Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Hoitaja ja potilas

Vaccineringen mot coronaviruset i Vasa

I Vasa ges vaccineringarna mot coronaviruset i enlighet med direktiven från Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Vasa sjukvårdsdistrikt. Vaccineringstiderna beror på när, hur mycket och vilket vaccin som fås till Finland och som sedan via sjukvårdsdistrikten delas ut till Vasa. På den här sidan hittar du uppdaterad information om coronavirusvaccineringen i Vasa.

Vaccineringstider kan inte ges för en lång tid framåt på förhand, så att man inte sedan blir tvungen att annullera tider i onödan ifall hälsostationerna inte får vaccinet i tid. Mängden vacciner som anländer vet man ungefär en vecka åt gången.

Vi uppmanar befolkningen att respektera givna vaccinationstider och inte omboka tiderna utan synnerligen vägande skäl (eventuell ombokning bör alltid ske per telefon). Ombokningar kan orsaka att tillgängliga vaccindoser blir oanvända och reserverad personalresurs inte kan användas maximalt.

Situationen 19.10.2021

Vasabor som fyllt 12 år får komma och ta en första eller den andra vaccindos mot coronaviruset, om det har gått 6 veckor efter den första vaccindos, vid drop in –vaccineringarna utan tidsbokning:

 • fredag 22.10 kl. 14-17.30 på Dammbrunnens hälsostation, Dammbrunnsvägen 4 

Tidsbokningen

Boka tid till coronavaccinering på adressen: https://sote.easiointi.fi/sv/web/vaasa-te. Obs! Endast en tid per person.

Vaccineringstid kan också bokas per telefon på följande nummer:

 • mån – tors kl. 9–15, fre 9–14, tfn 040 665 0709 och 040 679 0680
 • Lillkyro hälsostation mån – fre kl. 9–12 tfn 040 537 6453

Tider sätts ut i det elektroniska bokningssystemet vartefter hälsostationerna får vacciner mot coronaviruset, som är lämpliga för de olika åldersgrupperna. En del av tider som bokas elektroniskt kan vara under helgerna.

Situationen 11.10.2021

Vasabor som fyllt 12 år får komma och ta en första eller den andra vaccindos mot coronaviruset, om det har gått 6 veckor efter den första vaccindos, vid drop in –vaccineringarna utan tidsbokning:

 • lördag 16.10 kl. 13-15.30 på Kyrkoesplanadens hälsostation, Kyrkoesplanaden 26

Situationen 8.10.2021

Vasabor som fyllt 12 år får komma och ta en första eller den andra vaccindos mot coronaviruset, om det har gått 6 veckor efter den första vaccindos, vid drop in –vaccineringarna utan tidsbokning:

 • tisdag 12.10 kl. 16-18 på Korsnästågets hälsostation, Fräsargatan 2

Situationen 1.10.2021

Vasabor som fyllt 12 år får komma och ta en första eller den andra vaccindos mot coronaviruset, om det har gått 6 veckor efter den första vaccindos, vid drop in –vaccineringarna utan tidsbokning:

 • onsdag 6.10 kl. 16-18 på Gerby hälsostation, Tallmarksvägen 5
 • lördag 9.10 kl. 13-15.30 på Kyrkoesplanadens hälsostation, Kyrkoesplanaden 26

Coronavaccinationstider till 12–15-åringar

Boka tid via webben: https://sote.easiointi.fi/sv/web/vaasa-te.

Föräldrarna kan boka tid för coronavaccinering elektroniskt för ett 12–14-årigt barnObs! Du måste byta ditt barn till klient.

 • I högra hörnet på sidan väljer du ditt eget namn (på telefonen, en mänsklig figur i det övre högra hörnet på sidan), som öppnar en meny där du kan välja: Auktorisera dig via Suomi. fi-tjänst.

 • Välj det barn du vars ärende du sköter och sedan kan du boka tid.

Den som fyllt 15 år kan själv boka tid elektroniskt, om hen har personliga bankkoder eller mobilcertifikat, i annat fall bokas tiden per telefon:

 • må-to kl. 9 – 15 och fr kl. 9 – 14, tfn 040 665 0709 och 040 679 0680
 • Lillkyro hälsostation: må-fr kl. 9–12, tfn 040 537 6453

Olika vaccin till olika åldersgrupper enligt THL:s rekommendationer

 • 65 år fyllda ges Pfizer-Biontechs eller Modernas vaccin.
 • 18–64-åringar ges antingen Pfizer-Biontechs eller Modernas vaccin.
 • 16–17-åringar ges Pfizer-Biontechs vaccin.

