Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Mies ja nainen kirjastossa maskit päällä.

Begränsningar och åtgärder i Vasa med anknytning till coronaviruset

Lokala begränsningar, rekommendationer och åtgärder som anknyter till coronaviruset inverkar på tillgången på Vasa stads service. Nedan specificeras begränsningarna, rekommendationerna och åtgärderna samt deras inverkan på Vasa stads service.

Begränsningar, rekommendationer och åtgärder

Samlingar

 • Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har uppdaterat 26.3.2021 begränsningsbeslut. Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjuder alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och utomhus i sitt verksamhetsområde uder tiden 1.4-30.4.2021. Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 10 (tio) personer kan emellertid ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus i kommunernas områden i Vasa sjukvårdsdistrikt under förutsättningen att man kan trygga säkerheten i dem genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar från den 21 september 2020.
 • Österbottens coronasamordningsgruppen beslutade 23.3.2021 den giltiga rekommendationen att högst 10 (tio) personer ska delta i privata tillställningar, rekommendationen förlängdes till 30.4.2021. Man ska använda munskydd och hålla sig på ett tryggt avstånd från andra människor ifall man samlas med andra än den egna familjen eller den närmaste kretsen.
 • Vuxnas hobbyverksamhet avbryts i de idrottslokaler som Vasa stad förvaltar från och med 30.1. Även medborgarinstitutet Almas gruppundervisning pausas eller ordnas på distans.
 • Österbottens coronasamordningsgruppens rekommendationer för idrotts-, fritids- och kulturaktiviteterna i regionen. Rekommendationerna finns här på Vasa centralsjukhus webbplats.

Munskydd

 • Österbottens coronasamordningsgruppen beslutade förlänga den giltiga rekommendationen om användning av ansiktsmask i offentliga utrymmen till 30.4.2021. Enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) 12-åringar och äldre bör följa principerna i munskyddsrekommendationerna för vuxna.
 • Det önskas att ägare till butiker och andra allmänna utrymmen och de som erbjuder tjänster rekommenderar sina anställda och kunder att använda munskydd.
 • Dessutom återinförs den starka rekommendationen om att även eleverna i årskurserna 6–9 ska använda munskydd.
 • Läs mera om användningen av munskydd

Säkerhetsavstånd

 • Det är skäl att undvika stora folksamlingar och man ska sträva efter att hålla ett tillräckligt skyddsavstånd på 2 meter till andra människor och att man ska använda munskydd och hålla sig på ett tryggt avstånd från andra människor ifall man samlas med andra än den egna familjen eller den närmaste kretsen.

Övriga rekommendationer

 • Österbottens coronasamordningsgruppens rekommendationen om distansarbete förlängs till den 30 april 2021.
 • Det rekommenderas att mängden sociala kontakter begränsas.
 • Se till att du har god hand- och hosthygien. Läs mera.
 • Lämna hemma fast symptomen på luftvägsinfektion bara är lindriga. Läs anvisningen.
 • Det rekommenderas också att de övriga familjemedlemmarna ska undvika sociala kontakter i den mån det är möjligt och använda munskydd och iaktta rådande hygienanvisningar tills den testade fått sitt testresultat.
 • Man bör undvika att resa utanför den egna regionen men också undvika större sammankomster.
 • Läs om de rekommendationer och begränsningar som gäller hela sjukvårdsdistriktet.

Coronablinkern

 • Coronablinkern är en app som produceras av Institutet för hälsa och välfärd. Med hjälp av Coronablinkern får du ett meddelande om du enligt appens bedömning har blivit utsatt för coronaviruset.
 • När du får ett meddelande i appen ska du följa med dina eventuella symtom och omedelbart söka dig till coronaprovtagning om du får ens lindriga symtom. Då du får ett meddelande om att du eventuellt har blivit utsatt för coronaviruset så betyder det inte att du direkt blir satt i karantän.
 • Om du konstateras vara smittad så kan du meddela det här anonymt med hjälp av appen. Din integritet är starkt skyddad i appen.
 • Vasa centralsjukhus uppmanar alla att ladda appen Coronablinkern i sin mobil, om man inte redan har gjort det.
 • Läs vad du ska Vad ska du göra om du får ett meddelande på Coronablinkern.

Begränsningarnas  verkningar på Vasa stads service

Grundläggande utbildning, gymnasier och yrkesutbildning

 • Årskurserna 7–9 inom den grundläggande utbildningen i Vasa övergår till distansundervisning fr.o.m. måndag 8.3.2021 på grund av coronasituationen. Distansundervisningen fortsätter i åk 7–9 fram till och med 28.3.2021.
 • Eleverna i åk 6 tilldelas tills vidare munskydd som ska användas under skoldagen. Varje elev får två munskydd per skoldag.
 • Personalen inom den grundläggande utbildningen använder munskydd.
 • Småbarnspedagogikens och den grundläggande utbildningens förvaltning inom Vasa stad begränsar kundbetjäningen. Ta kontakt med kundbetjäningen per telefon eller e-post. På plats kan man komma bara om man bokar tid på förhand.

Småbarnspedagogiken

 • För personer som kommer in i småbarnspedagogikenheten gäller rekommendationen om munskydd till och med 31.3.2021. Således rekommenderas det fortfarande att också vårdnadshavare använder munskydd när de för och avhämtar sina barn, ifall de kommer in i lokalen.
 • I fråga om småbarnspedagogikenhetens personal är det alltid tillåtet att använda munskydd, ifall det är möjligt med tanke på arbetet.
 • En vårdnadshavare som försatts i karantän får inte själv föra barnet till småbarnspedagogiken.
 • De öppna daghemmen kan fortgå med sin verksamhet om begränsningarna gällande sammankomster beaktas.

