Förbigå menyn

Förgiftningar

Giftinformationscentralen har ett avgiftsfritt telefonnummer 0800 147 111.