Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Vasa Krisgruppens jour

Krisgruppen sammanträder 1 – 3 dygn efter att tråkiga och chockerande händelser inträffat för att diskutera med den person/de personer som behöver hjälp.

Med personlig kris avses något som psykiskt belastar en person väldigt kraftigt såsom en anhörigs eller en nära anhörigs bortgång, olyckshändels eller självmord.

I akuta och uppskakande dödsfall, såsom olyckor och självmord, kan offrets anhöriga, vänner och t.ex. personer som bevittnat olyckan ringa kristelefon.

I kriser av annan typ t.ex. akuta förändringar i familjeförhållanden såsom skilsmässa, interna svårigheter i familjen eller allvarliga insjukningar, kan man beroende av fallet kontakta t.ex. psykologerna på Center för mental- och beroendevård Horisonten, skyddshemmet eller stadens familjerådgivning.

Ta kontakt

Krisgruppen dejourerar kl. 8-16 på vardagar samt helgdagar. Ringbud kan lämnas dygnet runt.