Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Lääkäri laittaa siteen lapsen sormeen

Laboratorium och röntgen

Laboratorium

På laboratoriet tas prover som främjar definieringen av sjukdomsbilden eller vårdåtgärder. Laboratorieprover kan vara t.ex. blod-, sekret- och avföringsprover. Det behövs alltid remiss.

Skötaren eller läkaren ger anvisningar om laboratorieremissen och -besöket. Servicen produceras av Vasa sjukvårdsdistrikt.

Obs! Dammbrunnsvägens laboratorium är öppet t.o.m. 25.6.2021 må-to kl. 7.30-15, fr kl. 7-14 och stängt fr.o.m. 28.6.2021. Fimlabs nya provtagningscenter på Vasaesplanaden har öppnats i centrum (i tidigare Halpa-Halli byggnaden).

Röntgen

På röntgenavdelningen görs lung- och benavbildning samt ultraljudsundersökningar. För undersökningar krävs remiss av hälsocentralläkare.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Laboratorium

Kontaktuppgifter och elektronisk tidsbokning finns på Fimlabs Vihta-tidsbokningssystem eller tidsbeställningen tfn 06 213 1626. Mottagningen fungerar genom tidsbokning må-fre kl. 7.30-15.00. Endast jourpatienter tas emot utan tidsbokning.

Obs! Dammbrunnsvägens laboratorium är öppet t.o.m. 25.6.2021 må-to kl. 7.30-15, fr kl. 7-14 och stängt fr.o.m. 28.6.2021. Fimlabs nya provtagningscenter på Vasaesplanaden har öppnats i centrum (i tidigare Halpa-Halli byggnaden).

Röntgen

Röntgen och tidsbokningen är öppna från måndag till fredag klockan 8.00–15.00 på nummer 06 325 1990 och adressen Dammbrunnsvägen 4, Vasa. Öppen hela sommaren, Dammbrunnsgården 4, må-fr kl. 8-15.