Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Vasa sjukvårdsdistrikt samt Vasa stads social- och hälsovårdssektor följer med situationen i fråga om coronaviruset COVID-19 och handlar i enlighet med nationella och regionala anvisningar. Vid behov uppdaterar vi dessa sidor.

Uppdaterad 17.9.2021

Vaccineringen mot coronaviruset i Vasa

Vaccineringstiderna beror på när, hur mycket och vilket vaccin som fås till Finland och som sedan via sjukvårdsdistrikten delas ut till Vasa. På den här sidan hittar du uppdaterad information om coronavirusvaccineringen i Vasa.

Om du har symtom och känningar som tyder på coronavirusinfektion

Om du har symtom och känningar som tyder på att du kan ha smittats av coronaviruset: Gör en symtombedömning om coronaviruset (covid-19) på nätet på www.omaolo.fi. Då du identifierar dig och sänder dina uppgifter och symtom på Omaolo, går uppgifterna till Vasa centralsjukhus och vid behov får du automatiskt därifrån en kallelse till coronavirustest. Då behöver du ingen remiss från hälsostationen.

Eller om du har lindriga symtom på luftvägsinfektion, såsom snuva, hosta, ont i halsen, muskelvärk eller feber och/eller om du förlorar lukt- och/eller smaksinnet kan du ringa din egen hälsostation för att få en bedömning av vårdbehovet och ordna en eventuell testning för corona.

Gå inte till jobbet eller skolan om du är sjuk, för inte heller ett sjukt barn till dagvården eller mor/farföräldrarna. Ett barn sköts hemma tills det är friskt.

Om barnet insjuknar under daghems- eller skoldagen, meddelas vårdnadshavarna och barnet hämtas. Hur snabbt barnet måste hämtas beror på hur det mår. Med tanke på exponeringen av andra har ett par timmars fördröjning inte någon betydelse.

Om barnet uppvisar symtom på luftvägsinfektion och/eller öroninflammation, ska man per telefon kontakta den egna hälsostationen för bedömning av vårdbehovet och eventuellt coronatest.

Ett barn kan komma tillbaka till skolan eller småbarnspedagogiken efter 1-2 symtomfria dagar. Friska familjemedlemmar kan jobba, gå i skola och på hobbyer utan begränsningar.

Om du misstänker att du har smittats av coronaviruset, ring din hälsostation

Om du misstänker att du har smittats av coronaviruset eller om du har utsatts för en exponeringsrisk och du har symtom, gör en symtombedömning om coronaviruset (covid-19) på nätet på www.omaolo.fi eller ring din egen hälsostation må–to kl. 8–16 och fr kl. 8–14.15 och be om råd. Hälsostationen ger dig per telefon råd om vad du ska göra. Kom inte till hälsostationen så att du smittar andra.

Dammbrunnens hälsostation tfn 06 325 1703 och 06 325 1770
Gerby hälsostation tfn 06 325 1711
Korsnästågets hälsostation tfn 06 325 1691
Kyrkoesplanadens hälsostation tfn 06 325 1666
Lillkyro hälsostation tfn 06 325 8500

Mottagning av patienter med andra luftvägsinfektionssymtom koncentreras fortfarande till Huvudhälsostationen, Dammbrunnsvägen 4. Ingång på husets norra gavel, från huvudingången till höger runt hörnet på byggnaden. Tillsvidare gäller detta inte de som bor i Lillkyro; de hänvisas till den egna hälsostationen.

Till mottagningen ska man reservera tid via sin egen hälsostation per telefon.

Under andra tider, ring det riksomfattande journumret 116 117.

Följ informationen om coronaviruset

Invånarna ges rådet att också följa med den lägesbild som Institutet för hälsa och välfärd (THL) ger och iaktta THL:s anvisningar. Institutet för hälsa och välfärd

Vasa sjukvårdsdistrikt meddelar bl.a. bekräftade coronavirusfall samt antalet tagna prov här.
Twitter: @THLorg
Information om coronaviruset på teckenspråk (THL)
Om coronavirussituationen oroar (THL på finska) och Råd kring missbruk (THL)
Utrikesministeriets resemeddelanden
Coronaoro-chatten på svenska (med HNS psykiatriska socialarbetare) onsdagar kl. 12-16

