Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
Familj i barnrådgivning

Mödra-, pappa- och barnrådgivning

  • Barnrådgivningen följer upp barnets hälsa, utveckling och tillväxt samt ger föräldrarna den handledning och stöd som de behöver. På rådgivningen får barnet vaccinationer i enlighet med vaccinationsprogrammet med föräldrarnas tillstånd.

  • Syftet med mödrarådgivningen är att säkerställa den gravida moderns, fostrets och den nyföddas hälsa samt främja och upprätthålla familjens hälsa och välmående.

  • Graviditetstiden påverkar även mannen och den förändrade familjesituationen medför olika utmaningar i mannen liv. På papparådgivningen stöder vi männens hälsa och papparoll.