Förbigå menyn
Kaksi ihmistä tietokoneella

Socialombudsman

Socialombudsmannen hjälper dig till exempel genom att utreda lagstiftningens innehåll och berätta om myndigheternas praxis. Socialombudsmannen ger dig råd om vilken myndighet du bör vända dig till i ett visst ärende och ger råd om hur du kan söka ändring i ett beslut.

Socialombudsmannen fungerar närmast som en rådgivare. Socialombudsmannen har inte rätt att fatta beslut i praktiska ärenden och kan därför inte ändra en socialarbetares beslut.

Socialombudsmannen

  • ge klienten råd i frågor som gäller tillämpningen av lag
  • hjälpa klienten med att göra anmärkningar
  • informera om klientens rättigheter
  • också i övrigt arbeta för att främja klientens rättigheter och för att dessa skall bli tillgodosedda
  • följa hur klienternas rättigheter och ställning utvecklas i kommunen och årligen avge en redogörelse för detta till kommunstyrelsen

Blanketter

Anmärkning social- och hälsosektorn 2019 (pdf)
Anmärkning social- och hälsosektorn 2019 (Word)

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Socialombudsmannen är anträffbar må-fr kl. 8–14.

Norrgård Katarina

Postadress: Socialombudsman, PB 241, 65101 Vasa

Tillgänglighet

 

sosiaali-_ja_terveysvirasto.jpg

En tillgänglig bilplats för rörelsehindrade finns vid social- och hälsovårdsverkets förvaltning bakom huvudingångens hörn framför Silveria. Busshållplats finns längs huvudvägen. Tillgänglig huvudingång med ramp och automatiska skjutdörrar.  Till alla våningar kan man ta sig med hiss eller via trappor. Tillgänglig toalett på restaurangsidan i första våningen. Personalen hjälper vid behov.