Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Lohdutus

Psykiskt stöd för invånarna

Coronaviruset och den exceptionella situation viruset har orsakat kan t.ex. medföra problem med att orka eller åstadkomma osäkerhet, ångest och rädsla. På denna sida har vi sammanställt kontaktuppgifter till föreningar, organisationer och andra instanser som erbjuder psykiskt stöd för invånarna i Vasa.

Erbjuder ni stöd?

Om ni erbjuder psykiskt stöd och du vill att organisationen läggs till på listan, ta kontakt med viestinta@vaasa.fi.

De instanser som erbjuder psykiskt stöd i Vasa

Vasa stads kristelefon med lång tröskel

Du kan få stöd och råd i fråga om ångest eller bekymmer orsakade av coronaviruset och du kan vara anonym.

 • må−fr kl. 10–14
 • tfn 06 325 2800

Vasa stads socialservice för barn och familjer

I chatten får familjer handledning och råd om till exempel den socialservice som erbjuds samt i ärenden som rör föräldraskap, barn och unga. De som svarar är Vasa stads familjehandledare.

Vasa stads familjerådgivning

Jour- och rådgivningstelefon

Centret för mental- och beroendevård Horisonten

Vi erbjuder icke-brådskande öppen mentalvårdsservice och hjälp vid missbruks- och beroendeproblem för 25 år fyllda personer. Vår service är frivillig, konfidentiell och avgiftsfri för klienterna. Remiss behövs inte för våra tjänster.

 • Tidsbokning och rådgivning må–fr kl. 9–15
 • tfn 06 325 2800
 • Elektroniska tjänster dygnet runt på adressen www.vaasa.fi/sv/horisonten

Ungdomsstationen Klaara

Tjänster med fokus på förebyggande och behandling av problem som gäller mental hälsa, missbruk och livskompetens för 13-24 åringar.

 • må kl. 10-18, ti-to kl. 9-16, fr kl. 9-15
 • tfn 06 325 2850
 • klaara.vaasa.fi

Österbottens social- och krisjour

Brådskande socialservice dygnet runt ges på Österbottens socialjournummer 06 325 2347.

Avokki

Avokki erbjuder hjälp för alla parter vid familjevåld och våld i närrelationer: för dem som har upplevt våld, för dem som har använt våld och för barn och unga som har utsatts för våld. Att få ett slut på våldet samt säkerhet för den som upplevt våld och barn som bevittnat våld har första prioritet. Avokki är en öppen service med låg tröskel, som erbjuder en klient i en svår livssituation en neutral omgivning där hen kan tala om det svåra.

 • Avokkis arbetstagare tfn Johanna 040 772 6078, Aleksandra 050 330 2394 och Heli 050 330 4372

FinFami Österbotten rf

Information, stöd och hopp gällande välmående hos anhöriga och familjer till personer med mentala problem. Anhörigrådgivning i första hand per telefon eller via en distansförbindelse.

 • anhörigas stöd- och rådgivningsnummer vardagar kl. 9–16
 • tfn 06 3120 105, 044-7634 100
 • info@finfamipohjanmaa.fi
 • Kyrkoesplanaden 31

Finlands Röda Kors

FRK:s finska avdelning i Vasa kan man kontakta i frågor som gäller vänverksamheten samt att handla i butiker och apotek om du är i karantän eller om du behöver tillfällig hjälp (t.ex. när du kommer hem från sjukhuset).

 • tfn 0400-878 910 eller 044-763 1066
 • må–to kl. 10–16

MLL / Telefon för barn och unga

Socialpsykiatriska föreningen i Österbotten

Verkstäderna är stängda till 13.5.2020. Med alla enheters personal får man fortfarande kontakt per telefon och epost. Arbetstagarna är beredda att ge stöd per telefon och samtalshjälp i denna situation.

 • Mera information samt kontaktuppgifter http://pspy.fi/
 • Verksamhetsledare Johanna Yliviitala, tfn 050 464 2353

Svenska Österbottens anhörigförening r.f.

Svenska Österbottens anhörigförening r.f. erbjuder stöd och hjälp till anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Vi är en svenskspråkig förening, men man får givetvis även kontakta oss på finska.

 • må-fr kl. 8-16
 • jourtider måndagar och onsdagar kl. 9-11
 • tfn 045 121 9173
 • www.soaf.fi

Vasa missbrukarcentral

Tillnyktrings-, akut- och avvänjningsvård för personer som fyllt 18 år.

 • öppet dygnet runt
 • tfn 06 325 2400
 • Adress: Seriegatan 2

Vasa finska församling

Psykiskt och andligt stöd, förbön och själavård samt samtalshjälp. Ta kontakt, om du är rädd eller har ångest.

https://www.vaasansuomalainenseurakunta.fi/

Vasa svenska församling

Vasa svenska församlings personal finns till för dig när du behöver någon att prata med, önskar förbön eller själavård.

https://www.vasasvenskaforsamling.fi/

Kyrkans samtalshjälp är till för dig som behöver ett lyssnaden öra. De jourhavande är utbildade frivilliga eller kyrkligt anställda med tystnadsplikt. Vi tar emot samtal varje dag klockan 10–13 och 20–23.

Österbottens cancerförening

Rådgivning, kamratstöd, gruppverksamhet, samtalshjälp, krishjälp

Österbottens kriscenter Valo

Österbottens kriscenter Valo erbjuder professionellt samtalsstöd enligt lågtröskelprincipen. Samtalsstödet är gratis, man får vara anonym och tid kan ges snabbt.

På grund av coronavirussituationen har vi utökat möjligheten till samtalsstöd på distans enligt följande:

Öppethållningstiderna för de riksomfattande kristelefonerna är följande:

 • den finskspråkiga kristelefonen 24/7 tfn 09 2525 0111,
 • den svenskspråkiga kristelefonen må och on kl. 16–20, ti, to och fr kl. 9–13, tfn 09 2525 0112,
 • den arabiska kristelefonen må, ti kl. 11–15, on kl. 13–16 och 17–21 samt to 10–15, tfn 09 2525 0113
 • För ungdomar chatten Sekasin: https://sekasin247.fi/

Mer information: https://www.mielenterveysseurat.fi/valo/

Österbottens skyddshem

Österbottens skyddshem är avsett för dem som har upplevt, sett och hotas av familjevåld och våld i närrelationer. Skyddshemmet är öppet varje dag dygnet runt och det är gratis för klienterna.

 • Öppet dygnet runt året om
 • Handledare tfn 06 312 9666, 050 329 4012
 • Adress: Magasinsgatan 12