Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
Kirkkopuistikon terveysasema

Kyrkoesplanadens hälsostation

Om du misstänker att du har smittats av coronaviruset, ska du alltid först ta kontakt PER TELEFON med din egen hälsostation må–to kl. 8–16 och fr kl. 8–14.15. Kyrkoesplanadens hälsostation 06 325 1666. Andra tider ring till det riksomfattande journumret 116 117.

Coronavirussituationens inverkningar

Obs! Polikliniken för luftvägsinfektioner är centraliserad under tiden 10.4-13.4.2020 på huvudhälsostationen adr. Dammbrunnsvägen 4.

Mottagningen är avsedd för patienter som är i behov av akut vård med symtom på luftvägsinfektion. Mottagningen fungerar genom tidsbokning på fre 10.4 – må 13.4 kl. 10-16. Hälsostationernas telefonservicenummer fungerar normalt kl. 8-15. Gäller också dem som bor i Lillkyro.

Kyrkoesplanadens, Gerbys, Korsnästågets och Lillkyros skötar- och läkarmottagningar är stängda under påsktiden 10.4-13.4.2020.

Meddelande 1.4.2020: Hälsovårdsservice under påsktiden 10.4-13.4.2020

Personer med symptom för andra luftvägsinfektioner

Brådskande mottagning av patienter med andra luftvägsinfektionssymtom koncentreras från onsdag 18.3 till Huvudhälsostation (Dammbrunnsvägen 4). Ingång på husets norra gavel, från huvudingången till höger runt hörnet på byggnaden. De symtom på övre luftvägsinfektion som sköts vid den brådskande mottagningen är: hosta, halsont, feber, andnöd, muskelvärk och huvudvärk.

Till mottagningen ska man reservera tid via sin egen hälsostation per telefon, Kyrkoesplanadens hälsostation 06 325 1666.

Huvudhälsostationens mottagning är öppen må–fr kl. 8 – 16.

På övriga hälsostationer i Vasa sköts inga patienter med övre luftvägsinfektion från och med onsdag 18.3.2020.

Andra hälsostationspatienter som behöver brådskande vård

Från och med måndag 23.3.2020 koncentreras mottagningen av andra brådskande hälsostationspatienter till Dammbrunnens hälsostation (Dammbrunnsvägen 3). Såväl till skötar- som läkarmottagning tas patienter in genom tidsbokning per telefon via den egna hälsostationen, Kyrkoesplanadens hälsostation 06 325 1666. I akuta sjukdomsfall bedömer en sjukskötare behovet av vård, ger anvisningar för vård hemma samt anvisar dig vid behov till läkarmottagning.

Brådskande mottagningen vid Dammbrunnens hälsostation är den enda verksamhetspunkten, dit du kan komma även utan ett telefonsamtal, ifall du är i behov av omedelbar hjälp (t.ex. sår, fallande).

Mottagningen vid Dammbrunnens hälsostation är öppen må-to kl. 8-16, fredagar kl. 8-14.

I livshotande nödfall rings 112.

I fall som inte är brådskande ber vi dig ringa på eftermiddagen eller välja callbackmöjligheten.

Icke-brådskande tidsbokningsmottagning

Icke-brådskande mottagningstider till såväl skötare som läkare vid hälsostationerna har börjat avbokas. I fråga om varje patient bedöms situationen, varefter patienten kontaktas per telefon. Vid behov ordnas en tid till mottagningen. Patienter, vars mottagningstider nu avbokas, placeras i kallelsekö, och dessa blir inkallade till mottagningen när situationen normaliserats.

På alla hälsostationer fortsätter verksamheten ännu under 23-29.3.2020 vecka 13, men till andra än Dammbrunnens och Lillkyro hälsostationer kommer enbart de patienter in som har en bokad mottagningstid.

Telefonnumret 06 325 1666:

• tidsbokning till läkar- eller skötarmottagning

• bokning till läkarnas telefontider

• rådgivning och sjukvårdsinformation

• förfrågningar om laboratoriesvar via Mina Kanta sidor  eller telefonkontakt må-to kl. 12-15.30, fr kl. 12-13.30

Receptförnyelser sker inom 8 dagar.

