Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Vasa sjukvårdsdistrikt samt Vasa stads social- och hälsovårdssektor följer med situationen i fråga om coronaviruset COVID-19 och handlar i enlighet med nationella och regionala anvisningar.

Förhindra smittan

Viruset kan smitta vid närkontakter som droppsmitta när man hostar eller nyser samt från ytor som man rör vid. Undvik rent allmänt närkontakt med andra människor, eftersom största delen av dem som insjuknat antingen inte alls har symtom eller bara lindriga sådana.

Se till att du har god handhygien. Rör inte vid ögon, näsa eller mun. Alkoholhaltigt handdesinfektionsmedel kan användas.

Se till att du där hemma har produkter som används för skötsel av förkylningar. Hosta och nys i en engångsnäsduk och släng den genast. Om du inte har en näsduk till hands, hosta eller nys i armvecket.

Om du kommer från utlandet, kom överens om att vara frånvarande (rekommendationen är 14 dygn) från arbets- eller studieplatsen och att ditt barn är frånvarande från dagvårdsplatsen. Om du anländer till Finland från ett land som är grönt i THL:s trafikljusmodellen, behöver du inte stanna i frivillig karantän. Se trafikljusmodellen här.

Särskilt utsatta för coronaviruset är seniorer och personer som har bassjukdomar. I Finland pågår just nu också säsongsinfluensan, som har mycket liknande symtom som coronavirussmittan.

Allmänna råd om coronaviruset ger den riksomfattande telefonrådgivningen Information om coronaviruset på numret 0295 535 535.

Om du har lindriga symtom som snuva, håll dig hemma

Om du har lindriga symtom på luftvägsinfektion, såsom snuva, hosta, ont i halsen, muskelvärk eller feber, vila dig frisk i lugn och ro där hemma. Enligt anvisningarna från Institutet för hälsa och välfärd: håll dig hemma till dess symtomen har upphört. Om dina symptom blir värre eller fortsätter den tredje dagen och/eller om du förlorar lukt- och/eller smaksinnet ska du ringa din egen hälsostation för att få en bedömning av vårdbehovet och ordna en eventuell testning för corona.

Gå inte till jobbet eller skolan om du är sjuk, för inte heller ett sjukt barn till dagvården eller mor/farföräldrarna. Ett barn sköts hemma tills det är friskt.

Om barnet insjuknar under daghems- eller skoldagen, meddelas vårdnadshavarna och barnet hämtas. Hur snabbt barnet måste hämtas beror på hur det mår. Med tanke på exponeringen av andra har ett par timmars fördröjning inte någon betydelse.

Om luftvägsinfektionen blir långvarig och pågår över tre dagar eller barnet uppvisar symtom på t.ex. öroninflammation, ska man per telefon kontakta den egna hälsostationen för bedömning av vårdbehovet och eventuellt coronatest.

Ett barn kan komma tillbaka till skolan eller småbarnspedagogiken efter 1-2 symtomfria dagar. Friska familjemedlemmar kan jobba, gå i skola och på hobbyer utan begränsningar.

Om du har allvarliga symtom, ring hälsovården

Om du misstänker att du har smittats av coronaviruset, om du har lindriga symtom på luftvägsinfektion som blir värre och/eller du förlorar lukt- och/eller smaksinnet eller om du har allvarliga symtom på luftvägsinfektion, såsom andnöd eller om ditt allmänna tillstånd blir sämre, RING din egen hälsostation må–to kl. 8–16 och fr kl. 8–14.15 och be om råd. Hälsostationen ger dig per telefon råd om vad du ska göra. Kom inte till hälsostationen så att du smittar andra.

Dammbrunnens hälsostation tfn 06 325 1703 och 06 325 1770
Gerby hälsostation tfn 06 325 1711
Korsnästågets hälsostation tfn 06 325 1691
Kyrkoesplanadens hälsostation tfn 06 325 1666
Lillkyro hälsostation tfn 06 325 8500

Mottagning av patienter med andra luftvägsinfektionssymtom koncentreras fortfarande till Huvudhälsostationen, Dammbrunnsvägen 4. Ingång på husets norra gavel, från huvudingången till höger runt hörnet på byggnaden. Tillsvidare gäller detta inte de som bor i Lillkyro; de hänvisas fortfarande till den egna hälsostationen.

Till mottagningen ska man reservera tid via sin egen hälsostation per telefon.

Under andra tider, ring det riksomfattande journumret 116 117. OBS! Detta nummer är endast avsett för personer med allvarliga symtom.