Varje kommun ansvarar för att de egna invånarna vaccineras. Det förekommer små skillnader i vaccinationernas framfart mellan olika städer och kommuner.

Läs meddelande: Coronavaccinatörerna gör ett toppjobb

Vasa sjukvårdsdistrikt uppdaterar varje vecka på sin webbplats informationen om hur vaccinationerna mot coronaviruset framskrider i sjukvårdsdistriktet. Se här Vasa sjukvårdsdistriktets webbsida.

Mera information bl.a. om vaccineringsordningen och riskgrupperna hittar du på THL:s webbplats: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/

Anvisningar till dem som kommer för vaccinering

Invånarna vaccineras på de egna hälsostationerna.

Visa upp FPA-kortet vid mottagningen. Du behöver inte anmäla dig vid mottagningen. Kom inte till mottagningen, om du har förkylningssymtom. Vaccineringen ges i överarmen, beakta det i klädseln. Kom till mottagningen 5 minuter före mottagningstiden och avlägsna dig från aulan 15 minuter efter vaccineringen.

Vaccinet mot coronaviruset ges i två doser. I samband med den första vaccineringen strävar man efter att ge nästa tid, om cirka 6 veckor.

Du kan få ersättning från FBA för en taxiresa om du är tvungen att anlita taxi p.g.a. ditt hälsotillstånd eller bristfälliga trafikförbindelser. Resorna ersätts i regel enligt det billigaste sättet att resa. Läs mera om FBAs webbsidorna.

Mer information: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/

Vaccineringstidtabell

 • Under veckorna 3−4, dvs. i slutet av januari, har servicehusens seniorer vaccinerats.
 • Hemvården och hemsjukvården sköter om vaccineringen av sina klienter.
 • Coronavaccinering av dem som fyller 80 år och äldre började fr.o.m. 1.2.2021
 • Coronavaccinering av dem som fyller 75 år och äldre börjar fr.o.m. 26.2.2021
 • Coronavaccinationen inleddes fr.o.m. 26.2 för 16-69-åriga som hör till riskgrupp 1 (Fr.o.m. 16.2 vaccinering för 68-69 åringar som hör till riskgrupp 1.)
 • Grupp 1: Personer som har dessa för coronavirussjukdomen ytterst kraftigt expositoriska sjukdomar/ingrepp:  
  • organtransplantation eller stamcellstransplantations  
  • cancer som aktivt vårdas 
  • svår störning av försvarssystemet  
  • svår kronisk njursjukdom  
  • svår kronisk lungsjukdom  
  • läkemedelsbehandlad diabetes typ 2  
  • Downs syndrom (vuxna)   
 • För 70–74-åringar vaccineringarna börjar fr.o.m. 12.3.2021
 • Det avgiftsfria vaccinet mot coronaviruset ges till äldre som bor i samma hushåll samt till anhörigvårdarna. 
 • För 16-69-åringar som hör till riskgrupp 2 vaccineringarna börjar fr.o.m. 12.4.2021
 • Grupp 2: Personer med någon av följande sjukdomar eller ett tillstånd som ökar risken för coronavirussjukdom:
  • Astma som kräver kontinuerlig medicinering
  • Svår hjärtsjukdom, bland annat hjärtsvikt (dock inte enbart blodtryckssjukdom)
  • Neurologisk sjukdom eller tillstånd som stör andningen
  • Läkemedelsbehandling som försvagar immunförsvaret och används för behandling av autoimmun sjukdom
  • Svår kronisk leversjukdom
  • Typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens
  • Sömnapné
  • Psykossjukdom
  • Sjuklig fetma (BMI över 40)
 • Grundfriska 60–64 åringar kan från och med 13.4.2021 boka tid till coronavaccination
 • Coronavaccineringarna till alla som fyllt 50 år från och med 26.4.2021.
 • Coronavaccineringarna till alla som fyllt 40 år från och med 11.5.2021.
 • Coronavaccineringarna till alla som fyllt 30 år från och med 27.5.2021.
 • Coronavaccineringarna till alla som fyllt 25 år från och med 1.6.2021.
 • Coronavaccineringarna till alla som fyllt 16 år från och med 14.6.2021 kl. 9.
 • Coronavaccineringarna för 12-15 åringar som hör till riskgrupper från och med 24.6.2021 kl. 12.
 • Coronavaccineringarna till alla som fyllt 12 år från och med 9.8.2021.
 • Tredje coronavaccinet kan ges till 12 år fyllda och äldre, vars immunförsvar i kroppen p.g.a. sjukdom eller vården av sjukdom är kraftigt nedsatt fr.o.m. 24.9.2021.