Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Anvisningar vid coronavirussmitta

Du är anmäld som coronavirussmittad. Smittsamma sjukdomar ansvariga läkaren har beodrat dig i isolering, i enlighet med smittskyddslagen. Att beodra i isolering är en nödvändig försiktighetsåtgärd för att förhindra att viruset sprids.

Du är skyldig att följa förordningen gällande isolering och att ständigt vara anträffbar via telefon för att undvika böter. Du är berättigad till dagpenning, som helt täcker inkomsbortfallet, under isoleringstiden.

Den papper du behöver (beslutet om isolering), får du hemsänt på posten och ansökningsblanketten kan du fylla i på FPA:s nätsidor.

Isoleringstiden för en person som testats coronapositiv är alltid 10 dygn från den dag testet tagits. Isoleringstiden förlängs vid behov efter 10 dygn. Isoleringstiden förlängs alltid med 7 dagar. Inga rutinmässiga coronaprov tas när isoleringstiden upphör ifall patienten är symtomfri.

Karantänens varaktighet för familjemedlemmar / eller andra som bor i samma hushåll är 21 dagar från test datumet för den koronapositiva familjemedlemmen. Karantänen för familjemedlemmar varar en vecka längre än den positives; om isolering förlängs i en vecka på grund av symtom hos den positive, förlängs också karantänen hos dem som bor i samma hushåll med en vecka.

Dagpenningen är 100% av den i isolering satta personens inkomster och den är skattebelagd. Uppgifter om inkomsterna fås av arbetsgivaren. Betalningen sker i rater i efterskott. Den första perioden är 6 dagar och de följande är 25 dagar. Dagpenningen i samband med smittsamma sjukdomar innefattar ingen självrisk, utan den betalas ut från första isoleringsdagen. Till ansökan behövs kopia av isoleringsbeslutet.

Ifall du är under 16 år, stannar den ena av dina vårdnadshavare hemma och vakar över dig så att isoleringsbeslutet följs. Vårdnadshavaren kan ansöka om dagpenning för de förlorade inkomsterna.

En skötare från Vasa hälsocentral ringer dig två gånger under veckan och diskuterar ditt mående med dig. Ifall det är något du vill fråga gällande din isolering kan du fråga henne. Hon svarar själv eller flyttar över ärendet till den person som bäst känner till ärendet.

Dina familjemedlemmar är, ifall de bor i samma hushåll, exponerade för coronaviruset.

Under isoleringstiden bör du stanna inomhus, men du kan till exempel vistas ute på din egen gård, ifall där inte finns andra personer.

Ifall du röker rekommenderar vi att du slutar eftersom tobaksrökning minskar kroppens motståndskraft mot infektioner. Vid behov får du hjälp med tobaksavvänjningen, diskutera det med skötaren.

Håll kontakt med dina släktingar med hjälp av elektroniska hjälpmedel.

Var noggrann med hand- och hosthygienen. Snyt dig och hosta i engångsnäsdukar och släng dem direkt efter användning. Tvätta händerna med tvål och vatten och torka händerna noggrant i handduk alltid före måltid och efter varje toalettbesök.

Du kan inte gå till affären eller uträtta andra ärenden. De här ärendena måste någon utomstående uträtta för dig. Du kan beställa en matvarukasse från t.ex. affärerna nedan.

  • Neste K Raastuvankatu
  • K-Supermarket Wasa
  • K-supermarket Piffi
  • K-Market Sundom
  • K-Market Kvevlax
  • K-Supermarket Roparnäs
  • Prisma Hemsrand
  • Citymarket Stenhaga

Du måste informera den som hämtar matvarukassen, att hen bör lämna uppköpen utanför ytterdörren och ringa på dörrklockan när hen avlägsnar sig. På det sättet vet du när du kan hämta matvarorna. Du kan be en utomstående hämta mun-nässkydd (2 st) från den egna hälsostationen. Den andra är ämnad för chauffören om du eventuellt behöver åka t.ex. taxi till sjukhuset.

Låt oss bekämpa smittan tillsammans.

Heikki Kaukoranta
Ansvarig läkare för infektionssjukdomar

 

Information om coronaviruset