Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Allmänna anvisningar för personer som exponerats för coronaviruset

Karantän är en nödvändig säkerhetsåtgärd för att förhindra nya smittfall. Här finns anvisningar om du har exponerats för coronaviruset.

Du har blivit exponerad för coronaviruset. Den ansvariga läkaren för smittsamma sjukdomar har satt dig i karantän i enlighet med smittskyddslagen. Du anses ändå inte vara smittbärare. Att sättas i karantän är en nödvändig försiktighetsåtgärd för att förhindra att viruset sprids. Ifall du är under 16 år, stannar den ena av dina vårdnadshavare hemma och vakar över dig så att karantänbeslutet följs. Du är skyldig att följa förordningen gällande karantän och att ständigt vara anträffbar via telefon för att undvika böter

Du är berättigad till dagpenning, som helt täcker inkomstbortfallet, under karantänstiden. Det papper du behöver (beslutet om karantän), får du hemsänt på posten och ansökningsblanketten kan du fylla i på FPA:s nätsidor. Dagpenningen är 100 procent av den i karantän satta personens inkomster och den är skattebelagd. Uppgifter om inkomsterna fås av arbetsgivaren.

Om du under karantänstiden får symtom på luftvägsinfektion (t.ex. feber, hosta, andnöd eller magbesvär) kontaktar du på vardagar korona-altistus@vaasa.fi (vi svarar inte på e-post under helgen). Ett negativt testresultat avbryter inte karantänen.

Dina familjemedlemmar får röra sig fritt i sitt arbete och fritidsintressen.

Här erhåller du mera information

 • Under karantänstiden bör du stanna inomhus.
 • I det egna hemmet kan du verka utan begränsningar. Du kan delta i matlagningen och äta med dina närmaste som tidigare.
 • Du kan till exempel vistas ute på din egen gård och det är tillåtet att promenera eller rasta hunden på ett sånt sätt att du inte har kontakt med andra människor.
 • Håll kontakt med dina släktingar med hjälp av elektroniska hjälpmedel.
 • Du får inte gå till affären eller uträtta andra ärenden. De här ärendena måste de övriga familjemedlemmarna eller dina vänner ta hand om.
 • Tvätta händerna med tvål och vatten och torka händerna noggrant (använd helst inte samma handduk som resten av familjen använder) alltid före måltid och efter varje toalettbesök eller efter att du bytt blöja på babyn.
 • Var noggrann med hand- och hosthygienen. Snyt och hosta i engångsnäsdukar och släng dem direkt efter användning.

Ifall du bor ensam, kan du beställa en matvarukasse från t.ex. affärena nedan. Du måste informera den som hämtar matvarukassen, att hen bör lämna uppköpen utanför ytterdörren och ringa på dörrklockan när hen avlägsnar sig. På det sättet vet du när du kan hämta matvarorna.

 • Neste K Raastuvankatu
 • K-Supermarket Wasa
 • K-supermarket Piffi
 • K-Market Sundom
 • K-Market Kvevlax
 • K-Supermarket Roparnäs
 • Prisma Hemstrand
 • K-Citymarket Stenhaga

 

Låt oss bekämpa smittan tillsammans.

Heikki Kaukoranta
Ansvarig läkare för infektionssjukdomar

 

Information om coronaviruset