Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Mies ja nainen kirjastossa maskit päällä.

Begränsningar och åtgärder i Vasa med anknytning till coronaviruset

Lokala begränsningar, rekommendationer och åtgärder som anknyter till coronaviruset inverkar på tillgången på Vasa stads service. Nedan specificeras begränsningarna, rekommendationerna och åtgärderna samt deras inverkan på Vasa stads service.

Begränsningar, rekommendationer och åtgärder

Samlingar

 • Alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inom- eller utomhus och i vilka över 10 (tio) personer deltar är förbjudna. Under tiden 1.-30.11.2020 kan det emellertid ordnas offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 (tio) personer men högst 50 (femtio) personer inomhus och i avgränsade områden utomhus om man kan garantera säkerheten i dem. Offentliga tillställningar är till exempel konserter, bioföreställningar, bolagsstämmor och idrottsturneringar. Allmänna sammankomster igen är exempelvis offentliga demonstrationer.  Läs här Regionförvaltningsverkets beslut 23.10.2020.
 • Österbottens coronasamordningsgrupp rekommenderar starkt att privata tillställningar med över 10 personer inte ska ordnas.
 • För lagsporter och tävlingar inom lagsporter ges en stark rekommendation att pausa verksamheten fram till 25.10.2020.

Munskydd

 • Invånarna i Österbotten har redan tidigare också getts en stark rekommendation om att alltid använda munskydd när man uträttar ärenden i offentliga utrymmen utanför hemmet.
 • Det är skäl att undvika stora folksamlingar och man ska sträva efter att hålla ett tillräckligt skyddsavstånd på 1–2 meter till andra människor.
 • Det önskas att ägare till butiker och andra allmänna utrymmen och de som erbjuder tjänster rekommenderar sina anställda och kunder att använda munskydd.
 • Läs mera om användningen av munskydd

Säkerhetsavstånd

 • Man bör hålla ett säkerhetsavstånd om 1-2 meter till andra människor. Rekommendationen gäller alla familjens utomstående kontakter.

Övriga rekommendationer

Coronablinkern

 • Coronablinkern är en app som produceras av Institutet för hälsa och välfärd. Med hjälp av Coronablinkern får du ett meddelande om du enligt appens bedömning har blivit utsatt för coronaviruset.
 • När du får ett meddelande i appen ska du följa med dina eventuella symtom och omedelbart söka dig till coronaprovtagning om du får ens lindriga symtom. Då du får ett meddelande om att du eventuellt har blivit utsatt för coronaviruset så betyder det inte att du direkt blir satt i karantän.
 • Om du konstateras vara smittad så kan du meddela det här anonymt med hjälp av appen. Din integritet är starkt skyddad i appen.
 • Vasa centralsjukhus uppmanar alla att ladda appen Coronablinkern i sin mobil, om man inte redan har gjort det.
 • Läs vad du ska Vad ska du göra om du får ett meddelande på Coronablinkern.

Begränsningarnas  verkningar på Vasa stads service

Grundläggande utbildning, gymnasier och yrkesutbildning

 • Inom Vasa stads grundläggande utbildning återgår man som planerat till närundervisningen: i enlighet med det tidigare beslutet kommer eleverna i åk 4–6 tillbaka till skolorna tisdag 20.10 och i åk 7–9 måndag 26.10.
 • Eleverna i åk 7–9 tilldelas tills vidare munskydd som ska användas under skoldagen. Varje elev får två munskydd per skoldag.
 • Personalen inom den grundläggande utbildningen använder munskydd.
 • Andra stadiet återgår till närundervisning må 2.11 (gymnasierna, Vamia).
 • Småbarnspedagogikens och den grundläggande utbildningens förvaltning inom Vasa stad begränsar kundbetjäningen från och med 7.10. Ta kontakt med kundbetjäningen per telefon eller e-post. På plats kan man komma bara om man bokar tid på förhand.

Småbarnspedagogiken

 • Då en vårdnadshavare lämnar eller hämtar barnet inomhus på småbarnspedagogikplatsen, rekommenderas användning av munskydd. Rekommendationen om munskydd är i kraft till 18.11.2020.
 • Personalen inom småbarnspedagogiken använder också munskydd enligt rekommendationerna om arbetssituationen tillåter det. Rekommendationen om munskydd är i kraft till 18.11.2020.
 • En vårdnadshavare som försatts i karantän får inte själv föra barnet till småbarnspedagogiken.
 • Verksamheten vid de öppna daghemmen och klubbarna är stängd till 30.10. Klubbarna börjar igen må 2.11, den öppna verksamheten har paus tills vidare också efter 30.10.

