Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Lillkyro hälsostation

Om du misstänker att du har smittats av coronaviruset, ska du alltid först ta kontakt PER TELEFON med din egen hälsostation må–to kl. 8–16 och fr kl. 8–14.15. Lillkyro hälsostation 06 325 8500. Andra tider ring till det riksomfattande journumret 116 117.

Här kan du boka en mottagningstid eller en telefontid till skötaren.

Brådskande mottagning av patienter med luftvägsinfektionssymtom koncentreras till Lillkyros hälsostation. Ingång från rådgivningens sida. De symtom på luftvägsinfektion som sköts vid den brådskande mottagningen är: hosta, halsont, feber, andnöd, muskelvärk och huvudvärk.

I livshotande nödfall rings 112. De personer som är i behov av brådskande vård sköts i första hand på den egna hälsostationen vardagar må-to kl. 8-16, fr kl. 8-14.15 och under övriga tider i samjouren vid Vasa centralsjukhus (Sandviksgatan 2-4).

I akuta sjukdomsfall bedömer en sjukskötare behovet av vård, ger anvisningar för vård hemma samt anvisar dig vid behov till läkarmottagning.

I fall som inte är brådskande ber vi dig ringa på eftermiddagen eller välja callbackmöjligheten som finns att välja från måndag till torsdag ända till kl. 13 och på fredag till kl. 12.

På nätet kan du reservera en mottagningstid till en skötare, t.ex. för borttagning av stygn, vaccinering, öronsköljning eller medicinininjektioner. Du kan också reservera en telefontid till skötare om du har icke-brådskande ärenden. Här kan du reservera.

Laboratorie- och röntgensvar

Ring på tidsbokningsnumret 06 325 8500 efter kl. 12 eller via Mina Kanta sidor

Tidsbokning till sockerbelastningsprov endast per telefon vid Lillkyro laboratorie må och ons kl. 14-15 tfn 06 325 8511 eller vid laboratoriet i Vasa centralsjukhus må-fre kl. 7-15, tfn 06 213 1626.

Man bokar tid på förhand också till hörselundersökning och spirometri.

Det rekommenderas att EKG-undersökningar tas vid Vasa centralsjukhus eller Laihela hälsostation. Dammbrunnsvägens laboratorium är stängt fr.o.m. 28.6.2021 och Fimlabs nya provtagningscenter på Vasaesplanaden har öppnats 28.6.2021 i centrum (i tidigare Halpa-Halli byggnaden). Obs! Laboratorieprov tas endast med tidsbokning vid Laihela hälsostation tillsvidare. Endast brådskande prov som har ordinerats på läkarmottagningen tas utan tidsbokning.

Målområde: Lillkyro

Information om coronaviruset

Övrigt verksamhet

Barnrådgivning

Familjeplanering

Mödrarådgivning

Skolhälsovården

Studerandehälsovården

Hemsjukvård

Hälsostationsservice

Byte av hälsostation

Laboratorium och röntgen

Undvik icke brådskande besök till laboratorium i fall du har symptom på luftvägsinfektion. I fall du har en reserverad icke brådskande tid till laboratorium kan du ändra tiden via Fimlabs Vihta-tidsbokningssystem eller genom att ringa 06 213 1626.

Brådskande och nödvändiga undersökningar (t.ex. kontroller gällande blodförtunnande mediciner) tas som tidigare.

Laboratorieprovtagning endast via tidsbokning Fimlabs Vihta-tidsbokningssystem eller tfn 06 213 1626 vardagar kl. 7-15: Vid Lillkyro hälsostation må och ons kl. 7-14 (inga spirometriundersökningar).

Obs! Dammbrunnsvägens laboratorium är stängt fr.o.m. 28.6.2021 och Fimlabs nya provtagningscenter på Vasaesplanaden har öppnats 28.6.2021 i centrum (i tidigare Halpa-Halli byggnaden).

På Vasa centralsjukhusets laboratorium tas enbart icke brådskande hjärtfilm med kölapp utan tidsbokning.

Vid Laihela hälsostation må–to kl. 7.30-14.30 och fre kl. 7.30–14.00 endast med tidsbokning, inga spirometriundersökningar.

Tidsbokning till sockerbelastningsprov endast per telefon vid Lillkyro laboratorie må och ons kl. 14-15 tfn 06 325 8511.

Röntgenundersökningar: Vasa huvudhälsostationen, Dammbrunnsvägen 4, 65100 Vasa. Öppet och tidsbokning må-fre kl. 8-15 tfn 06 325 1990. En remiss från en läkare i hälsostationen behövs för undersökningar. Inga laboratorieprovtagningar eller röntgenundersökningar utförs enligt remiss från privatläkare.

OBS! Om man har valt Laihela hälsostation som sin egen hälsostation: Laboratorieprovtagningar endast via tidsbokning må–to kl. 7.30-14.30 och fre kl. 7.30–13.30. Röntgenundersökningar må–to kl. 7–14.30 och fre kl. 7–14.

Man behöver alltid remiss till laboratorie- och röntgenundersökningar!

