Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Patientombudsman

Patientombudsman arbetar för att främja patientens rättigheter t.ex. genom att föra fram patienternas åsikter till personalens kännedom. Patientombudsman bistår vid uppgörande av anmärkning, klagomål, patientskadeanmälan och ansökan om ersättning. Patientombudsman informerar om patientens ställning och rättigheter.

Patientombudsmannen inte fungerar som juridiskt biträde. Patientombudsman ger råd hur patienten kan agera när man är missnöjd med den vård och det bemötande man fått inom hälsovården.

Patientombudsmannens service är gratis.

Patienten har rätt:
– till god hälso- och sjukvård samt till gott bemötande
– att bestämma själv
– till information
– att få vård
– att framföra en anmärkning eller ett klagomål om man är missnöjd med vården

Blanketten

Elektronisk anmärkningsblanketten inom social- och hälsosektorn finns här. Obs! För att fylla i blanketten, sker den starka autentiseringen på medborgarkontot med mobilcertifikat eller egna bankoder.

Anmärkningsblankett 2021 (pdf)

Anmärkningsblankett 2021 (Word)

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Du kan ringa till patientombudsmannen under teletontiden må kl. 10-12 och ti kl. 12-14 tfn 040 135 1982 eller skicka e-post potilasasiamies@vaasa.fi. Av sekretesskäl använder vi inte e-post för hemliga ärenden.

Träffen bör stämmas på förhand.

Postadress

Patientombudsman
PB 241
65101 Vasa

Besöksadress

Hem- och anstaltsvård/ Seniorcenter
Dammbrunnsvägen 4
65100 Vasa

Vasa centralsjukhusets egna patientombudsmannen hittar du här.