Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Hoitaja ja potilas

Vaccineringen mot coronaviruset i Vasa

I Vasa ges vaccineringarna mot coronaviruset i enlighet med direktiven från Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Vasa sjukvårdsdistrikt. Vaccineringstiderna beror på när, hur mycket och vilket vaccin som fås till Finland och som sedan via sjukvårdsdistrikten delas ut till Vasa. På den här sidan hittar du uppdaterad information om coronavirusvaccineringen i Vasa.

Vaccineringstider kan inte ges för en lång tid framåt på förhand, så att man inte sedan blir tvungen att annullera tider i onödan ifall hälsostationerna inte får vaccinet i tid. Mängden vacciner som anländer vet man ungefär en vecka åt gången.

Tidsbokningen

Boka tid till coronavaccinering på adressen: https://sote.easiointi.fi/sv/web/vaasa-te. Obs! Endast en tid per person.

Vaccineringstid kan också bokas per telefon på följande nummer enligt första bokstaven i efternamnet:

 • A – J mån – tors kl. 9–15, fre 9–14, tfn 040 665 0709 och 040 482 5110
 • K – R mån – tors kl. 9–15, fre 9–14, tfn 040 610 3449 och 040 485 7210
 • S – Ö mån – tors kl. 9–15, fre 9–14, tfn 040 182 3049 och 040 679 0680
 • Lillkyro hälsostation mån – fre kl. 9–12 tfn 040 537 6453

Tider sätts ut i det elektroniska bokningssystemet vartefter hälsostationerna får vacciner mot coronaviruset, som är lämpliga för de olika åldersgrupperna. En del av tider som bokas elektroniskt kan vara under helgerna.

Olika vaccin till olika åldersgrupper enligt THL:s rekommendationer

 • För 65 år fyllda: vaccinet AstraZeneca, Pfizer-Biontech eller Moderna
 • För 18–64-åringar: vaccinet Pfizer-Biontech eller Moderna
 • För 16-17-åringar vaccinet Pfizer-Biontech

Situationen 4.5.2021:

Alla coronavaccinationstider för denna vecka (vecka 18) är slut. Nya vaccinationstider för nästa vecka öppnas tidigast på fredag 7.5.

Situationen 27.4.2021:

Tiderna till coronavaccinering är slut för denna vecka (vecka 17). Nya tider för nästa vecka öppnas först på fredag 30.4.

Från och med 27.4 ställs nya personer inte längre i kö för vaccinering, eftersom vaccinationstäckningen för dem som hör till en riskgrupp är på en god nivå, och vi kan nu erbjuda vaccin mot coronaviruset till hela befolkningen med början från den äldsta åldersgruppen. Coronavaccineringarna av de personer som nu står i kö sköts på normalt sätt.

Situationen 23.4.2021:

De kostnadsfria coronavaccineringarna utvidgas till alla Vasabor som fyllt 50 år från och med 26.4.2021 kl. 9. Boka din tid här.

Situationen 15.4.2021:

Vaccinationstider kan nu bokas till alla hälsostationer, inte enbart till den egna, som tidigare. Mest tider att boka finns det på Dammbrunnens och Kyrkoesplanadens hälsostationer. Boka din tid här.

Situationen 13.4.2021:

Lediga coronavaccinationstider! Grundfriska 60–64 åringar kan från och med 13.4.2021 boka tid till coronavaccination, elektroniskt här eller per telefon.

Situationen 9.4.2021:

De avgiftsfria vaccinationerna mot coronavirus i Vasa utvidgas till dem som hör till riskgrupp 2, 16-69-åringar. Vidare kan 65–69-åringar boka vaccinationstid för att få vaccinet från AstraZeneca. Tidsbokning på nätet från och med 12.4.2021 kl. 9. Här kommer du till elektroniskt tidsbokning.

Situationen 30.3.2021:

Idag fortsätter vi att vaccinera med Astra Zeneca.

Situationen 24.3.2021

Tills vi får mer information om Astra Zenecas vaccin och dess fortsatta användning, vaccinerar vi inom Vasa stad med Pfizers Comirnaty-vaccin.

Situationen 19.3.2021

För tillfället vaccinerar vi inom Vasa stad personer över 70 år och de som hör till riskgrupp 1.