Marevan

Marevan-svar: rings åt patient enligt överenskommelse eller skickas SMS på samma dag då provtagning skett.

Astma- och diabetesskötare

Tidsbokning till astma- och diabetesskötare samt skötare med icke brådskande mottagningar på numret 06 325 8500.

Via nättjänsten: Först ska du fylla i avtalet gällande elektroniska tjänster. Efter det kan du elektroniskt boka en telefontid till din egen astma- eller diabetesskötare. Via elektronisk service- sidan kan du också skicka meddelanden till din astma- eller diabetesskötare. Här kommer du till servicen och tidsbokning.

Ifall det inte finns lediga tider att boka elektroniskt, kontakta Lillkyro hälsostation tfn 06 3258500.

Elektroniska tjänster och tidsbokining till skötare

På nätet kan du reservera en mottagningstid till en skötare, t.ex.  för borttagning av stygn, vaccinering, öronsköljning eller medicinininjektioner. Du kan också reservera en telefontid till skötare om du har icke-brådskande ärenden. Om du är vuxen, kan du reservera en mottagningstid till en skötare utan ett samtycke till uträttande av ärenden eletroniskt. Reservera tid här.

Du kan ge samtycket här via nättjänsten och få använda andra elektroniska tjänster. Du kan även printa ut ett blankett: ehalsoservice_avtal_om_skotsel_av_arenden_elektroniskt (pdf).

Ärendehantering å barnets vägnar

Då du loggat in i eHälsotjänsterna med egen bankidentifikation eller genom mobilcertifikat, noterar du väl att byta så att ditt barn är klient. Välj från övre högra hörnet i tjänsterna ditt eget namn, då en meny öppnas: Representera en person -> Sök befogenhet från tjänsten Suomi.fi

Välj barn, å vilkets vägnar du önskar sköta ärenden. Ifall du sköter ärenden för barnet för första gången, aktivera även ärendehantering å barnets vägnar från Blanketter. Då du fyller i blanketten tillåt webbtjänster och sms-tjänsten, så kan du kan använda alla tjänster som erbjuds. Tidsbokningen kräver inget samtycke. Här kommer du till eHälsoservicen, elektronisk tidsbokning.

Om det blir tekniska problem när du använder eHälsoservicen, skicka e-post till: eterveys@vaasa.fi.

Intyg för vård av sjukt barn via skötarens distansmottagning

Ifall ditt barn har blivit sjukt och du behöver intyg för vårdledighet, kan du boka en tid till skötarens distansmottagning via den egna hälsostationens tidsbokning.

Man begär din e-post adress och en tid bokas åt dig till skötarens distansmottagning. Skötaren skickar en länk till din e-post och via den kan du delta i distansmottagningen. Ladda ner applikationen Teams på den enhet du tänkt använda.

Anvisningar för distansmottagning

Vår videomottagning fungerar enkelt på alla de vanligaste med kamera utrustade enheterna. Distansmottagningen sker i Teams i enlighet med dataskydd. Du ska se till att dataskyddet är tillräckligt och användningen säker för din egen del. Välj en lugn miljö där du kan tala om barnets situation och behandling.

Det är inte tillåtet att spela in distansmottagningar utan överenskommelse mellan alla parter.

Gör så här när du kommer till distansmottagningen:

  • Logga in i Teams i god tid innan mottagningstiden börjar.
  • Om förbindelsen inte fungerar, ringer skötaren dig. Kom ihåg att kontrollera att dina kontaktuppgifter är uppdaterade.

Distansmottagning på Vasas hälsostationer är ett pilotprojekt och den är en del i utvecklandet av nya servicemodeller. Distansmottagningen är avgiftsfri.

Annullering av mottagningstid

Du kan annullera en tid som du har bokat genom att ringa till hälsostationens tidsbokning minst två timmar före mottagningstiden. För en läkarmottagningstid som inte har annullerats uppbärs 50,80 euro av 18 år fyllda.

En elektroniskt bokad tid ska annulleras 24 timmar före mottagningstiden.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Öppethållningstid

  • Må-to kl. 8-16 och fre kl. 8-14.15

Tillgänglighet

På parkeringsplatserna framför hälsostationen i Lillkyro finns tillgängliga platser för rörelsehindrade. Busshållplats finns på Lillkyrovägen ca 50 meter från hälsostationen. Entréerna är jämna och tillgängliga. Mottagnings- och rådgivningsentréerna är försedda med skjutdörrar. I innerutrymmena kan hälsostationens rullstol eller rollator användas. Hälsostationen har en rymlig toalett som är utrustad för personer med nedsatt rörelseförmåga samt larmanordning. I receptionen finns en induktionsslinga. Klädhängarna är tillgängliga. I mottagnings- och rådgivningsutrymmena finns upphöjningskuddar som kan användas av t.ex. höft- och ryggpatienter.Mottagningsrummen är rymliga och tillgängliga. Telefonservice med textmeddelandefunktion centraliserat till hörselskadade. Personalen hjälper vid behov.