Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Vasa sjukvårdsdistrikt samt Vasa stads social- och hälsovårdssektor följer med situationen i fråga om coronaviruset COVID-19 och handlar i enlighet med nationella och regionala anvisningar. Vid behov uppdaterar vi dessa sidor.

Uppdaterad 9.4.2021

Förhindra smittan

Viruset kan smitta vid närkontakter som droppsmitta när man hostar eller nyser samt från ytor som man rör vid. Undvik rent allmänt närkontakt med andra människor, eftersom största delen av dem som insjuknat antingen inte alls har symtom eller bara lindriga sådana.

Använd ansiktsmask och håll ett avstånd på 2 meter till andra när du rör dig utomhus. Den starka rekommendation att använda andningsskydd gäller 12-åringar och äldre alltid när man utför ärenden i offentliga utrymmen utanför det egna hemmet.

Se till att du har god handhygien. Rör inte vid ögon, näsa eller mun. Alkoholhaltigt handdesinfektionsmedel kan användas.

Se till att du där hemma har produkter som används för skötsel av förkylningar. Hosta och nys i en engångsnäsduk och släng den genast. Om du inte har en näsduk till hands, hosta eller nys i armvecket.

Om du kommer från utlandet, kom överens om att vara frånvarande (rekommendationen är 14 dygn) från arbets- eller studieplatsen och att ditt barn är frånvarande från dagvårdsplatsen. Om du anländer till Finland från ett land som är grönt i THL:s trafikljusmodellen, behöver du inte stanna i frivillig karantän. Se trafikljusmodellen här.

Särskilt utsatta för coronaviruset är seniorer och personer som har bassjukdomar. I Finland pågår just nu också säsongsinfluensan, som har mycket liknande symtom som coronavirussmittan.

Allmänna råd om coronaviruset ger den riksomfattande telefonrådgivningen Information om coronaviruset på numret 0295 535 535.

Gör så här:

Om du har symtom och känningar som tyder på coronavirusinfektion, fyll i en coronavirus-symptombedömning på Omaolo.fi. Efter det ska man vid behov ta kontakt med den egna hälsostationen.

Om du har lindriga symtom på luftvägsinfektion, såsom snuva, hosta, ont i halsen, muskelvärk eller feber och/eller om du förlorar lukt- och/eller smaksinnet ska du ringa din egen hälsostation för att få en bedömning av vårdbehovet och ordna en eventuell testning för corona.

Gå inte till jobbet eller skolan om du är sjuk, för inte heller ett sjukt barn till dagvården eller mor/farföräldrarna. Ett barn sköts hemma tills det är friskt.

Om barnet insjuknar under daghems- eller skoldagen, meddelas vårdnadshavarna och barnet hämtas. Hur snabbt barnet måste hämtas beror på hur det mår. Med tanke på exponeringen av andra har ett par timmars fördröjning inte någon betydelse.

Om barnet uppvisar symtom på luftvägsinfektion och/eller öroninflammation, ska man per telefon kontakta den egna hälsostationen för bedömning av vårdbehovet och eventuellt coronatest.

Ett barn kan komma tillbaka till skolan eller småbarnspedagogiken efter 1-2 symtomfria dagar. Friska familjemedlemmar kan jobba, gå i skola och på hobbyer utan begränsningar.

Om du misstänker att du har smittats av coronaviruset, ring din hälsostation

Om du misstänker att du har smittats av coronaviruset eller om du har utsatts för en exponeringsrisk och du har symtom, RING din egen hälsostation må–to kl. 8–16 och fr kl. 8–14.15 och be om råd. Hälsostationen ger dig per telefon råd om vad du ska göra. Kom inte till hälsostationen så att du smittar andra.

