Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
Kirkkopuistikon terveysasema

Kyrkoesplanadens hälsostation

Om du misstänker att du har smittats av coronaviruset, ska du alltid först ta kontakt PER TELEFON med din egen hälsostation må–to kl. 8–16 och fr kl. 8–14.15. Kyrkoesplanadens hälsostation 06 325 1666. Andra tider ring till det riksomfattande journumret 116 117.

Läkarmottagningarna är centraliserade till Dammbrunnens och till Kyrkoesplanadens hälsostationer under tiden 29.6.-16.8.2020!

Dammbrunnens mottagning är avsedd för patienter som är i behov av akut vård. Vid Kyrkoesplanadens hälsostation sköts alla med icke-brådskande sjukdomar. Mottagningarna fungerar genom tidsbokning.

Brådskande mottagning av patienter med luftvägsinfektionssymtom koncentreras till Huvudhälsostation (Dammbrunnsvägen 4). Ingång på husets norra gavel, från huvudingången till höger runt hörnet på byggnaden. De symtom på övre luftvägsinfektion som sköts vid den brådskande mottagningen är: hosta, halsont, feber, andnöd, muskelvärk och huvudvärk.

Till mottagningen ska man reservera tid via sin egen hälsostation per telefon, Kyrkoesplanadens hälsostation 06 325 1666.

Huvudhälsostationens mottagning är öppen må–to kl. 8-16 och fred kl. 8-14.

På övriga hälsostationer i Vasa sköts inga patienter med övre luftvägsinfektion!

Brådskande mottagningen vid Dammbrunnens hälsostation är den enda verksamhetspunkten, dit du kan komma även utan ett telefonsamtal, ifall du är i behov av omedelbar hjälp (t.ex. sår, fallande).

Mottagningen vid Dammbrunnens hälsostation är öppen må-to kl. 8-16, fredagar kl. 8-14.

I livshotande nödfall rings 112.

I fall som inte är brådskande ber vi dig ringa på eftermiddagen eller välja callbackmöjligheten.

Telefonnumret 06 325 1666:

• tidsbokning till läkar- eller skötarmottagning

• bokning till läkarnas telefontider

• rådgivning och sjukvårdsinformation

• förfrågningar om laboratoriesvar via Mina Kanta sidor  eller telefonkontakt må-to kl. 12-15.30, fr kl. 12-13.30

Receptförnyelser sker inom 8 dagar.

Information om coronaviruset

Kyrkoesplanadens astma-och diabetesmottagning flyttar från huvudhälsostationens första våningen till nya utrymmen fr.o.m. 17.8.2020!

Den nya adressen är Dammbrunnsvägen 4, Huset nummer 2 (Seniorcenter) och andra våningen.

Övrigt verksamhet

Familjeplanering

Mödrarådgivning

Barnrådgivning

Skolhälsovården

Studerandehälsovården

Hemsjukvård

Hälsostationsservice

Byte av hälsostation

Marevan-patienter

Skötaren ringer eller skickar dig SMS  samma dag provet blivit taget eller följande dag angående doseringen. Om du använder SMS-service bör du ha avtal om det. Ifall skötaren inte lyckas nå dig, bör du själv ringa senast 2 dagar efter provtagningen tfn 06 325 1666 må-to kl. 14-15.30 och fr kl. 12-13.30.

Laboratoriet och röntgen

Undvik icke brådskande besök till laboratorium i fall du har symptom på luftvägsinfektion. I fall du har en reserverad icke brådskande tid till laboratorium kan du ändra tiden via www.nettilab.fi eller genom att ringa 06 213 1626.

Brådskande och nödvändiga undersökningar (t.ex. kontroller gällande blodförtunnande mediciner) tas som tidigare.

Laboratoriet på huvudhälsostationen fungerar endast genom tidsbokning www.nettilab.fi eller tfn 06 213 1626 må-fr kl. 7-15. Dammbrunnens laboratorium är öppet må-to kl. 7.30-15 och fr kl. 7.30-14.30. Vid Dammbrunnens laboratorium tas emot dejourpatienter utan tidsbokning. Kom ihåg att anmäla dig.

Under renovering på Vasa centralsjukhusets laboratorium tas enbart icke brådskande hjärtfilm utan tidsbokning med kölapp.

Röntgen: tidsbokning tel 06-325 1990 må-fred kl 8-15, adr. Dammbrunnsvägen 4, 65100 VASA

Man behöver alltid remiss till laboratorie- och röntgenundersökningar.

 

Astma- och diabetesskötare

Via elektronisk service-sidan kan du elektroniskt boka en telefontid till din astma- eller diabetesskötare samt skicka meddelanden till henne. Ifall det inte finns lediga tider att boka elektroniskt, kontakta Kyrkoesplanadens hälsostation tfn 06 325 1666.

Elektroniska tjänster

Innan den elektroniska tjänsten kan användas, ska ett skriftligt samtycke ges till uträttande av ärenden eletroniskt. Man kan ge samtycket också via nättjänsten. Vårdnadshavarna till personer under 18 år fyller i ett skrifligt samtycke som returneras till hälsovårdaren eller hälsostationen.

Här kommer du till blanketten:  ehalsoservice_avtal_om_skotsel_av_arenden_elektroniskt

 

Annullering av mottagningstid

Du kan annullera en tid som du har bokat genom att ringa till hälsostationens tidsbokning minst två timmar före mottagningstiden. För en läkarmottagningstid som inte har annullerats uppbärs 50,80 euro av 15 år fyllda.

En elektroniskt bokad tid ska annulleras 24 timmar före mottagningstiden.

Ta kontakt

Läkarmottagningarna är centraliserade till Kyrkoesplanadens och Dammbrunnens hälsostationer under tiden 29.6.-16.8.2020!

  • 06 325 1666

Öppethållningstid

  • Må-to kl 8-16, fre kl 8-14.15

Målområde: Centrum, Sandviken, Högbacken, Sunnanvik, Vasklot och Sundom.
Fax 06 317 1013
Tillgänglighet:En tillgänglig bilplats för rörelsehindrade vid Kyrkoesplanadens hälsostation finns framför hälsostationen och på parkeringsområdet. Busshållplats finns längs Vasaesplanaden. Hälsostationens huvudingång är jämn och tillgänglig med automatiska skjutdörrar. Vid objektet finns en handikappanpassad toalett. I infon finns induktionsslinga. Objektet har telefonservice via textmeddelandefunktion. Personalen hjälper vid behov.