Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Lääkäri laittaa siteen lapsen sormeen

Laboratorium och röntgen

Laboratorium

På laboratoriet tas prover som främjar definieringen av sjukdomsbilden eller vårdåtgärder. Laboratorieprover kan vara t.ex. blod-, sekret- och avföringsprover. Det behövs alltid remiss.

Skötaren eller läkaren ger anvisningar om laboratorieremissen och -besöket. Servicen produceras av Vasa sjukvårdsdistrikt.

Röntgen

På röntgenavdelningen görs lung- och benavbildning samt ultraljudsundersökningar. För undersökningar krävs remiss av hälsocentralläkare.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Laboratorium

Kontaktuppgifter och elektronisk tidsbokning finns på adressen www.nettilab.fi till 30.4.2021 eller tidsbeställningen tfn 06 213 1626. Mottagningen fungerar genom tidsbokning må-fre kl. 7.30-15.00. Endast jourpatienter tas emot utan tidsbokning.

På Nettilab finns tider till 30.4.2021. Obs! Fr.o.m 3.5.2021 görs tidsbokningar i Fimlabs Vihta-tidsbokningssystem.

Röntgen

Röntgen och tidsbokningen är öppna från måndag till fredag klockan 8.00–15.00 på nummer 06 325 1990 och adressen Dammbrunnsvägen 4, Vasa. Öppen hela sommaren, Dammbrunnsgården 4, må-fr kl. 8-15.