Dammbrunnens hälsostation tfn 06 325 1703 och 06 325 1770
Gerby hälsostation tfn 06 325 1711
Korsnästågets hälsostation tfn 06 325 1691
Kyrkoesplanadens hälsostation tfn 06 325 1666
Lillkyro hälsostation tfn 06 325 8500

Mottagning av patienter med andra luftvägsinfektionssymtom koncentreras fortfarande till Huvudhälsostationen, Dammbrunnsvägen 4. Ingång på husets norra gavel, från huvudingången till höger runt hörnet på byggnaden. Tillsvidare gäller detta inte de som bor i Lillkyro; de hänvisas till den egna hälsostationen.

Till mottagningen ska man reservera tid via sin egen hälsostation per telefon.

Under andra tider, ring det riksomfattande journumret 116 117.

Skötsel av coronavirussmitta

Av dem som har lindriga symtom och dem som återvänder från resor tas prov bara enligt läkarens övervägning. Personer utan symtom testas inte.

Smitta konstateras vid Vasa centralsjukhus, som beslutar om var patienten vårdas. Den som har fått smitta sätts i isolering hemma, om hen inte behöver sjukhusvård. De människor som varit i närkontakt med den som fått smitta sätts i hemkarantän i 14 dygn. Vid familjeexponering är karantänens längd 21 dygn. På detta sätt förhindras att viruset sprids. Beslut om hemkarantän fattas av läkarna vid Vasa sjukvårdsdistrikt.

Vårdnadshavaren till ett barn under 16 år som beordrats i hemkarantän stannar hemma och sköter sitt barn. Under karantäntiden betalas dagpeng för smittsam sjukdom. Ytterligare information finns på FPA:s webbplats.

Under hemkarantäns- och isoleringstiden  ska man hålla sig hemma, då kan man t.ex. inte gå till butiken eller på hobbyer.

Allmänna anvisningar för personer som exponerats för coronaviruset.

Följ informationen om coronaviruset

Invånarna ges rådet att också följa med den lägesbild som Institutet för hälsa och välfärd (THL) ger och iaktta THL:s anvisningar. Institutet för hälsa och välfärd

Vasa sjukvårdsdistrikt meddelar bl.a. bekräftade coronavirusfall samt antalet tagna prov här.
Twitter: @THLorg
Information om coronaviruset på teckenspråk (THL)
Om coronavirussituationen oroar (THL på finska) och Råd kring missbruk (THL)
Utrikesministeriets resemeddelanden
Coronaoro-chatten på svenska (med HNS psykiatriska socialarbetare) onsdagar kl. 12-16

Aktuellt

Social- och hälsovårdsservicen

9.4.2021: Tidsbokning på nätet för vaccination mot coronavirus möjlig från och med 12.4.2021
