Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Doktorsrock

Jour, första hjälpen och nödsituationer

På jourmottagningen vårdas patienter som behöver första hjälpen akut och brådskande sjukvård. Patienterna undersöks och behandlas i angelägenhetsordning. Nödcentralens tfn 112. Rådgivningstelefonen för samjouren vid Vasa centralsjukhus må-to kl. 15–08, fre kl. 14-08 samt dygnet runt under veckoslut samt helger, tfn 116 117.

De personer som är i behov av brådskande vård sköts i första hand på den egna hälsostationen vardagar må-to kl. 8-16, fr kl. 8-14.15 och under övriga tider i samjouren vid Vasa centralsjukhus (Sandviksgatan 2-4):

Samjouren vid Vasa centralsjukhus

Sjukvårdsrådgivning samt tidsbokning till läkar- och skötarmottagning sker via den egna hälsostationen även i jourärenden. Ring gärna först och kom sedan enligt tidsbokning även i jourärenden.

Obs! Mottagning av patienter med andra luftvägsinfektionssymtom koncentreras fortfarande till Huvudhälsostationen, Dammbrunnsvägen 4.

Tillsvidare gäller detta inte de som bor i Lillkyro; de hänvisas fortfarande till den egna hälsostationen. Till mottagningen ska man reservera tid via sin egen hälsostation per telefon.

Läs om: Information om coronaviruset

När ska jag gå till den egna hälsostationens jour?

 • Vardagar må-to kl. 8-16, fr kl. 8-14.15
 • Ring först och kom med tidsbeställning
 • Febersjukdomar och inflammationer i de övre luftvägarna, om egenvård inte är tillräcklig
 • Urinvägsinfektion och misstanke om sådan
 • Akuta öroninflammationer, öronvärk och näsblödning
 • Akuta muskel- och ledsmärtor samt försträckningar av olika grader
 • Förlängningar av sjukledighet
 • Lindriga hjärnskakningar, där personen inte varit medvetslös
 • Mindre sår, krossår, skador och stukningar
 • Lindriga ögonskador

När ska jag gå till Vasa centralsjukhusets jour?

Omedelbar, akut första hjälpen behövs alltid vid

 • Kraftiga bröstsmärtor
 • Kraftig blödning
 • Allvarliga andningssvårigheter
 • Symptom på hjärnblödning (antingen alla eller någon av följande)
  • svårigheter att tala (svårt att hitta ord eller talet är sluddrigt)
  • tecken på förlamning i ansiktet där ena mungipan hänger eller rör sig dåligt
  • svaghetssymptom i armar och ben
 • Allvarlig ögonskada

Jouravgifter

För ett jourbesök på läkarmottagning på den egna hälsocentralen debiteras en avgift enligt hälsostationernas besöksavgifter. Avgifter inom hälsovårdsservicen.

Vasa centralsjukhus samjour debiterar avgifter enligt sjukvårdsdistriktets beslut.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Vasa centralsjukhus

Rådgivningstelefonen för samjouren vid Vasa centralsjukhus må-to kl. 15–08, fre kl. 14-08 samt dygnet runt under veckoslut samt helger, tfn 06 213 1001.

Patienter som behöver omedelbar och akut första hjälp sköts under alla veckodagar i samjouren vid Vasa centralsjukhus (Sandviksgatan 2-4. Vasa) tfn 06 213 1310.

Socialjour

Socialjouren i Österbotten tfn 06 325 2347 brådskande socialservice 24h/dygn.