Förbigå menyn

Korsnästågets hälsostation

Den egna hälsostationen betjänar i både icke akuta och akuta sjukdomsfall.

Läkar- och skötarmottagningar är ordnad enligt tidsbokningsprincipen för att kunna garantera möjligheten till en ostörd och smidig mottagning.

Vid akuta sjukdomsfall bedömer sjukskötare vårdbehovet, ger hemvårdsföreskrifter eller sänder vidare till en läkarmottagning vid behov. Läkarna har dagligen några jourmottagningstider enligt tidsbokning.
Vid akuta sjukdomsfall kan du komma till skötarmottagningen utan tidsbeställning. Mottagningen är öppen må-to kl 8-11 och kl. 12-15.30, fr kl. 8-11 och kl. 12-13.30.

Telefonnumret 06 325 1691:

• tidsbokning till läkar- eller skötarmottagning

• bokning till läkarnas telefontider

• rådgivning och sjukvårdsinformation

• astma- och diabetesskötarens tidsbokning

• förfrågningar om laboratoriesvar enligt överenskommelse med skötarna må-to kl. 12-15.30, fr kl. 12-13.30

Man bokar tid på förhand till hörselundersökning och spirometri.

Receptförnyelser sker inom 8 dagar.

Mödrarådgivning

Barnrådgivning

Skolhälsovården

Hemsjukvård

Hälsostationsservice

Byte av hälsostation

Laboratorium och röntgen

Laboratorium på huvudhälsostationen: boka tid www.nettilab.fi. eller genom att ringa telefon 06 213 1626 må-fr kl. 7-15. Laboratorium på huvudhälsostationen är öppet må-to kl. 7.30-15.00 och fr kl. 7.30-14.30. Vid Huvudhälsostationens  laboratorium tas emot dejourpatienter utan tidsbokning. Kom ihåg att anmäla dig.

Under renovering på Vasa centralsjukhusets laboratorium tas enbart icke brådskande hjärtfilm med kölapp utan tidsbokning.

Röntgen: tidsbokning tel 06-325 1990 må-fred kl 8-15, adr. Dammbrunnsvägen 4, 65100 VASA

Du behöver alltid remiss till laboratorie- och röntgenundersökningar!

Förfrågningar om laboratoriesvar enligt överenskommelse med skötarna må-to kl. 12-15.30, fr kl. 12-13.30

Marevan

Skötaren ringer åt dig samma dag provet blivit taget eller följande dag angående doseringen. Ifall skötaren inte lyckas nå dig, bör du själv ringa senast 2 dagar efter provtagningen tfn 06 325 1691 må-to kl. 14-16 och fr kl. 12-14.

Astma- och diabetesskötare

Vid elektronisk service-sidan kan du fylla i avtalet gällande elektroniska tjänster. Efter det kan du elektroniskt boka en telefontid till din egen astma- eller diabetesskötare. Via elektronisk service-sidan kan du också skicka meddelanden till din astma- eller diabetesskötare. Ifall det inte finns lediga tider att boka elektroniskt, kontakta Korsnästågets hälsostation tfn 06 325 1691.

Elektroniska tjänster

Innan den elektroniska tjänsten kan användas, ska ett skriftligt samtycke ges till uträttande av ärenden eletroniskt. Man kan ge samtycket också via nättjänsten. Vårdnadshavarna till personer under 18 år fyller i ett skrifligt samtycke som returneras till hälsovårdaren eller hälsostationen.

Här kommer du till blanketten: ehalsoservice_avtal_om_skotsel_av_arenden_elektroniskt

Ta kontakt

Målområde: Korsnäståget, Gamla Vasa, Runsor, Kråklund, Aspnäs, Kapellbacken, Prästbacken, Gamla Hamn och Höstves.

  • 06 325 1691

  • Fax 06 317 1044

Öppethållningstid

  • Må-to klo 8-16, fre klo 8-14.15