Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Mies ja nainen kirjastossa maskit päällä.

Begränsningar och åtgärder i Vasa med anknytning till coronaviruset

Lokala begränsningar, rekommendationer och åtgärder som anknyter till coronaviruset inverkar på tillgången på Vasa stads service. Nedan specificeras begränsningarna, rekommendationerna och åtgärderna samt deras inverkan på Vasa stads service.

Begränsningar, rekommendationer och åtgärder

Samlingar

 • Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har inte fattat sammankomstbegränsningar. Läs meddelande 8.9.2021 här.
 • Österbottens coronasamordningsgruppen rekommenderar att man ska samlas i så små grupper som möjligt och dessutom följa gällande hälsosäkerhetsanvisningar och ta i beaktande utrymmets storlek när man bestämmer hur många som ska samlas men också ta i beaktande om tillställningen hålls inomhus eller utomhus. Gruppen betonar vikten med att följa givna hälsosäkerhetsanvisningar.

Munskydd

 • Österbottens coronasamordningsgruppen beslutade förlänga den giltiga rekommendationen om användning av ansiktsmask i offentliga utrymmen till 31.10.2021. Enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) 12-åringar och äldre bör följa principerna i munskyddsrekommendationerna för vuxna.
 • Det önskas att ägare till butiker och andra allmänna utrymmen och de som erbjuder tjänster rekommenderar sina anställda och kunder att använda munskydd.
 • Dessutom återinförs den starka rekommendationen om att även eleverna i årskurserna 6–9 ska använda munskydd.
 • Läs mera om användningen av munskydd

Säkerhetsavstånd

 • Det är skäl att undvika stora folksamlingar och man ska sträva efter att hålla ett tillräckligt skyddsavstånd på 2 meter till andra människor och att man ska använda munskydd och hålla sig på ett tryggt avstånd från andra människor ifall man samlas med andra än den egna familjen eller den närmaste kretsen.

Övriga rekommendationer

 • Österbottens coronasamordningsgrupp beslutade 22.9.2021 att den allmänna rekommendationen om distansarbete ska sluta gälla 30.9.2021.
 • Det rekommenderas att mängden sociala kontakter begränsas.
 • Se till att du har god hand- och hosthygien. Läs mera.
 • Lämna hemma fast symptomen på luftvägsinfektion bara är lindriga. Läs anvisningen.
 • Det rekommenderas också att de övriga familjemedlemmarna ska undvika sociala kontakter i den mån det är möjligt och använda munskydd och iaktta rådande hygienanvisningar tills den testade fått sitt testresultat.
 • Man bör undvika att resa utanför den egna regionen men också undvika större sammankomster.
 • Läs om de rekommendationer och begränsningar som gäller hela sjukvårdsdistriktet.

Coronablinkern

 • Coronablinkern är en app som produceras av Institutet för hälsa och välfärd. Med hjälp av Coronablinkern får du ett meddelande om du enligt appens bedömning har blivit utsatt för coronaviruset.
 • När du får ett meddelande i appen ska du följa med dina eventuella symtom och omedelbart söka dig till coronaprovtagning om du får ens lindriga symtom. Då du får ett meddelande om att du eventuellt har blivit utsatt för coronaviruset så betyder det inte att du direkt blir satt i karantän.
 • Om du konstateras vara smittad så kan du meddela det här anonymt med hjälp av appen. Din integritet är starkt skyddad i appen.
 • Vasa centralsjukhus uppmanar alla att ladda appen Coronablinkern i sin mobil, om man inte redan har gjort det.
 • Läs vad du ska Vad ska du göra om du får ett meddelande på Coronablinkern.

Begränsningarnas  verkningar på Vasa stads service

Grundläggande utbildning, gymnasier och yrkesutbildning

 • Småbarnspedagogikens och den grundläggande utbildningens förvaltning inom Vasa stad begränsar kundbetjäningen. Ta kontakt med kundbetjäningen per telefon eller e-post. På plats kan man komma bara om man bokar tid på förhand.

Småbarnspedagogiken

 • En vårdnadshavare som försatts i karantän får inte själv föra barnet till småbarnspedagogiken.
 • Småbarnspedagogikens och den grundläggande utbildningens förvaltning inom Vasa stad begränsar kundbetjäningen. Ta kontakt med kundbetjäningen per telefon eller e-post. På plats kan man komma bara om man bokar tid på förhand.

Biblioteks- och kulturtjänsterna, museerna

 • Dramasalen kan bokas för evenemang med högst 50 deltagare. Det är även möjligt att ordna offentliga evenemang eller allmänna möten för över 50 personer så länge coronasäkerheten kan garanteras och en skriftlig plan för denna kan presenteras i samband med bokningen. Essä-utrymmet kan bokas för högst 15 personer. Evenemangsutrymmet Venny kan bokas för högst 40 personer.
 • Coronasäkerheten och säkerhetsavstånden bör beaktas på alla evenemang och möten. Om evenemang och möten inte kan ordnas med säkerhetsarrangemang ska de inte ordnas alls.
 • Grupper inom småbarnspedagogik och grundutbildning kan besöka biblioteket för att återlämna och låna material genom att avtala om besöket i förväg.
 • Noggrannare coronarestriktioner finns på bibliotekets webbsidor.
 • Vasa stads museer har öppet som vanligt. Vi rekommenderar starkt att alla personer över 12 år bär munskydd vid besök. Kom ihåg att hålla ett tillräckligt avstånd (2 meter) till andra kunder och till personalen.

Vasa stads idrottsservice

 • I de idrottslokaler som Vasa stad förvaltar gäller för närvarande inga rekommendationer som begränsar antalet personer på träningarna. I lokalerna ska man ändå komma ihåg normal säkerhetspraxis, d.v.s. använda munskydd, hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd på två meter och iaktta god handhygien.

Vasas teatrar (Wasa Teater &Vaasan kaupunginteatteri)

Vasa stadsorkester

Medborgarinstitutet Alma, TaiKon och Kuula-institutet

Ungdomsservicen

Andra partier

Högskolorna