Förbigå menyn
Kirkkopuistikon terveysasema

Kyrkoesplanadens hälsostation

Din egen hälsostation betjänar dig i både icke akuta och akuta sjukdomsfall.

Läkar- och skötarmottagningar är ordnad enligt tidsbokningsprincipen för att kunna garantera möjligheten till en ostörd och smidig mottagning.

Vid akuta sjukdomsfall bedömer sjukskötare ditt vårdbehov, ger hemvårdsföreskrifter eller sänder vidare till en läkarmottagning vid behov. Läkarna har dagligen några jourmottagningstider enligt tidsbokning.
Vid akuta sjukdomsfall kan du komma till skötarmottagningen utan tidsbeställning. Mottagningen är öppen må-to kl. 8-11 och kl. 12-15.30, fr kl. 8-11 och kl. 12-13.30

Telefonnumret 06 325 1666:

• tidsbokning till läkar- eller skötarmottagning

• bokning till läkarnas telefontider

• rådgivning och sjukvårdsinformation

• förfrågningar om laboratoriesvar enligt överenskommelse med skötarna
må-to kl. 12-15.30, fr kl. 12-13.30

Receptförnyelser sker inom 8 dagar.

Mödrarådgivning

Barnrådgivning

Skolhälsovården

Hemsjukvård

Hälsostationsservice

Byte av hälsostation

Marevan-patienter

Skötaren ringer eller skickar dig SMS  samma dag provet blivit taget eller följande dag angående doseringen. Om du använder SMS-service bör du ha avtal om det. Ifall skötaren inte lyckas nå dig, bör du själv ringa senast 2 dagar efter provtagningen tfn 06 325 1666 må-to kl. 14-15.30 och fr kl. 12-13.30.

Laboratoriet och röntgen

Laboratoriet på huvudhälsostationen fungerar endast genom tidsbokning www.nettilab.fi eller tfn 06 213 1626 må-fr kl. 7-15. Dammbrunnens laboratorium är öppet må-to kl. 7.30-15 och fr kl. 7.30-14.30. Vid Dammbrunnens laboratorium tas emot dejourpatienter utan tidsbokning. Kom ihåg att anmäla dig.

Under renovering på Vasa centralsjukhusets laboratorium tas enbart icke brådskande hjärtfilm utan tidsbokning med kölapp.

Röntgen: tidsbokning tel 06-325 1990 må-fred kl 8-15, adr. Dammbrunnsvägen 4, 65100 VASA

Man behöver alltid remiss till laboratorie- och röntgenundersökningar.

 

Astma- och diabetesskötare

Via elektronisk service-sidan kan du elektroniskt boka en telefontid till din astma- eller diabetesskötare samt skicka meddelanden till henne. Ifall det inte finns lediga tider att boka elektroniskt, kontakta Kyrkoesplanadens hälsostation tfn 06 325 1666.

Elektroniska tjänster

Innan den elektroniska tjänsten kan användas, ska ett skriftligt samtycke ges till uträttande av ärenden eletroniskt. Man kan ge samtycket också via nättjänsten. Vårdnadshavarna till personer under 18 år fyller i ett skrifligt samtycke som returneras till hälsovårdaren eller hälsostationen.

Här kommer du till blanketten:  ehalsoservice_avtal_om_skotsel_av_arenden_elektroniskt

 

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

  • 06 325 1666

Öppethållningstid

  • Må-to kl 8-16, fre kl 8-14.15

Målområde: Centrum, Sandviken, Högbacken, Sunnanvik, Vasklot och Sundom.
Fax 06 317 1013
Tillgänglighet:En tillgänglig bilplats för rörelsehindrade vid Kyrkoesplanadens hälsostation finns framför hälsostationen och på parkeringsområdet. Busshållplats finns längs Vasaesplanaden. Hälsostationens huvudingång är jämn och tillgänglig med automatiska skjutdörrar. Vid objektet finns en handikappanpassad toalett. I infon finns induktionsslinga. Objektet har telefonservice via textmeddelandefunktion. Personalen hjälper vid behov.