Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Familj i barnrådgivning

Barnrådgivning

Barnrådgivningen följer upp barnets hälsa, utveckling och tillväxt samt ger föräldrarna den handledning och stöd som de behöver. På rådgivningen får barnet vaccinationer i enlighet med vaccinationsprogrammet.

Coronavirussituationens inverkningar

Barnrådgivningen fungerar som normalt.

Vi önskar att ni är friska då ni besöker rådgivningen. Som en förebyggande skyddsåtgärd rekommenderar vi att endast barnet och en förälder kommer med till barnrådgivningen, inga syskon.

  • Familjeförberedelsekurserna finns på nätet.
  • Föräldrarskapet främst -grupperna är på paus tillsvidare.
  • Mamma-baby träffar är på paus tillsvidare.
  • Om du har varit utomlands, bör du hålla dig i karantän 14 dygn!

Vi tackar för samarbetet! På detta sätt skyddar vi varandra.

Alla nyheter om situationen med coronaviruset

Allmänt om barnrådgivning

Antalet rådgivningsbesök hos hälsovårdare och läkare varierar beroende på barnets och familjens individuella behov och önskemål. Till rådgivningsverksamheten hör hälsogranskningar med tillhörande undersökningar, vaccinationer (Vaccinationsprogram för barn och ungdomar) och individuell rådgivning både under själva besöket på rådgivningen samt via telefon. Till arbetet hör även hembesök och gruppverksamhet.

På rådgivningen samtalar man också om saker som familjen funderar kring, stärker familjens egna resurser och främjar hälsosamma levnadsvanor.

Barnrådgivningspersonalen samarbetar med bl.a. familjearbetare, dagvårdpersonal, psykologer, tal-, fysio- och ergoterapeuter, näringsterapeuter, socialarbetare och familjerådgivningen samt hänvisar familjer till behövliga tjänster.

Sjuka barn sköts inte på rådgivningen. Hälsovårdaren kan ge vårdanvisningar via telefon eller hänvisa familjen till läkarmottagningen.

Barnrådgivningspersonalen har tystnadsplikt. Rådgivningsbesöken är avgiftsfria.

Tidsbokning

En tid till barnrådgivningen bokas genom att ringa barnrådgivningen i det egna området eller genom elektroniska tidsbokningen i fråga om årsgranskningarna vid 1, 2, 3, 5 och 6 års ålder.

För 1,5- och 4-årsgranskningen (läkarundersökningar) samt kontroller bokas tiderna fortsättningsvis via den egna hälsovårdaren.

Ärendehantering å barnets vägnar

Då du loggat in i eHälsotjänsterna med egen bankidentifikation eller genom mobilcertifikat, noterar du väl att byta så att ditt barn är klient. Välj från övre högra hörnet i tjänsterna ditt eget namn, då en meny öppnas: Representera en person -> Sök befogenhet från tjänsten Suomi.fi

Välj barn, å vilkets vägnar du önskar sköta ärenden. Ifall du sköter ärenden för barnet för första gången, aktivera även ärendehantering å barnets vägnar från Blanketter. Då du fyller i blanketten tillåt webbtjänster och sms-tjänsten, så kan du kan använda alla tjänster som erbjuds. Tidsbokningen till rådgivningen kräver inget samtycke. Här kommer du till eHälsoservicen

Om det blir tekniska problem när du använder eHälsoservicen, skicka e-post till eterveys@vaasa.fi.

Rådgivningspsykologernas mottagning

Från rådgivningen sänds klienterna vid behov till rådgivningspsykologen för fortsatta undersökningar. Klienterna kan komma endast med remiss. Rådgivningspsykologen betjänar klienter från såväl barnarådgivningen som mödrarådgivningen.

Mottagning:
Dammbrunnsvägen 4, vån 1 (bakom huvudhälsostationen i huset nummer 3)
65100 Vasa

Annullering av mottagningstid vid rådgivningen

Om du inte behöver en tid som du har bokat, annullera den senast två timmar före mottagningstiden.

En elektroniskt bokad tid ska annulleras 24 timmar före mottagningstiden.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Dammbrunnens barnrådgivning
Dammbrunnsvägen 4, byggnad 3, 2. vån.
65100 Vasa

Telefontid kl. 11-11.30

I hälsovårdare tfn 040 620 8351
II hälsovårdare tfn 040 646 3612
III hälsovårdare tfn 040 543 7179
IV hälsovårdare tfn 040 487 1740
V hälsovårdare tfn 040 809 9256
VI hälsovårdare tfn 040 620 6625
VII hälsovårdare tfn 040 769 2211

VIII hälsovårdare tfn 040 356 3240
IX hälsovårdare tfn 040 678 4631

X hälsovårdare tfn 040 596 0235

Gerby barnrådgivning
Tallmarksvägen 5
65280 Vasa

Telefontid kl. 11-11.30
I hälsovårdare tfn 040 4806468
II hälsovårdare tfn 040 594 6027
III hälsovårdare tfn 040 628 3432
IV hälsovårdare ti-to tfn 040 640 3154

Korsnästågets barnrådgivning
Fräsaregatan 2
65370 Vasa

Telefontid kl. 11-11.30
I hälsovårdare tfn 040 136 9152
II hälsovårdare tfn 040 571 6528

Lillkyro barnrådgivning
Lillkyrovägen 18
66500 Lillkyro
Fax 06 312 1005

Telefontid kl. 10.30-11.30
I hälsovårdare tfn 06 325 8507
II hälsovårdare (Merikart) tfn 06 325 8566

Sundom barnrådgivning
Sundomvägen 13
65410 Sundom

Telefontid kl. 11-11.30
I hälsovårdare tfn 040 596 0235