Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
puhelin

Rådgivning och stöd per telefon i undantagsläget

Rådgivningstelefon för personer fyllt 70 år och andra specialgrupper, Kristelefontjänsten för mentalvård, Medborgarrådgivningen – Medborgarinfo och misstankar om coronavirus

70+ och specialgrupper

Vasa stad ger råd i apoteks- och butiksärenden åt personer fyllt 70 år och andra specialgrupper, vilkas anhöriga inte kan hjälpa dem och vilka för tillfället inte omfattas av stadens service.

  • må–fr kl. 9-12
  • tfn 040 717 3005
  • tfn 040 197 8216

Kristelefontjänsten för mentalvård

Kristelefontjänsten för mentalvård betjänar Vasabor i alla åldrar. Det lönar sig att ringa till kristelefontjänsten för mentalvård ifall du är oroad av coronavirussituationen och du upplever ångest p.g.a. undantagstillståndet. Fackmän inom social- och hälsovårdssekton ansvarar för tjänsten och diskussionerna hålls anonyma, dvs. namnlöst.

  • må–fr kl. 10-14
  • tfn 06 325 2800

Medborgarrådgivningen – Medborgarinfo

Vasa stads samserviceenhet, Medborgarinfon, ger råd i frågor som ansluter sig till stadens service. Rådgivningsservicen hjälper till att hitta en lösning eller hänvisar vid behov kunden till rätt ställe.

Misstankar om coronavirus

Om du misstänker att du har smittats av coronaviruset, ska du alltid först ta kontakt per telefon med din egen hälsostation må–to kl. 8–16 och fr kl. 8–14.15. Andra tider ring till det riksomfattande journumret 116 117.

Hälsostationernas telefonnummer fungerar normalt:

  • Dammbrunnens hälsostation tfn 06 325 1703 och 06 325 1770
  • Gerby hälsostation tfn 06 325 1711
  • Korsnästågets hälsostation tfn 06 325 1691
  • Kyrkoesplanadens hälsostation tfn 06 325 1666
  • Lillkyro hälsostation tfn 06 325 8500

I fall som inte är brådskande ber vi dig ringa på eftermiddagen eller välja callbackmöjligheten.