Biblioteks- och kulturtjänsterna, museerna

 • Litteraturfestivalen, LittFest, i Vasa ordnas i huvudsak digitalt 12-14.11.2020
 • Vid Vasa stads museer ordnas tills vidare inga publikguidningar eller tillställningar.
 • Vasa stads museer och bibliotek har öppet som vanligt. Kunderna informeras om munskyddsrekommendationerna, och inträdet begränsas om det kommer mycket kunder.

Vasa stads idrottsservice

 • Vasa stad idrottsservicens grupper för hälsomotion och anpassad motion, Action-idrottsklubbarna i skolorna samt familjemotionen och familjeskridskoåkningen paus fram till slutet av året.
 • Vasa simhall håller öppet. Vattengymporna är inställda till slutet av år 2020. Simhallens gym håller stängt till 31.10. Kunderna informeras om munskyddsrekommendationerna, och inträdet begränsas om det kommer mycket kunder.
 • De motionslokaler som stadens idrottsservice administrerar är stängda 13–31.10, öppnas 1.11 (kvällsanvändningen av skolornas gymnastiksalar, idrottscentret, idrottshallen, Silverias motionsrum, Orrnäs skyddsrum)
 • De föreningar o.a. parter som använder salarna meddelas särskilt om stängningen av salarna.

Vasas teatrar (Wasa Teater &Vaasan kaupunginteatteri)

 • Vasas teatrar startar upp föreställningsverksamheten igen i november i enlighet med regionförvaltningsverkets rekommendationer.
 • Till föreställningarna kan tas en publikmängd på max 50 personer.

Vasa stadsorkester

 • Vasa stadsorkesters konserter har inhiberats fram till 30.11

TaiKon och Kuula-institutet

 • Taikon: Undervisningen fortsätter som närundervisning från och med 2.11. Personalen bär ansiktsmask eller visir.
 • Kuula-institutet: Undervisningen ordnas som närundervisning så normalt som möjligt. Säkerhetsbestämmelserna följs, och hur de påverkar undervisningsarrangemangen informeras eleverna om särskilt.

Ungdomsservicen

 • Ungdomslokalerna håller paus fram till 30.11
 • Skatehallen har normala öppettider från 2.11. Personbegränsning max. 10
 • Ungdomscaféet Café Kultsa har öppet som normalt, högst 10 kunder samtidigt.

Vaasa-opisto och Vasa Arbis

 • Körerna har paus till 15.11.
 • Dans- och motionskurserna är antingen på paus till 15.11 eller ordnas med distansundervisning. Deltagarna informeras kursvis.
 • Övrig undervisning hålls på distans eller med beaktande av Regionförvaltningsverkets begränsningar på 10–50 personer.

Social- och hälsovårdsservicen

 • Besök på Vasa stadssjukhus avdelningar och det effektiverade serviceboendet för åldringar är förbjudna under tiden 7-31.10.2020, endast patienter i hospisvård kan besökas enligt överenskommelse.
 • Inom hem- och anstaltsvården hålls dag- och rekreationsverksamheten samt motionstjänsterna stängda till och med 31.10.2020.
 • Skötar- och läkarmottagningarna vid Gerby och Korsnästågets hälsostationer avbryts fram till 1.11.
 • Dammbrunnens hälsostation (Dammbrunnsvägen 4, våning 2) betjänar även Gerby och Korsnästågets hälsostationens patienter i brådskande ärenden. Mottagningen fungerar med tidsbokning.
 • I Gerby fungerar barnrådgivningen och tandvården normalt. Barnrådgivningen, tandvården och sårvådarens mottagning i Korsnäståget fungerar normalt.
  Läs mera här.
 • Besöken begränsas till de mest närstående personerna inom boendeservicen för personer med funktionsnedsättning, personer inom missbrukar- och mentalvård, dag- och arbetsverksamheten för personer inom dag- och arbetsverksamheten samt barnskyddets enheter t.o.m. 31.10.2020. Läs mera här.

Andra partier

Övrigt Högskolorna

 • Yrkeshögskolan Novia fortsätter med distansundervisning enligt nuvarande modell och planerar därtill att återuppta en del av närundervisningen i Vasa på måndag 9.11, om coronaläget tillåter.
 • Vasa yrkeshögskola VAMK fortgår med distansundervisning till 31.12.2020 men börjar jobba på hybrid model samtidigt. Campus öppnar 2.11.
 • Vasa Universität. All undervisning sker på distans mellan 1.11.-31.12.2020.
 • Åbo Akademi. All undervisning vid Åbo Akademis enhet i Vasa sker på distans 6.10.-8.11.2020.
 • Svenska Handelshögskolan (Hanken). Med hänvisning till Vasa sjukvårdsdistrikts nyaste rekommendationer, stängs Hanken-byggnaden i Vasa åtminstone tills 8.11.2020. All undervisning sker på distans och personalen uppmanas arbeta på distans.

Uppdaterad 30.10.2020