Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Ilmakuva

Rätt att få klient- och patientuppgifter

Dokument och datasystem som innehåller klient- eller patientuppgifter används för att sköta klient- och patientrelationer i den omfattning som arbetsuppgifterna förutsätter.

Förverkligandet av dataskyddet övervakas regelbundet av de dataskyddsansvariga.

Alla som jobbar inom social- och hälsosektorn undertecknar i början av arbetsförhållandet en användnings- och sekretessförbindelse gällande uppgifter och datasystem. Varje arbetstagare förbinder sig till dataskyddsanvisningarna  inom social- och hälsosektorn samt ett bra databehandlingssätt.

Du har rätt att få tillgång till dina egna klient- och patientuppgifter. Du har även rätt att använda dig av granskningsrätten till de uppgifter som har lagrats om dig i olika register. På detta sätt kan du även försäkra dig om att de insamlade uppgifterna är korrekta.

Med part avses en person, vars rätt, förmån eller skyldigheter det i myndigheten behandlade ärendet berör. Denne person har rätt att begära uppgifter, som har kunnat påverka behandlingen av det ärende som berör hen.

Klient- och patientuppgifter

Du har rätt att veta varifrån dina uppgifter skaffas,  vad uppgifterna används till och hur de överlåts.

Klientdata inom social- och hälsovården är sekretessbelagd.

För förverkligandet av vården upprätthålls ett personregister med klient- och patientuppgifter. Klient- och patientuppgifterna förvaras enligt de ikraftvarande bestämmelserna.

 

Logguppgifter

Du har rätt att få uppgifter om vem som har använt sig av klient- och/eller patientuppgifter som berör klienten samt åt vem motsvarande uppgifter har överlåtits. Du bör även få kännedom om vad som fungerat som grund vid användning eller överlåtande av uppgifterna.

Ifall du har orsak att misstänka missbruk av dina uppgifter, har du rätt att begära en utredning om vem som använt patient- och/eller klientuppgifter som berör dig (logguppgifter). Begäran om uppgifter är avgiftsfria. Logguppgifter som är äldre än två år överlåts inte, ifall det inte finns särskilda orsaker att göra det.  Du får inte överlåta vidare eller använda de logguppgifter denne för annat ändamål.

Den anlides uppgifter

Sekretessskyldigheten och integritetsskyddet förutsätter även efter att en person dött (patientlagen 785/1992 13§). De uppgifter som lagrats i fråga om hälso- och sjukvården under personens levnadstid kan i enskilda fall överlåtas till den person, som behöver uppgifterna för att utreda sina viktiga förmåner eller rättigheter eller också för förverkligande av dessa till delar som uppgifterna är nödvändiga för att förmånerna eller rättigheterna ska förverkligas (t.ex. testamentsärenden).

De överlåtna uppgifterna får inte användas eller överlåtas vidare för andra än ovan nämnda bruksändamål. Begäran görs skriftligt.

  • Du har rätt att få tillgång till dina egna klient- och patientuppgifter. Du har även rätt att tillämpa din rätt till insyn om du vill veta, vilka uppgifter som lagrats om dig i olika register. På detta sätt kan du även försäkra dig om att de insamlade uppgifterna är korrekta.

Ta kontakt

För att få logguppgifter

Dataskyddsombud Anne Korpi, 06 325 2305 eller 040-1832211

Dataskyddsombud Hannaliina Uitto, 06 25 4665 eller 040-4869508

soster.tietosuojavastaavat@vaasa.fi

 

För att få patientuppgifter

Gerby hälsostation, Tallmarksvägen 5, 65100 Vasa, 06 325 1711

Kyrkoesplanadens hälsostation, Kyrkoesplanaden 26, 65100 Vasa, 06 325 1666

Korsnästågets hälsostation, Fräsaregatan 2, 65370 Vasa, 06 325 1691

Dammbrunnens hälsostation, Dammbrunnsvägen 5, 65100 Vaasa, 06 325 1703, 06 325 1770

Lillkyro hälsostation, Lillkyrovägen 18, 66500 Lillkyro, 06 325 8500

Laihelas hälsostation, Vallinmäentie 43, 66400 Laihela, 06 325 8200

 

För att få klientuppgifter

Socialservice och vårdtjänster för vuxna, serviceområdeschef Marja Mustonen, Handelsesplanaden 8 B, 65100 Vasa, 06 3235 2840

Vuxensocialarbete, serviceområdeschef Virpi Kortemäki, Korsholmsesplanaden 44, 4.vån., 65100 Vasa, 06 325 2349

Service för barn och familjer, serviceområdeschef Carina Nåhls, Vörågatan 46, 65100 Vasa, 040 358 2516

Barn- och familjesocialarbete, serviceområdeschef Jussi Björninen, Vörågatan 46, 65100 Vasa, 0400- 860096

Seniorcenter, serviceområdeschef Pirjo Waden, vik. Kirsi Wik, Krutkällarvägen 4, 65100 Vasa, 040 722 9693

Hemvården, serviceområdeschef Paula Olin, Krutkällarvägen 4, 65100 Vasa, 06 325 241

Serviceboende, serviceområdeschef Annika Ikkala-Västi vik. Eila Nyby, Krutkällarvägen 4, 65100 Vasa, 06 325 2360

Sjukhuset, serviceområdeschef Markus Råback, Dammbrunnsvägen 4, 65100 Vasa, 06 325 1111