Biblioteks- och kulturtjänsterna, museerna

 • Alla närevenemang i satdsbiblioteket ställs in i mars 2021. Detta gäller sagostunder, läscirklar och författarbesök. En del av evenemangen ordnas inte alls, en del flyttas till webben och en del ordnas på nytt senare på våren. Också vid Vasa stads museer har alla evenemang i mars ställts in.
 • Vasa stads museer och bibliotek har öppet som vanligt. Kunderna informeras om munskyddsrekommendationerna, och inträdet begränsas om det kommer mycket kunder. Vi rekommenderar starkt att alla personer över 12 år bär munskydd vid besök.
 • Huvudbibliotekets läsplatser ur bruk tills vidare.
 • Nyhetsområdet i huvudbiblioteket och närbibliotekens tidningsområden är stängda tills vidare. I huvudbibliotekets aula samt i närbiblioteken finns det datorer där man kortvarigt kan läsa e-tidningar.
 • I varje bibliotek finns det 1 dator där man t.ex. kan betala räkningar. Användningstiden är begränsad till max. 30 minuter/person. Desinficera dina händer före du börjar använda datorn. Det finns handdesinfektionsmedel i närheten av datorn.
 • Kunderna använder alla apparater självständigt. Plexiglas har monterats vid kundbetjäningsdiskarna, kundbetjäningen sker bakom plexiglaset. Det är inte möjligt att få personlig närservice.
 • Endast 1 person åt gången får besöka bokbussen Rölli. 2 personer får besöka bokbussen samtidigt om de kommer från samma hushåll.
 • De meröppna biblioteken i Lillkyro och Sundom kan besökas endast under de tider då personalen är på plats. Kom ihåg att hålla säkerhetsavståndet.
  Endast 9 kunder åt gången får besöka de mindre närbiblioteken. Detta gäller Träffpunkt Huudi och biblioteken i Sundom och Sunnanvik.  Denna begränsning gäller t.o.m. 11.4, varefter situationen utvärderas på nytt.
 • Merikart bibliotek är stängt till vidare. Reservationerna kan hämtas från Lillkyro bibliotek, tilläggsuppgifter tfn 06-325 8475. Vi önskar att lån som returneras förs till Lillkyro bibliotek. Merikarts återlämningslucka kommer dock att vara öppen under den tid biblioteket är stängt.
 • Bibliotekens mötes- och grupprum kan inte bokas tills vidare.
 • Biblioteken tar inte emot grupper tills vidare.

Vasa stads idrottsservice

 • Avbrottet i hobbyverksamhet i grupp för personer över 20 år fortgår till och med 11.4 i de idrottslokaler som Vasa stad administrerar.
 • Vid träningarna för barn och unga får från och med 23.3 högst tio personer vara i samma rum samtidigt.
 • Vasa stad idrottsservicens grupper för hälsomotion och anpassad motion, Action-idrottsklubbarna i skolorna samt familjemotionen och familjeskridskoåkningen har paus tills vidare.
 • Vasa simhall håller öppet. Kunderna informeras om munskyddsrekommendationerna, och inträdet begränsas om det kommer mycket kunder
 • I de idrottslokaler som förvaltas av Vasa stad får högst 10 personer vistas samtidigt i ett och samma rum. Läs mera

Vasas teatrar (Wasa Teater &Vaasan kaupunginteatteri)

Vasa stadsorkester

TaiKon och Kuula-institutet

 • Det rekommenderas att 12-åringar och äldre eleverna i Vasa stads grundläggande konstundervisning använder munskydd under lektioner och i TaiKons allmänna rymmen i enlighet med en ny rekommendation från Institutet för hälsa och välfärd (THL).
 • TaiKon går över till normal närundervisning från och med mån 29.3.2021. Vi följer UBM:s och THL:s anvisningar för hobbyverksamhet för barn och ungdomar samt Vasa sjukvårdsdistriktets coronagruppens anvisningar.
 • Kuula-institutet: Undervisningen ordnas som närundervisning så normalt som möjligt. Säkerhetsbestämmelserna följs, och hur de påverkar undervisningsarrangemangen informeras eleverna om särskilt.

Ungdomsservicen

 • Ungdomslokalerna och ungdomscaféet Café Kultsa är stängda till 28.3.2021.
 • Skejthallen är öppet: begränsningen max. 10 personer /åldersgrupp.

Vaasa-opisto och Vasa Arbis

 • Medborgarinstitutet Almas hobbyverksamhet i grupp för vuxna håller antingen paus eller sker på distans till och med 31.3.  Begränsningen gäller i området i Österbotten, dvs. i Laihela och Vasa. I fråga om Storkyro gäller motsvarande begränsning för närvarande inte.

Andra partier

Övrigt Högskolorna

 • Yrkeshögskolan Novia: Praktiska övningar så som laborationer, simulationer eller tenter kan utföras på campus i mindre grupper vid terminsstart 4.1.2021. Övrig undervisning utförs på distans. Läs mera: Novia
 • Vasa yrkeshögskola VAMK: Undervisning fortgår huvudsakligen med distansundervisning till 7.3.2021 men börjar jobba på hybrid model samtidigt. Läs mera (på finska): VAMK Ajankohtaista
 • Vasa Universitet: Undervisning utförs på hybrid model under vårtermin 2021. Läs mera (på finska): Vaasan yliopisto
 • Åbo Akademi: Rekommendationen är att studier och undervisning i huvudsak fortsätter på distans. Undantag görs för vissa kurser som förutsätter närvaro, till exempel laborationer och praktik. Första årets studerande som inledde sina studier med närundervisning på campus i Vasa kommer att fortsätta med en kombination av när- och distansstudier. Läs mera: Åbo Akademi
 • Svenska Handelshögskolan (Hanken): All undervisning sker på distans. Läs mera: Hanken