30.3.2021: Coronaprovtagning vid Vasa järnvägsstation i påsk
24.3.2021 (Uppdaterad 30.3.2021): Pfizers vaccin Comirnaty ges istället för Astra Zenecas vaccin
12.3.2021: Vaccineringarna mot coronaviruset utvidgas i Vasa 12.3.
26.2.2021: Vaccinationerna mot coronavirus utvidgas i Vasa
19.2.2021: Coronavaccinationer för personer som fyller 60-69 år och ingår i riskgrupperna
12.2.2021 På Horisonten har ett fall av coronasmitta konstaterats
12.2.2021: Coronavaccinationer för personer som fyller 68-69 år och ingår i riskgrupperna
12.2.2021: Coronavirusfall har konstaterats i Kivikotos boendeenhet
11.2.2021: Hälsovårdarstuderande har möjlighet att få arbetspraktik genom att fungera som assistenter vid coronavaccinationer
11.2.2021: Vid Attendos servicehem för seniorer i Vasa har coronavirussmitta konstaterats
3.2.2021: Tider till vaccinering mot coronaviruset ges till personer som fyllt 80 år då det finns vaccin
1.2.2021: Ett fall av coronasmitta har konstaterats vid Vasa mottagningscentral
29.1.2021: Coronavaccinering av dem som fyller 80 år och äldre börjar
28.1.2021: Vid Attendos servicehem för åldringar i Vasa har coronavirussmitta konstaterats
25.1.2021: Två fall av coronavirussmitta vid integrationsservicen
18.1.2021: Coronavaccineringar i större skala inleds när det finns tillräckligt med vaccin
12.1.2021: De första vaccineringarna mot coronaviruset ges till anställda vid Vasa stads infektionspoliklinik
11.1.2021: Coronavirussmitta vid Vasa missbrukarcenter
15.12.2020: Coronavirusläget har snabbt blivit sämre i Vasa – smitta har konstaterats på flera platser
3.11.2020: Antalet fall av coronavirussmitta har sjunkit i Vasa – det är fortfarande viktigt att använda munskydd
14.10.2020: Besöken begränsas inom socialarbete och familjeservice – Gerby och Korsnästågets skötar- och läkarmottagningar stängda
11.10.2020: Platserna där coronaviruset exponerats i Vasa uppdateras på webbsidorna vasa.fi
2.10.2020: Stark rekommendation om användning av andningsskydd
16.9.2020: Intyg för vård av sjukt barn via skötarens distansmottagning
9.9.2020: Anvisningar till användare av Coronablinkern
21.8.2020: Munskydd delas ut till mindre bemedlade Vasabor från 26.8
20.8.2020 Ett barn kan komma tillbaka till skolan eller småbarnspedagogiken efter 1-2 symtomfria dagar
13.8.2020: Mottagningen av patienter med symptom på luftvägsinfektion fortsätter centraliserat

