Förbigå menyn
Läkaren undersöker patienten

Klientens rättigheter

  • Patientombudsman arbetar för att främja patientens rättigheter t.ex. genom att föra fram patienternas åsikter till personalens kännedom. Patientombudsman bistår vid uppgörande av anmärkning, klagomål, patientskadeanmälan och ansökan om ersättning. Patientombudsman informerar om patientens ställning och rättigheter.

  • Dokument och datasystem som innehåller klient- eller patientuppgifter används för att sköta klient- och patientrelationer i den omfattning som arbetsuppgifterna förutsätter.

    Förverkligandet av dataskyddet övervakas regelbundet av de dataskyddsansvariga.

  • Socialombudsmannen hjälper dig till exempel genom att utreda lagstiftningens innehåll och berätta om myndigheternas praxis. Socialombudsmannen ger dig råd om vilken myndighet du bör vända dig till i ett visst ärende och ger råd om hur du kan söka ändring i ett beslut.