Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Hoitaja ja potilas

Vaccineringen mot coronaviruset i Vasa

I Vasa ges vaccineringarna mot coronaviruset i enlighet med direktiven från Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Vasa sjukvårdsdistrikt. Vaccineringstiderna beror på när, hur mycket och vilket vaccin som fås till Finland och som sedan via sjukvårdsdistrikten delas ut till Vasa. På den här sidan hittar du uppdaterad information om coronavirusvaccineringen i Vasa.

Därför kan vaccineringstider inte ges för en lång tid framåt på förhand, så att man inte sedan blir tvungen att annullera tider i onödan ifall hälsostationerna inte får vaccinet i tid. Man kan genom att ringa ställa sig i kö till vaccinering och personalen ringer sedan upp och meddelar vaccineringstiden.

Vaccineringstidtabell:

 • Under veckorna 3−4, dvs. i slutet av januari, har servicehusens seniorer vaccinerats.
 • Hemvården och hemsjukvården sköter om vaccineringen av sina klienter.
 • Coronavaccinering av dem som fyller 80 år och äldre började fr.o.m. 1.2.2021
 • Coronavaccinering av dem som fyller 75 år och äldre börjar fr.o.m. 26.2.2021
 • Coronavaccinationen inleddes fr.o.m. 26.2 för 16-69-åriga som hör till riskgrupp 1 (Fr.o.m. 16.2 vaccinering för 68-69 åringar som hör till riskgrupp 1.)
 • Grupp 1: Personer som har dessa för coronavirussjukdomen ytterst kraftigt expositoriska sjukdomar/ingrepp:  
  • organtransplantation eller stamcellstransplantations  
  • cancer som aktivt vårdas 
  • svår störning av försvarssystemet  
  • svår kronisk njursjukdom  
  • svår kronisk lungsjukdom  
  • läkemedelsbehandlad diabetes typ 2  
  • Downs syndrom (vuxna)   
 • För 70–74-åringar finns det i detta skede ingen vaccineringstidtabell
 • Det avgiftsfria vaccinet mot coronaviruset ges till äldre som bor i samma hushåll samt till anhörigvårdarna. 

Olika vaccin till olika åldersgrupper enligt THL:s rekommendationer

 • Vaccineringarna av över 80-åringar fortsätter med vaccinerna Pfizer Comirnaty och Moderna Covid-19 vaccine.
 • 75 år fyllda (år 1946 födda eller äldre) ges Pfizer-Biontech eller Moderna –vaccinet
 • 70−74-åriga invånare vaccineras senare när vaccinerna Pfizer-Biontech eller Moderna anländer till Vasa.
 • 18-69-åriga (år 2003–1952 födda) som hör till riskgrupp 1 ges COVID-19 Vaccine AstraZeneca –vaccinet
 • 16-17-åriga (år 2004–2005 födda) som hör till riskgrupp 1 ges Pfizer-Biontech Comirnaty-vaccinet

Tidsbokningen och placering i kö

Vaccineringstid bokas per telefon må-to kl. 9-15 och fr kl. 9-14 på följande nummer enligt efternamnets första bokstav:

 • Bokstäverna A-J, tfn 040 665 0709 och 040 482 5110
 • Bokstäverna K-R, tfn 040 610, 3449 och 040 485 7210
 • Bokstäverna S-Ö, tfn 040 182 3049 och 040 679 0680
 • Lillkyro hälsostations vaccineringsbokning må-fr kl. 9-12 tfn 040 537 6453

Varje kommun ansvarar för att de egna invånarna vaccineras. Invånarna vaccineras på de egna hälsostationerna.

Vasa sjukvårdsdistrikt uppdaterar varje vecka på sin webbplats informationen om hur vaccinationerna mot coronaviruset framskrider i sjukvårdsdistriktet. Se här Vasa sjukvårdsdistriktets webbsida.

Mera information bl.a. om vaccineringsordningen och riskgrupperna hittar du på THL:s webbplats: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/

Anvisningar till dem som kommer för vaccinering

Visa upp FPA-kortet vid mottagningen. Du behöver inte anmäla dig vid mottagningen. Kom inte till mottagningen, om du har förkylningssymtom. Vaccineringen ges i överarmen, beakta det i klädseln. Kom till mottagningen 5 minuter före mottagningstiden och avlägsna dig från aulan 15 minuter efter vaccineringen.

Vaccinet mot coronaviruset ges i två doser. I samband med den första vaccineringen strävar man efter att ge nästa tid, om cirka 12 veckor.

En rullstolspatient får använda social- och hälsovårdstaxi för att ta sig till och från vaccineringen mot coronaviruset. Vaccineringen är en förebyggande åtgärd, och den ingår inte i de ersättningar som FPA betalar.

Mer information: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/

Begränsad nättidsbokning är tekniskt inte möjlig

Vi kan tekniskt inte begränsa den elektroniska tidsbokningen till en viss åldersgrupp som riktar bokningen till den egna hälsostationen, därav måste dessa anmälningar till åldersgrupperade coronavaccinationer göras per telefon.