Förbigå menyn

Lillkyro hälsostation

Den egna hälsostationen betjänar i både icke akuta och akuta sjukdomsfall.

De personer som är i behov av brådskande vård sköts i första hand på den egna hälsostationen enligt tidsbokning vardagar må-to kl. 8-16 och fre kl. 8-14.15. Läkarens och den jourhavande sjukskötarens mottagning via tidsbokning tfn 06 325 8500.

Tidsbokning till astma- och diabetesskötare samt skötare med icke brådskande mottagningar på numret 06 325 8500.

Laboratorie- och röntgensvar: ring på tidsbokningsnumret 06 325 8500 efter kl. 12 eller via Mina Kanta sidor

Tidsbokning till sockerbelastningsprov endast per telefon vid Lillkyro laboratorie må och ons kl. 14-15 tfn 06 325 8511 eller vid laboratoriet i Vasa centralsjukhus må-fre kl. 7-15, tfn 06 213 1626.

Man bokar tid på förhand också till hörselundersökning och spirometri.

Det rekommenderas att EKG-undersökningar tas vid Vasa centralsjukhus, Vasa huvudhälsostation eller Laihela hälsostation. Man ska vara redo att vänta på vid Lillkyro hälsostation för EKG-undersökning, fast tiden är bokat för blodprov.

Barnrådgivning

Familjeplanering

Mödrarådgivning

Skolhälsovården

Studerandehälsovården

Hemsjukvård

Hälsostationsservice

Byte av hälsostation

Laboratorium och röntgen

Laboratorieprovtagning endast via tidsbokning www.nettilab.fi eller tfn 06 213 1626 vardagar kl. 7-15:
Vid Lillkyro hälsostation må och ons kl. 7-14. Lillkyros spirometriundersökningar sköts på Dammbrunnens hälsostation (Dammbrunnsvägen 4) enligt tidsbokning tfn 06 325 1770, 06 325 1703.

Laboratorium på huvudhälsostationen är öppet må-to kl. 7.30-15.00 och fr kl. 7.30-14.30. Vid Huvudhälsostationens laboratorium tas emot dejourpatienter utan tidsbokning. Kom ihåg att anmäla dig.

Under renovering på Vasa centralsjukhusets laboratorium tas enbart icke brådskande hjärtfilm med kölapp utan tidsbokning.

Vid Laihela hälsostation må–to kl. 7.30-14.30 och fre kl. 7.30–13.30, inga spirometriundersökningar.

Tidsbokning till sockerbelastningsprov endast per telefon vid Lillkyro laboratorie må och ons kl. 14-15 tfn 06 325 8511 eller vid laboratorium på Huvudhälsostationen må-fre kl. 7-15, tfn 06 213 1626.

Röntgenundersökningar: Vasa huvudhälsostationen, Smedsbyvägen 14-16, 65100 Vasa. Öppet och tidsbokning må-fre kl. 8-15 tfn 06 325 1990. En remiss från en läkare i hälsostationen behövs för undersökningar. Inga laboratorieprovtagningar eller röntgenundersökningar utförs enligt remiss från privatläkare.

OBS!Om man har valt Laihela hälsostation som sin egen hälsostation: Laboratorieprovtagningar endast via tidsbokning må–to kl. 7.30-14.30 och fre kl. 7.30–13.30. Röntgenundersökningar må–to kl. 7–14.30 och fre kl. 7–14.

Man behöver alltid remiss till laboratorie- och röntgenundersökningar!

Marevan

Marevan-svar: rings åt patient enligt överenskommelse eller skickas SMS på samma dag då provtagning skett.

Astma- och diabetesskötare

Tidsbokning till astma- och diabetesskötare samt skötare med icke brådskande mottagningar på numret 06 325 8500.

Vid elektronisk servicesidan kan du fylla i avtalet gällande elektroniska tjänster. Efter det kan du elektroniskt boka en telefontid till din egen astma- eller diabetesskötare. Via elektronisk servicesidan kan du också skicka meddelanden till din astma- eller diabetesskötare.

Ifall det inte finns lediga tider att boka elektroniskt, kontakta Lillkyro hälsostation tfn 06 3258500.

Elektroniska tjänster

Innan den elektroniska tjänsten kan användas, ska ett skriftligt samtycke ges till uträttande av ärenden eletroniskt. Man kan ge samtycket också via nättjänsten. Vårdnadshavarna till personer under 18 år fyller i ett skrifligt samtycke som returneras till hälsovårdaren eller hälsostationen.

Här kommer du till blanketten: ehalsoservice_avtal_om_skotsel_av_arenden_elektroniskt

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

  • 06 325 8500

  • Fax 06 312 1006

Öppethållningstid

  • Må-to kl. 8-16 och fre kl. 8-14.15

Tillgänglighet

På parkeringsplatserna framför hälsostationen i Lillkyro finns tillgängliga platser för rörelsehindrade. Busshållplats finns på Lillkyrovägen ca 50 meter från hälsostationen. Entréerna är jämna och tillgängliga. Mottagnings- och rådgivningsentréerna är försedda med skjutdörrar. I innerutrymmena kan hälsostationens rullstol eller rollator användas. Hälsostationen har en rymlig toalett som är utrustad för personer med nedsatt rörelseförmåga samt larmanordning. I receptionen finns en induktionsslinga. Klädhängarna är tillgängliga. I mottagnings- och rådgivningsutrymmena finns upphöjningskuddar som kan användas av t.ex. höft- och ryggpatienter.Mottagningsrummen är rymliga och tillgängliga. Telefonservice med textmeddelandefunktion centraliserat till hörselskadade. Personalen hjälper vid behov.