Grundläggande utbildning, småbarnspedagogik, gymnasier och institut

Vårdnadshavarna får information direkt via Wilma: du kommer väl ihåg att läsa meddelandena i Wilma!

8.4.2021 Ett fall av coronavirussmitta vid Vamia
1.4.2021 I Lyseon lukio exponeringar under studentskrivningarna
26.3.2021 En coronavirussmitta i daghemmet Lill kasern
22.3.2021 En coronavirussmittad i Merikaarron koulu
15.3.2021 Två coronafall i Nummen koulu
12.3.2021 Abiturienter rekommenderas sätta sig i frivillig karantän före studentskrivningarna
11.3.2021 Vanhan Vaasan koulu övergår till distansundervisning på grund av coronasmitta
1.3.2021 Ett nytt fall av coronasmitta vid Gerby skola
28.2.2021 Ett fall av coronasmitta vid Onkilahden yhtenäiskoulu
27.2.2021 Coronavirussmitta i Alkulan päiväkoti
26.2.2021 Årskurserna 7–9 övergår till distansundervisning i Vasa 8.3
25.2.2021 Coronavirussmitta i Gerby skola och i Borgaregatans skola
25.2.2021 Coronavirussmitta i Isolahden koulu
23.2.2021 En coronavirussmittad i Borgaregatans skola
22.2.2021 Ett fall av coronavirussmitta vid Vamia 15.2
18.2.2021 En coronavirussmittad i Nummen koulu
15.2.2021 Vamia övergår till distansundervisning från och med 16.2
12.2.2021 Coronaexponeringar i läroanstalter i Vasa
8.2.2021 Två fall av coronasmitta i Suvilahden koulu
6.2.2021 Coronavirussmitta har konstaterats i Variskan koulu – 19 har försatts i karantän
2.2.2021 Åk 7–9 samt en del av femte- och sjätteklassarna i Onkilahden yhtenäiskoulu övergår till distansundervisning
2.2.2021 Ett fall av coronavirussmitta vid Sundom skola
1.2.2021 Tre fall av coronasmitta vid Onkilahden yhtenäiskoulu: 86 har exponerats och försatts i karantän
31.1.2021 Coronasmitta vid Teeriniemen päiväkoti – 105 har exponerats och försatts i karantän
29.1.2021 Vuxnas hobbyverksamhet pausas: inverkar på idrottsturer samt medborgarinstitutet Almas kurser
28.1.2021 Coronavirussmitta i Variskan koulu och i Keskuskoulu – sammanlagt 84 har exponerats och försatts i karantän
26.1.2021: Ett till coronafall har konstaterats vid Vasa medborgarinstitut Alma
25.1.2021 Vasa stads gymnasier samt Vamia övergår till distansundervisning
24.1.2021: Coronavirussmitta har konstaterats i Keskuskoulu: 34 har försatts i karantän
22.1.2021: Vid Vasa medborgarinstitut Alma har coronavirussmitta konstaterats
20.1.2021 Coronavirussmitta i Isolahden koulu
19.1.2021: En elev med coronavirussmitta i Vaasan lyseon lukio
12.1.2021: Sjätteklassarna i skolorna i Vasa får munskydd
21.12.2020: Två bekräftade fall av coronavirussmitta i Borgaregatans skola
13.12.2020 Coronasmitta vid Variskan koulu och Vamia –alla skolor med åk 7-9 och Vamias Sampo-campus övergår till distansundervisning fr.o.m. 14.12
29.10.2020 Andra stadiets studerande återgår till närundervisning från och med 2.11.
28.10.2020 Coronavirussmitta i Gustavsborgs daghem
22.10.2020 Eleverna i åk 7–9 återgår enligt planen till närundervisningen 26.10
19.10.2020 Inom den grundläggande utbildningen återgår man till närundervisning: 20.10 i årskurserna 4–6 och 26.10 i årskurserna 7–9.
19.10.2020 Coronavirussmitta konstaterat i Sundom skola
14.10.2020 Coronavirussmitta har konstaterats i Suvilahden koulu i Sunnanvik
12.10.2020 Coronavirussmitta i Gerby daghem
10.10.2020 Coronavirussmitta har konstaterats i Vikinga skola – 20 har försatts i karantän
8.10.2020 Årskurserna 4–9 inom den grundläggande utbildningen övergår till distansundervisning i Vasa
8.10.2020 Coronavirussmitta har konstaterats i Keskuskoulu – 51 har försatts i karantän
7.10.2020 Coronavirussmitta har konstaterats i Hietalahden koulu – 32 har försatts i karantän
5.10.2020: Social- och hälsovårdsnämnden har beslutat om skärpta åtgärder med anledning av den förvärrade coronavirussituationen
20.8.2020 Gymnasieundervisningen fortsätter huvudsakligen som närundervisning: abiturienterna studerar på distans före studentskrivningarn
20.8.2020 Ett barn kan komma tillbaka till skolan eller småbarnspedagogiken efter 1-2 symtomfria dagar
14.8.2020 Inom småbarnspedagogiken följs de nationella anvisningarna för att förebygga coronavirussmitt
7.8.2020 Skolorna börjar 14.8 som vanligt i form av närundervisning
6.8.2020 Betjäningstider inom småbarnspedagogikens och den grundläggande utbildningens förvaltning 

