Förbigå menyn

Social- och hälsosektorns avgifter

Här finns aktuella social- och hälsosektorns avgifter.

  • Vi fattar besluten om klientavgifterna för hemvård, effetiverat serviceboende och anstaltsvård.