Information om coronaviruset

Övrigt verksamhet

Familjeplanering

Mödrarådgivning

Barnrådgivning

Skolhälsovården

Studerandehälsovården

Hemsjukvård

Hälsostationsservice

Byte av hälsostation

Marevan-patienter

Skötaren ringer eller skickar dig SMS  samma dag provet blivit taget eller följande dag angående doseringen. Om du använder SMS-service bör du ha avtal om det. Ifall skötaren inte lyckas nå dig, bör du själv ringa senast 2 dagar efter provtagningen tfn 06 325 1666 må-to kl. 14-15.30 och fr kl. 12-13.30.

Laboratoriet och röntgen

Undvik icke brådskande besök till laboratorium i fall du har symptom på luftvägsinfektion. I fall du har en reserverad icke brådskande tid till laboratorium kan du ändra tiden via www.nettilab.fi eller genom att ringa 06 213 1626.

Brådskande och nödvändiga undersökningar (t.ex. kontroller gällande blodförtunnande mediciner) tas som tidigare.

Laboratoriet på huvudhälsostationen fungerar endast genom tidsbokning www.nettilab.fi eller tfn 06 213 1626 må-fr kl. 7-15. Dammbrunnens laboratorium är öppet må-to kl. 7.30-15 och fr kl. 7.30-14.30. Vid Dammbrunnens laboratorium tas emot dejourpatienter utan tidsbokning. Kom ihåg att anmäla dig.

Under renovering på Vasa centralsjukhusets laboratorium tas enbart icke brådskande hjärtfilm utan tidsbokning med kölapp.

Röntgen: tidsbokning tel 06-325 1990 må-fred kl 8-15, adr. Dammbrunnsvägen 4, 65100 VASA

Man behöver alltid remiss till laboratorie- och röntgenundersökningar.

 

Astma- och diabetesskötare

Via elektronisk service-sidan kan du elektroniskt boka en telefontid till din astma- eller diabetesskötare samt skicka meddelanden till henne. Ifall det inte finns lediga tider att boka elektroniskt, kontakta Kyrkoesplanadens hälsostation tfn 06 325 1666.

Elektroniska tjänster

Innan den elektroniska tjänsten kan användas, ska ett skriftligt samtycke ges till uträttande av ärenden eletroniskt. Man kan ge samtycket också via nättjänsten. Vårdnadshavarna till personer under 18 år fyller i ett skrifligt samtycke som returneras till hälsovårdaren eller hälsostationen.

Här kommer du till blanketten:  ehalsoservice_avtal_om_skotsel_av_arenden_elektroniskt

 

Annullering av mottagningstid

Du kan annullera en tid som du har bokat genom att ringa till hälsostationens tidsbokning minst två timmar före mottagningstiden. För en läkarmottagningstid som inte har annullerats uppbärs 50,80 euro av 15 år fyllda.

En elektroniskt bokad tid ska annulleras 24 timmar före mottagningstiden.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Obs! Kyrkoesplanadens, Gerbys, Korsnästågets och Lillkyros skötar- och läkarmottagningar är stängda under påsktiden 10.4-13.4.2020.

  • 06 325 1666

Öppethållningstid

  • Må-to kl 8-16, fre kl 8-14.15

Målområde: Centrum, Sandviken, Högbacken, Sunnanvik, Vasklot och Sundom.
Fax 06 317 1013
Tillgänglighet:En tillgänglig bilplats för rörelsehindrade vid Kyrkoesplanadens hälsostation finns framför hälsostationen och på parkeringsområdet. Busshållplats finns längs Vasaesplanaden. Hälsostationens huvudingång är jämn och tillgänglig med automatiska skjutdörrar. Vid objektet finns en handikappanpassad toalett. I infon finns induktionsslinga. Objektet har telefonservice via textmeddelandefunktion. Personalen hjälper vid behov.