Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Mies ja nainen kirjastossa maskit päällä.

Begränsningar och åtgärder i Vasa med anknytning till coronaviruset

Lokala begränsningar, rekommendationer och åtgärder som anknyter till coronaviruset inverkar på tillgången på Vasa stads service. Nedan specificeras begränsningarna, rekommendationerna och åtgärderna samt deras inverkan på Vasa stads service.

Begränsningar, rekommendationer och åtgärder

Samlingar

Munskydd

 • Österbottens coronasamordningsgruppen beslutade förlänga den giltiga rekommendationen om användning av ansiktsmask i offentliga utrymmen till 31.3.2021. Enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) 12-åringar och äldre bör följa principerna i munskyddsrekommendationerna för vuxna.
 • Det önskas att ägare till butiker och andra allmänna utrymmen och de som erbjuder tjänster rekommenderar sina anställda och kunder att använda munskydd.
 • Dessutom återinförs den starka rekommendationen om att även eleverna i årskurserna 6–9 ska använda munskydd.
 • Läs mera om användningen av munskydd

Säkerhetsavstånd

 • Det är skäl att undvika stora folksamlingar och man ska sträva efter att hålla ett tillräckligt skyddsavstånd på 1–2 meter till andra människor och att man ska använda munskydd och hålla sig på ett tryggt avstånd från andra människor ifall man samlas med andra än den egna familjen eller den närmaste kretsen.

Övriga rekommendationer

 • Österbottens coronasamordningsgruppens rekommendationen om distansarbete förlängs till den 31 mars 2021.
 • Det rekommenderas att mängden sociala kontakter begränsas.
 • Se till att du har god hand- och hosthygien. Läs mera.
 • Lämna hemma fast symptomen på luftvägsinfektion bara är lindriga. Läs anvisningen.
 • Det rekommenderas också att de övriga familjemedlemmarna ska undvika sociala kontakter i den mån det är möjligt och använda munskydd och iaktta rådande hygienanvisningar tills den testade fått sitt testresultat.
 • Man bör undvika att resa utanför den egna regionen men också undvika större sammankomster.
 • Läs om de rekommendationer och begränsningar som gäller hela sjukvårdsdistriktet.

Coronablinkern

 • Coronablinkern är en app som produceras av Institutet för hälsa och välfärd. Med hjälp av Coronablinkern får du ett meddelande om du enligt appens bedömning har blivit utsatt för coronaviruset.
 • När du får ett meddelande i appen ska du följa med dina eventuella symtom och omedelbart söka dig till coronaprovtagning om du får ens lindriga symtom. Då du får ett meddelande om att du eventuellt har blivit utsatt för coronaviruset så betyder det inte att du direkt blir satt i karantän.
 • Om du konstateras vara smittad så kan du meddela det här anonymt med hjälp av appen. Din integritet är starkt skyddad i appen.
 • Vasa centralsjukhus uppmanar alla att ladda appen Coronablinkern i sin mobil, om man inte redan har gjort det.
 • Läs vad du ska Vad ska du göra om du får ett meddelande på Coronablinkern.

Begränsningarnas  verkningar på Vasa stads service

Grundläggande utbildning, gymnasier och yrkesutbildning

 • Eleverna i åk 6–9 tilldelas tills vidare munskydd som ska användas under skoldagen. Varje elev får två munskydd per skoldag.
 • Personalen inom den grundläggande utbildningen använder munskydd.
 • Småbarnspedagogikens och den grundläggande utbildningens förvaltning inom Vasa stad begränsar kundbetjäningen. Ta kontakt med kundbetjäningen per telefon eller e-post. På plats kan man komma bara om man bokar tid på förhand.
 • Österbottens coronasamordningsgrupp rekommenderar 12.1.2021 att gymnasisternas äldstes dans ska flyttas till senare i vår eller till början av hösten. Bänkskuddardagen kan enligt gruppen arrangeras i februari om man följer gällande rekommendationer om säkerhetsavstånd, munskydd och grupper. Besluten om både de äldstes dans och bänkskuddardagen fattas av respektive kommunen.