Kollektivtrafik och tekniska sektorn

Bibliotek, kultur och evenemang

1.3.2021: Nya begränsningar i Vasa stadsbibliotek p.g.a. coronasituationen 1-31.3
25.1.2021: Huvudbibliotekets läsplatser ur bruk tills vidare 
5.10.2020: Social- och hälsovårdsnämnden har beslutat om skärpta åtgärder med anledning av den förvärrade coronavirussituationen
18.6.2020: Vasa stads kulturaktörer får 390 000 euro i coronabidrag
29.5.2020: Så här använder du biblioteken tryggt under sommaren
20.5.2020: Sommarverksamhet för barnen på biblioteket
20.5.2020: Stadens sommarartister uppträder på platser som Vasaborna önskat
18.5.2020: Biblioteken i Vasa öppnas stegvis och övergår till sommaröppettider
15.5.2020: I Vasa koncentreras årets Konstens natt 6.8 huvudsakligen på virtuellt innehåll
13.5.2020: Vasa stads museer öppnas för sommaren från och med 2 juni
7.5.2020: Reserverat material kan hämtas från biblioteket fr.o.m. den 11.5
5.5.2020: Utlåningsverksamheten vid Vasas bibliotek kan inledas snart
24.4.2020: Återlämningsluckorna vid Vasa huvudbibliotek och Lillkyro bibliotek öppnas 28.4
6.4.2020: Vissa av museernas sommarutställningar skjuts fram till nästa år
31.3.2020: Skolor, bibliotek, idrottsplatser och museer stängda till och med den 13 maj
30.3.2020: Kulturtips för en exceptionell vardag
27.3.2020: Du kan hämta dina reservationer i huvudbiblioteket under Medborgarinfons öppettider kl. 14-16 den 31.3 och 7.4 (Obs! möjligheten att hämta reserverat material inhiberad)
18.3.2020: Vasa körfestival ordnas inte denna vår
17.3.2020: Alla bibliotek är stängda och bokbussen kör inte 18.3-13.4
14.3.2020: Vasa stadsorkester ställer in konserter fram till 13.4
13.3.2020: De evenemang för allmänheten som staden skulle ordna på våren ställs in på grund av coronaviruset 
Vänligen följ med arrangörens information om evenemangen och återbetalning av biljettavgifter.

 • Det behövs inga underverk för att dämpa spridningen av coronaviruset, utan bara enkla handlingar, lite eftertanke och empati för våra medmänniskor. Fastän du själv inte upplever dig vara i riskzonen så tänk på dina vänner och närstående för en stund. Är de alla i ett lika bra läge? Knappast - och därför måste vi alla dra vårt strå till stacken för att coronaviruset inte ska spridas.

 • Allmänna anvisningar för personer som exponerats för coronaviruset

  Karantän är en nödvändig säkerhetsåtgärd för att förhindra nya smittfall. Här finns anvisningar om du har exponerats för coronaviruset.

 • Anvisningar vid coronavirussmitta

  Du är anmäld som coronavirussmittad. Smittsamma sjukdomar ansvariga läkaren har beodrat dig i isolering, i enlighet med smittskyddslagen. Att beodra i isolering är en nödvändig försiktighetsåtgärd för att förhindra att viruset sprids.

 • Lokala begränsningar, rekommendationer och åtgärder som anknyter till coronaviruset inverkar på tillgången på Vasa stads service. Nedan specificeras begränsningarna, rekommendationerna och åtgärderna samt deras inverkan på Vasa stads service.

 • Coronavirus instructions in Albanian, Arabic, Chinese, Estonian, French, Kinyarwanda, Persian, Russian, Somali, Swahili, Tigrinja and Vietnam.

 • På den här sidan hittar du uppdaterad information om platser där du kan ha utsatts för coronavirus. Staden Vasa informerar endast om de offentliga exponeringsplatser, där de exponerade inte kan spåras personligen, dvs. vi vet inte vem som har varit samtidigt på platsen i fråga. De exponeringsplatser där man känner till alla exponerade och har kunnat nå dem, sköter varje organisation själv om.

 • Coronaviruset och den exceptionella situation viruset har orsakat kan t.ex. medföra problem med att orka eller åstadkomma osäkerhet, ångest och rädsla. På denna sida har vi sammanställt kontaktuppgifter till föreningar, organisationer och andra instanser som erbjuder psykiskt stöd för invånarna i Vasa.

 • Kristelefontjänsten för mentalvård, Medborgarrådgivningen – Medborgarinfo och misstankar om coronavirus

 • I Vasa ges vaccineringarna mot coronaviruset i enlighet med direktiven från Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Vasa sjukvårdsdistrikt. Vaccineringstiderna beror på när, hur mycket och vilket vaccin som fås till Finland och som sedan via sjukvårdsdistrikten delas ut till Vasa. På den här sidan hittar du uppdaterad information om coronavirusvaccineringen i Vasa.

 • Vasas kulturaktörer erbjuder nya sätt att använda deras tjänster under denna exceptionella tid. På sidan hittar du tips till distansundervisning och digitala fritidsaktiviteter.