Aktuellt

Social- och hälsovårdsservicen

17.9.2021: Drop in -coronavaccineringarna utan tidsbokning 22.9
16.9.2021: Drive in coronaprovtagningen i Vasa flyttar till kasernområdet
14.9.2021: Drop in -coronavaccineringarna utan tidsbokning 17.9
9.9.2021: Korsnästågets hälsostation stängs delvis under tiden 13–17.9
8.9.2021: Drop in -coronavaccineringarna utan tidsbokning 10.9 och 14.9
7.9.2021: Nytt fall av coronavirussmitta i Himalajas servicehus
7.9.2021: Coronatester med låg tröskel 8.9 och 15.9
3.9.2021: I Himalajas servicehus har ett fall av coronavirussmitta konstaterats
31.8.2021: Coronavaccinatörerna gör ett toppjobb
30.8.2021: Drop in -coronavaccineringarna utan tidsbokning 4.9 kl. 9-15
30.8.2021: I Vasa kan man coronatesta sig med låg tröskel under flera dagar
24.8.2021: Drop in -coronavaccineringarna utan tidsbokning 25-26.8
24.8.2021: Gör en symtombedömning om coronavirus på nätet på Omaolo-tjänsten
23.8.2021: I Vasa kan man coronatesta sig med låg tröskel under flera dagar
16.8.2021: På Bruksgården har ett fall av coronavirussmitta konstaterats
16.8.2021: Drop in -coronavaccineringarna 19.8 kl. 16-18
13.8.2021: De kostnadsfria vaccineringarna mot coronaviruset till 12–15-åriga Vasabor fortsätter
9.8.2021: Drop in -coronavaccineringarna 12.8 kl. 8–15.30
9.8.2021: De kostnadsfria vaccineringarna mot coronaviruset utvidgas till 12–15-åriga Vasabor
4.8.2021: I Vasa kan man coronatesta sig med låg tröskel under flera dagar
30.7.2021: Coronavaccination utan tidsbokning 5.8 kl. 8–16
26.7.2021: Coronavirussmitta konstaterades 23.7 på Bruksgården – totalt 19 personer har blivit exponerade
26.7.2021: Coronavaccination utan tidsbokning 28.7 och 29.7
23.7.2021: Drop in –vaccineringen lyckades över förväntan – 341 personer fick vaccin
20.7.2021: Lediga coronavaccinationstider 22.7 och 23.7
16.7.2021: Coronavaccination utan tidsbokning torsdag 22.7
23.6.2021: Coronavaccineringarna utvidgas till 12-15 åriga vasabor som tillhör riskgrupp
11.6.2021: Coronavaccineringar för 16 år fyllda vasabor
28.5.2021: Coronavaccineringar för 25 år fyllda vasabor
27.5.2021: Coronavaccineringar för 30 år fyllda Vasabor
10.5.2021: Coronavaccineringar för 40 år fyllda Vasabor

Idrottsservicen, ungdomsservicen och hobbyverksamhet

Bibliotek, kultur, evenemang och andra

Begränsningar och åtgärder i Vasa med anknytning till coronaviruset

Vänligen följ med arrangörens information om evenemangen och återbetalning av biljettavgifter samt enhetens egna webbsidor och kommunikationskanaler.

Förhindra smittan

Viruset kan smitta vid närkontakter som droppsmitta när man hostar eller nyser samt från ytor som man rör vid. Undvik rent allmänt närkontakt med andra människor, eftersom största delen av dem som insjuknat antingen inte alls har symtom eller bara lindriga sådana.

Använd ansiktsmask och håll ett avstånd på 2 meter till andra när du rör dig utomhus. Den starka rekommendation att använda andningsskydd gäller 12-åringar och äldre alltid när man utför ärenden i offentliga utrymmen utanför det egna hemmet.

Se till att du har god handhygien. Rör inte vid ögon, näsa eller mun. Alkoholhaltigt handdesinfektionsmedel kan användas.

Se till att du där hemma har produkter som används för skötsel av förkylningar. Hosta och nys i en engångsnäsduk och släng den genast. Om du inte har en näsduk till hands, hosta eller nys i armvecket.

Om du kommer från utlandet, kom överens om att vara frånvarande (rekommendationen är 14 dygn) från arbets- eller studieplatsen och att ditt barn är frånvarande från dagvårdsplatsen. Om du anländer till Finland från ett land som är grönt i THL:s trafikljusmodellen, behöver du inte stanna i frivillig karantän. Se trafikljusmodellen här.

Särskilt utsatta för coronaviruset är seniorer och personer som har bassjukdomar. I Finland pågår just nu också säsongsinfluensan, som har mycket liknande symtom som coronavirussmittan.

