Förbigå menyn

Information om coronaviruset

puhelin

Rådgivning och stöd per telefon i undantagsläget

Kristelefontjänsten för mentalvård, Medborgarrådgivningen – Medborgarinfo och misstankar om coronavirus

Kristelefontjänsten för mentalvård

Kristelefontjänsten för mentalvård betjänar Vasabor i alla åldrar. Det lönar sig att ringa till kristelefontjänsten för mentalvård ifall du är oroad av coronavirussituationen och du upplever ångest p.g.a. undantagstillståndet. Fackmän inom social- och hälsovårdssekton ansvarar för tjänsten och diskussionerna hålls anonyma, dvs. namnlöst.

  • må–fr kl. 10-14
  • tfn 06 325 2800

Medborgarrådgivningen – Medborgarinfo

Vasa stads samserviceenhet, Medborgarinfon, ger råd i frågor som ansluter sig till stadens service. Rådgivningsservicen hjälper till att hitta en lösning eller hänvisar vid behov kunden till rätt ställe.

Misstankar om coronavirus

Om du misstänker att du har smittats av coronaviruset, ska du alltid först ta kontakt per telefon med din egen hälsostation må–to kl. 8–16 och fr kl. 8–14.15. Andra tider ring till det riksomfattande journumret 116 117.

Hälsostationernas telefonnummer fungerar normalt:

  • Dammbrunnens hälsostation tfn 06 325 1703 och 06 325 1770
  • Gerby hälsostation tfn 06 325 1711
  • Korsnästågets hälsostation tfn 06 325 1691
  • Kyrkoesplanadens hälsostation tfn 06 325 1666
  • Lillkyro hälsostation tfn 06 325 8500

I fall som inte är brådskande ber vi dig ringa på eftermiddagen eller välja callbackmöjligheten.