Skötsel av coronavirussmitta

Av dem som har lindriga symtom och dem som återvänder från resor tas prov bara enligt läkarens övervägning. Personer utan symtom testas inte.

Smitta konstateras vid Vasa centralsjukhus, som beslutar om var patienten vårdas. Den som har fått smitta sätts i karantän hemma, om hen inte behöver sjukhusvård. De människor som varit i närkontakt med den som fått smitta sätts i hemkarantän i två veckor. På detta sätt förhindras att viruset sprids. Beslut om hemkarantän fattas av läkarna vid Vasa sjukvårdsdistrikt.

Vårdnadshavaren till ett barn under 16 år som beordrats i hemkarantän stannar hemma och sköter sitt barn. Under karantäntiden betalas dagpeng för smittsam sjukdom. Ytterligare information finns på FPA:s webbplats.

Under hemkarantänstiden ska man hålla sig hemma, då kan man t.ex. inte gå till butiken eller på hobbyer.

Följ informationen om coronaviruset

Invånarna ges rådet att också följa med den lägesbild som Institutet för hälsa och välfärd (THL) ger och iaktta THL:s anvisningar.

Institutet för hälsa och välfärd
Vasa sjukvårdsdistrikt
Twitter: @THLorg
Information om coronaviruset på teckenspråk (THL)
Om coronavirussituationen oroar (THL på finska)
Utrikesministeriets resemeddelanden
Coronaoro-chatten på svenska (med HNS psykiatriska socialarbetare) onsdagar kl. 12-16

Aktuellt

Social- och hälsovårdsservicen

Kollektivtrafik och tekniska sektorn

Bibliotek, kultur och evenemang

18.6.2020: Vasa stads kulturaktörer får 390 000 euro i coronabidrag
29.5.2020: Så här använder du biblioteken tryggt under sommaren
20.5.2020: Sommarverksamhet för barnen på biblioteket
20.5.2020: Stadens sommarartister uppträder på platser som Vasaborna önskat
18.5.2020: Biblioteken i Vasa öppnas stegvis och övergår till sommaröppettider
15.5.2020: I Vasa koncentreras årets Konstens natt 6.8 huvudsakligen på virtuellt innehåll
13.5.2020: Vasa stads museer öppnas för sommaren från och med 2 juni
7.5.2020: Reserverat material kan hämtas från biblioteket fr.o.m. den 11.5
5.5.2020: Utlåningsverksamheten vid Vasas bibliotek kan inledas snart
24.4.2020: Återlämningsluckorna vid Vasa huvudbibliotek och Lillkyro bibliotek öppnas 28.4
6.4.2020: Vissa av museernas sommarutställningar skjuts fram till nästa år
31.3.2020: Skolor, bibliotek, idrottsplatser och museer stängda till och med den 13 maj
30.3.2020: Kulturtips för en exceptionell vardag
27.3.2020: Du kan hämta dina reservationer i huvudbiblioteket under Medborgarinfons öppettider kl. 14-16 den 31.3 och 7.4 (Obs! möjligheten att hämta reserverat material inhiberad)
18.3.2020: Vasa körfestival ordnas inte denna vår
17.3.2020: Alla bibliotek är stängda och bokbussen kör inte 18.3-13.4
14.3.2020: Vasa stadsorkester ställer in konserter fram till 13.4
13.3.2020: De evenemang för allmänheten som staden skulle ordna på våren ställs in på grund av coronaviruset 
Vänligen följ med arrangörens information om evenemangen och återbetalning av biljettavgifter.

  • Coronavirus instructions in Albanian, Arabic, Chinese, Estonian, French, Kinyarwanda, Persian, Russian, Somali, Swahili, Tigrinja and Vietnam.

  • Coronaviruset och den exceptionella situation viruset har orsakat kan t.ex. medföra problem med att orka eller åstadkomma osäkerhet, ångest och rädsla. På denna sida har vi sammanställt kontaktuppgifter till föreningar, organisationer och andra instanser som erbjuder psykiskt stöd för invånarna i Vasa.

  • Rådgivningstelefon för personer fyllt 70 år och andra specialgrupper, Kristelefontjänsten för mentalvård, Medborgarrådgivningen – Medborgarinfo och misstankar om coronavirus

  • Vasas kulturaktörer erbjuder nya sätt att använda deras tjänster under denna exceptionella tid. På sidan hittar du tips till distansundervisning och digitala fritidsaktiviteter.