Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Familj i barnrådgivning

Barnrådgivning

Barnrådgivningen följer upp barnets hälsa, utveckling och tillväxt samt ger föräldrarna den handledning och stöd som de behöver. På rådgivningen får barnet vaccinationer i enlighet med vaccinationsprogrammet.

Coronavirussituationens inverkningar

Barnrådgivningen fungerar som normalt.

Vi önskar att ni är friska då ni besöker rådgivningen. Som en förebyggande skyddsåtgärd rekommenderar vi att endast barnet och en förälder kommer med till barnrådgivningen, inga syskon!

  • Familjeförberedelsekurserna finns på nätet.
  • Föräldrarskapet främst -grupperna fortsätter i höst.
  • Mamma-baby träffar fortsätter i höst.
  • Om du har varit utomlands, bör du hålla dig i karantän 14 dygn!

Vi tackar för sammarbetet ! På detta sätt skyddar vi varandra.

Alla nyheter om situationen med coronaviruset

Allmänt om barnrådgivning

Antalet rådgivningsbesök hos hälsovårdare och läkare varierar beroende på barnets och familjens individuella behov och önskemål. Till rådgivningsverksamheten hör hälsogranskningar med tillhörande undersökningar (barnrådgivningsbesök pdf), vaccinationer (Vaccinationsprogram för barn och ungdomar) och individuell rådgivning både under själva besöket på rådgivningen samt via telefon. Till arbetet hör även hembesök och gruppverksamhet.

På rådgivningen samtalar man också om saker som familjen funderar kring, stärker familjens egna resurser och främjar hälsosamma levnadsvanor.

Barnrådgivningspersonalen samarbetar med bl.a. familjearbetare, dagvårdpersonal, psykologer, tal-, fysio- och ergoterapeuter, näringsterapeuter, socialarbetare och familjerådgivningen samt hänvisar familjer till behövliga tjänster.

Sjuka barn sköts inte på rådgivningen. Hälsovårdaren kan ge vårdanvisningar via telefon eller hänvisa familjen till läkarmottagningen.

Barnrådgivningspersonalen har tystnadsplikt. Rådgivningsbesöken är avgiftsfria.

Tidsbokning

Tid till barnrådgivningen bokas genom ett samtal till det egna områdets barnrådgivning eller föräldrarna kan också elektroniskt boka tid till barnrådgivningens hälsovårdare för 1-,2-,3-,5- och 6- årskontroller efter 3.7.2017.

Via egen hälsovårdare bokas fortfarande tid till 1½ – och 4 – årsgranskningarna (läkargranskningar) samt kontroller.

För att kunna använda eHälsoservicen bör man fylla i avtalet om skötsel av ärenden elektroniskt och returnera det till hälsovårdaren.
(ehalsoservice_avtal_om_skotsel_av_arenden_elektroniskt)

När du har loggat in i portalen med egna bankkoder eller mobilcertifikat, ändra ditt barn till klient. Barnets namn hittas i balken till höger.

Här kommer du till eHälsoservicen

Om det blir tekniska problem när du använder eHälsoservicen, skicka e-post till eterveys@vaasa.fi.

Rådgivningspsykologernas mottagning

Rådgivningspsykolog Camilla Öst
På plats: to och fre
Tfn 040 674 8828 (du kan lämna meddelande eller avbokning via sms)

Rådgivningspsykolog Maarit Renkola
Telefontider: ons kl. 11-12 tfn 040 707 2016 (du kan lämna meddelande eller avbokning via sms)

Mottagningar:
Dammbrunnsvägen 4 (vån 1) bakom huvudhälsostationen huset 3
65100 Vasa

Från rådgivningen sänds klienterna vid behov till rådgivningspsykologen för fortsatta undersökningar. Rådgivningspsykologen betjänar klienter från såväl barnarådgivningen som mödrarådgivningen.

Annullering av mottagningstid vid rådgivningen

Om du inte behöver en tid som du har bokat, annullera den senast två timmar före mottagningstiden.

En elektroniskt bokad tid ska annulleras 24 timmar före mottagningstiden.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Centrum barnrådgivning. Ingång från dammen! 
Dammbrunnsvägen 4, byggnad 3, 2. vån.
65100 Vasa

Telefontid kl. 11-11.30
I hälsovårdare tfn 040 620 6625
II hälsovårdare tfn 040 769 2211

III hälsovårdare tfn 040 356 3240
IV hälsovårdare tfn 040 678 4631

V hälsovårdare tfn 040 596 0235

Dammbrunnens barnrådgivning
Dammbrunnsvägen 4, byggnad 8, 1. vån.
65100 Vasa

Telefontid kl. 11-11.30

I hälsovårdare tfn 040 620 8351
II hälsovårdare tfn 040 646 3612
III hälsovårdare tfn 040 543 7179
IV hälsovårdare tfn 040 487 1740
V hälsovårdare tfn 040 809 9256

Gerby barnrådgivning
Tallmarksvägen 5
65280 Vasa

Telefontid kl. 11-11.30
I hälsovårdare tfn 040 4806468
II hälsovårdare tfn 040 594 6027
III hälsovårdare tfn 040 628 3432
IV hälsovårdare ti-to tfn 040 640 3154

Korsnästågets barnrådgivning
Fräsaregatan 2
65370 Vasa

Telefontid kl. 11-11.30
I hälsovårdare tfn 040 136 9152
II hälsovårdare tfn 040 571 6528

Lillkyro barnrådgivning
Lillkyrovägen 18
66500 Lillkyro
Fax 06 312 1005

Telefontid kl. 10.30-11.30
I hälsovårdare tfn 06 325 8507
II hälsovårdare (Merikart) tfn 06 325 8566

Sundom barnrådgivning
Sundomvägen 13
65410 Sundom

Telefontid kl. 11-11.30
I hälsovårdare tfn 040 596 0235