

Vår videomottagning fungerar enkelt på alla de vanligaste med kamera utrustade enheterna. Distansmottagningen sker i Teams i enlighet med dataskydd. Du ska se till att dataskyddet är tillräckligt och användningen säker för din egen del. Välj en lugn miljö där du kan tala om barnets situation och behandling.

Det är inte tillåtet att spela in distansmottagningar utan överenskommelse mellan alla parter.

Gör så här när du kommer till distansmottagningen:

  • Logga in i Teams i god tid innan mottagningstiden börjar.
  • Om förbindelsen inte fungerar, ringer skötaren dig. Kom ihåg att kontrollera att dina kontaktuppgifter är uppdaterade.

Distansmottagning på Vasas hälsostationer är ett pilotprojekt och den är en del i utvecklandet av nya servicemodeller. Distansmottagningen är avgiftsfri.

Annullering av mottagningstid

Du kan annullera en tid som du har bokat genom att ringa till hälsostationens tidsbokning minst två timmar före mottagningstiden. För en läkarmottagningstid som inte har annullerats uppbärs 50,80 euro av 15 år fyllda.

En elektroniskt bokad tid ska annulleras 24 timmar före mottagningstiden.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Öppethållningstid

  • Må-to klo 8-16, fre klo 8-14.15