– Sammanlagt har vi ännu ca 2000 ovaccinerade av dem som hör till gruppen över 70 år eller riskgrupp 1. Genast när dessa grupper fått sina coronavaccinationer flyttar vi över till att vaccinera riskgrupp 2. Vi meddelar om det på Vasa stads hemsida och i tidningarna Vasabladet, Ilkka-Pohjalainen samt Pohjankyrö, berättar överskötaren för hälsovårdsservicen Kathy Guss.

– Varje vecka ger vi alla vacciner vi har till vårt förfogande, bekräftar Guss.

Varje kommun ansvarar för att de egna invånarna vaccineras. Det förekommer små skillnader i vaccinationernas framfart mellan olika städer och kommuner.

Vasa sjukvårdsdistrikt uppdaterar varje vecka på sin webbplats informationen om hur vaccinationerna mot coronaviruset framskrider i sjukvårdsdistriktet. Se här Vasa sjukvårdsdistriktets webbsida.

Mera information bl.a. om vaccineringsordningen och riskgrupperna hittar du på THL:s webbplats: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/

Anvisningar till dem som kommer för vaccinering

Invånarna vaccineras på de egna hälsostationerna.

Visa upp FPA-kortet vid mottagningen. Du behöver inte anmäla dig vid mottagningen. Kom inte till mottagningen, om du har förkylningssymtom. Vaccineringen ges i överarmen, beakta det i klädseln. Kom till mottagningen 5 minuter före mottagningstiden och avlägsna dig från aulan 15 minuter efter vaccineringen.

Vaccinet mot coronaviruset ges i två doser. I samband med den första vaccineringen strävar man efter att ge nästa tid, om cirka 12 veckor.

En rullstolspatient får använda social- och hälsovårdstaxi för att ta sig till och från vaccineringen mot coronaviruset. Vaccineringen är en förebyggande åtgärd, och den ingår inte i de ersättningar som FPA betalar.

Mer information: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/

Vaccineringstidtabell

 • Under veckorna 3−4, dvs. i slutet av januari, har servicehusens seniorer vaccinerats.
 • Hemvården och hemsjukvården sköter om vaccineringen av sina klienter.
 • Coronavaccinering av dem som fyller 80 år och äldre började fr.o.m. 1.2.2021
 • Coronavaccinering av dem som fyller 75 år och äldre börjar fr.o.m. 26.2.2021
 • Coronavaccinationen inleddes fr.o.m. 26.2 för 16-69-åriga som hör till riskgrupp 1 (Fr.o.m. 16.2 vaccinering för 68-69 åringar som hör till riskgrupp 1.)
 • Grupp 1: Personer som har dessa för coronavirussjukdomen ytterst kraftigt expositoriska sjukdomar/ingrepp:  
  • organtransplantation eller stamcellstransplantations  
  • cancer som aktivt vårdas 
  • svår störning av försvarssystemet  
  • svår kronisk njursjukdom  
  • svår kronisk lungsjukdom  
  • läkemedelsbehandlad diabetes typ 2  
  • Downs syndrom (vuxna)   
 • För 70–74-åringar vaccineringarna börjar fr.o.m. 12.3.2021
 • Det avgiftsfria vaccinet mot coronaviruset ges till äldre som bor i samma hushåll samt till anhörigvårdarna. 
 • För 16-69-åringar som hör till riskgrupp 2 vaccineringarna börjar fr.o.m. 12.4.2021
 • Grupp 2: Personer med någon av följande sjukdomar eller ett tillstånd som ökar risken för coronavirussjukdom:
  • Astma som kräver kontinuerlig medicinering
  • Svår hjärtsjukdom, bland annat hjärtsvikt (dock inte enbart blodtryckssjukdom)
  • Neurologisk sjukdom eller tillstånd som stör andningen
  • Läkemedelsbehandling som försvagar immunförsvaret och används för behandling av autoimmun sjukdom
  • Svår kronisk leversjukdom
  • Typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens
  • Sömnapné
  • Psykossjukdom
  • Sjuklig fetma (BMI över 40)
 • Grundfriska 60–64 åringar kan från och med 13.4.2021 boka tid till coronavaccination
 • Coronavaccineringarna till alla som fyllt 50 år från och med 26.4.2021 kl. 9.