Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Att få klient- och patientuppgifter

Du har rätt att få tillgång till dina egna klient- och patientuppgifter. Du har även rätt att tillämpa din rätt till insyn om du vill veta, vilka uppgifter som lagrats om dig i olika register. På detta sätt kan du även försäkra dig om att de insamlade uppgifterna är korrekta.

Du har rätt att veta varifrån dina uppgifter skaffas, till vad uppgifterna används och hur de överlåts. Klientdata inom social- och hälsovården är sekretessbelagd. För förverkligande av vården upprätthålls ett personregister med klient- och patientuppgifter. Klient- och patientuppgifterna förvaras enligt de ikraftvarande bestämmelserna.

Granskning av uppgifter

Uppgiftskontrollen är avgiftsfri  ifall den inte är ogrundad eller oskälig (i synnerhet om begäranden förekommer återkommande). I så fall skall den personuppgiftsansvarige uppvisa oskäligheten eller att begäran är ogrundad.

Begäran om insyn skall göras skriftligt.

Om den personuppgiftsansvarige vägrar att lämna ut de begärda uppgifterna, skall den personuppgiftsansvarige avge ett skriftligt beslut i ärendet av vilket det framgår orsaken till vägran.

Begäran om granskning av patientregisterdata (pdf)
Begäran om granskning av socialvårdens personuppgiftsregisterdata (pdf)

Korrigering av uppgifter

Du har rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige korrigerar de felaktiga uppgifterna i registret. Korrigeringskravet för uppgifterna görs skriftligt.

Om den personuppgiftsansvarige vägrar att korrigera uppgifterna, skall den personuppgiftsansvarige avge ett skriftligt beslut i ärendet av vilket det framgår orsaken till vägran.

Då kan man föra ärendet vidare till dataombudsmannen för behandling.

Rättelseyrkande till registerinformation (pdf)

Läs mera: Rätt att få klient- och patientuppgifter