Allmänna råd om coronaviruset ger den riksomfattande telefonrådgivningen Information om coronaviruset på numret 0295 535 535.

Skötsel av coronavirussmitta

Av dem som har lindriga symtom och dem som återvänder från resor tas prov bara enligt läkarens övervägning. Personer utan symtom testas inte.

Smitta konstateras vid Vasa centralsjukhus, som beslutar om var patienten vårdas. Den som har fått smitta sätts i isolering hemma, om hen inte behöver sjukhusvård. De människor som varit i närkontakt med den som fått smitta sätts i hemkarantän i 14 dygn. Vid familjeexponering är karantänens längd 21 dygn. På detta sätt förhindras att viruset sprids. Beslut om hemkarantän fattas av läkarna vid Vasa sjukvårdsdistrikt.

Vårdnadshavaren till ett barn under 16 år som beordrats i hemkarantän stannar hemma och sköter sitt barn. Under karantäntiden betalas dagpeng för smittsam sjukdom. Ytterligare information finns på FPA:s webbplats.

Under hemkarantäns- och isoleringstiden  ska man hålla sig hemma, då kan man t.ex. inte gå till butiken eller på hobbyer.

Allmänna anvisningar för personer som exponerats för coronaviruset.

Munskydd delas ut till mindre bemedlade Vasabor

Gratis munskydd delas ut till mindre bemedlade Vasabor över 15 år.

Utdelningsställen för munskydd

Vuxensocialarbetet: adr. Korsholmsesplanaden 44, 1 vån.
må, on, fr kl. 14-16

Medborgarinfo, Huvudbiblioteket, adr. Biblioteksgatan 13
må-fr kl. 10-12

Mathjälp Vasas utdelningsställen bara för dem som hämtar mathjälp
f.d. Steinerskolan, adr. Handelsesplanaden 22: måndag kl. 14
Elimförsamlingen, Brändövägen 92: tisdag kl. 14
Ristikka, Fräsargatan 2: onsdag kl. 14

Lillkyro, ViaDia Cafe
Mathjälp, Heikkilävägen 1, on och fr kl. 12–13.30

Läs hela meddelande här

 • Allmänna anvisningar för personer som exponerats för coronaviruset

  Karantän är en nödvändig säkerhetsåtgärd för att förhindra nya smittfall. Här finns anvisningar om du har exponerats för coronaviruset.

 • Anvisningar vid coronavirussmitta

  Du är anmäld som coronavirussmittad. Smittsamma sjukdomar ansvariga läkaren har beodrat dig i isolering, i enlighet med smittskyddslagen. Att beodra i isolering är en nödvändig försiktighetsåtgärd för att förhindra att viruset sprids.

 • Lokala begränsningar, rekommendationer och åtgärder som anknyter till coronaviruset inverkar på tillgången på Vasa stads service. Nedan specificeras begränsningarna, rekommendationerna och åtgärderna samt deras inverkan på Vasa stads service.

 • Coronavirus instructions in Albanian, Arabic, Chinese, Dari, Estonian, French, Kinyarwanda, Persian, Russian, Somali, Swahili, Tigrinja and Vietnam.

 • På den här sidan hittar du uppdaterad information om platser där du kan ha utsatts för coronavirus. Staden Vasa informerar endast om de offentliga exponeringsplatser, där de exponerade inte kan spåras personligen, dvs. vi vet inte vem som har varit samtidigt på platsen i fråga. De exponeringsplatser där man känner till alla exponerade och har kunnat nå dem, sköter varje organisation själv om.

 • Coronaviruset och den exceptionella situation viruset har orsakat kan t.ex. medföra problem med att orka eller åstadkomma osäkerhet, ångest och rädsla. På denna sida har vi sammanställt kontaktuppgifter till föreningar, organisationer och andra instanser som erbjuder psykiskt stöd för invånarna i Vasa.

 • Kristelefontjänsten för mentalvård, Medborgarrådgivningen – Medborgarinfo och misstankar om coronavirus

 • I Vasa ges vaccineringarna mot coronaviruset i enlighet med direktiven från Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Vasa sjukvårdsdistrikt. Vaccineringstiderna beror på när, hur mycket och vilket vaccin som fås till Finland och som sedan via sjukvårdsdistrikten delas ut till Vasa. På den här sidan hittar du uppdaterad information om coronavirusvaccineringen i Vasa.

 • Vasas kulturaktörer erbjuder nya sätt att använda deras tjänster under denna exceptionella tid. På sidan hittar du tips till distansundervisning och digitala fritidsaktiviteter.