Småbarnspedagogiken

 • För personer som kommer in i småbarnspedagogikenheten gäller rekommendationen om munskydd till och med 31.3.2021. Således rekommenderas det fortfarande att också vårdnadshavare använder munskydd när de för och avhämtar sina barn, ifall de kommer in i lokalen.
 • I fråga om småbarnspedagogikenhetens personal är det alltid tillåtet att använda munskydd, ifall det är möjligt med tanke på arbetet.
 • En vårdnadshavare som försatts i karantän får inte själv föra barnet till småbarnspedagogiken.
 • De öppna daghemmen kan fortgå med sin verksamhet om begränsningarna gällande sammankomster beaktas.

Biblioteks- och kulturtjänsterna, museerna

 • Vasa stads museer och bibliotek har öppet som vanligt. Kunderna informeras om munskyddsrekommendationerna, och inträdet begränsas om det kommer mycket kunder.

Vasa stads idrottsservice

 • Vasa stad idrottsservicens grupper för hälsomotion och anpassad motion, Action-idrottsklubbarna i skolorna samt familjemotionen och familjeskridskoåkningen paus fram till slutet av januari 2021.
 • Vasa simhall håller öppet. Kunderna informeras om munskyddsrekommendationerna, och inträdet begränsas om det kommer mycket kunder
 • I de idrottslokaler som förvaltas av Vasa stad får högst 10 personer vistas samtidigt i ett och samma rum. Läs mera

Vasas teatrar (Wasa Teater &Vaasan kaupunginteatteri)

Vasa stadsorkester

TaiKon och Kuula-institutet

 • Det rekommenderas att 12-åringar och äldre eleverna i Vasa stads grundläggande konstundervisning använder munskydd under lektioner och i TaiKons allmänna rymmen i enlighet med en ny rekommendation från Institutet för hälsa och välfärd (THL).
 • Taikon: Undervisningen fortsätter som närundervisning. Personalen bär ansiktsmask eller visir.
 • Kuula-institutet: Undervisningen ordnas som närundervisning så normalt som möjligt. Säkerhetsbestämmelserna följs, och hur de påverkar undervisningsarrangemangen informeras eleverna om särskilt.

Ungdomsservicen

 • Ungdomslokalerna och ungdomscaféet Café Kultsa är stängda till 14.2.2021.
 • Skejthallen är öppet: begränsningen max. 10 personer /åldersgrupp.

Vaasa-opisto och Vasa Arbis

 • Undervisningen ordnas som närundervisning om kursens lärare och deltagare inte har kommit överens om annat.
 • Vi önskar att kursdeltagarna använder ansiktsmask.

Andra partier

Övrigt Högskolorna

 • Yrkeshögskolan Novia: Praktiska övningar så som laborationer, simulationer eller tenter kan utföras på campus i mindre grupper vid terminsstart 4.1.2021. Övrig undervisning utförs på distans. Läs mera: Novia
 • Vasa yrkeshögskola VAMK: Undervisning fortgår huvudsakligen med distansundervisning till 7.3.2021 men börjar jobba på hybrid model samtidigt. Läs mera (på finska): VAMK Ajankohtaista
 • Vasa Universitet: Undervisning utförs på hybrid model under vårtermin 2021. Läs mera (på finska): Vaasan yliopisto
 • Åbo Akademi: Rekommendationen är att studier och undervisning i huvudsak fortsätter på distans. Undantag görs för vissa kurser som förutsätter närvaro, till exempel laborationer och praktik. Första årets studerande som inledde sina studier med närundervisning på campus i Vasa kommer att fortsätta med en kombination av när- och distansstudier. Läs mera: Åbo Akademi
 • Svenska Handelshögskolan (Hanken): All undervisning sker på distans. Läs mera: Hanken