Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Hälsovårdare med en kvinna som är gravid

Mödrarådgivning

Syftet med mödrarådgivningen är att säkerställa den gravida moderns, fostrets och den nyföddas hälsa samt främja och upprätthålla familjens hälsa och välmående.

Coronavirussituationens inverkningar

  • Familjeförberedelsekurserna finns på nätet.
  •  Blivande pappan får komma med till mottagningen, bör vara frisk, inga flunssa symptom.
  • Om du har varit utomlands, bör du hålla dig i karantän 14 dygn.

Läs alla nyheter om situationen med coronaviruset här.

THL-Pressmeddelande 12.8.2021: THL rekommenderar coronavaccin för gravida – deltavarianten av viruset har ökat risken för allvarlig sjukdom

THL: Coronavaccinernas lämplighet för olika grupper – Infektionssjukdomar och vaccinationer – THL

Allmänt om mödrarådgivning

Den gravida kan ta kontakt med det egna områdets rådgivning genast i början av graviditeten, då menstruationen har uteblivit. Det första besöket på mödrarådgivningen förläggs till ca 8-9 graviditetsveckan. Papporna är välkomna med på rådgivningsbesöken.

Under graviditetstiden görs besök i allmänhet på hälsovårdares eller barnmorskas mottagning 8-9 gånger och på rådgivningsläkares mottagning minst två gånger. Uppföljningen under graviditetstiden planeras dock individuellt.

Graviditetsuppföljning

Graviditetsveckor 8-10 barnmorska hälsovårdare, inskrivningsbesök
Graviditetsveckor 12-13 ultraljud (VCS, mödrapkl)
Graviditetsveckor 15 -16 barnmorska / hälsovårdare
Graviditetsvecka 17 läkare
Graviditetsveckor 20-21 ultraljud (VCS, mödrapkl)
Graviditetsveckor 22-24 barnmorska / hälsovårdare (graviditetsintyg +FPA-papper)
Graviditetsveckor 26-28 (F) barnmorska / hälsovårdare
Graviditetsveckor 30-32 barnmorska / hälsovårdare, möjligen erkännande av faderskap
Graviditetsvecka 35 barnmorska / hälsovårdare + läkare
Graviditetsvecka 37 barnmorska / hälsovårdare
Graviditetsvecka 39 barnmorska / hälsovårdare
Graviditetsvecka 41 barnmorska / hälsovårdare
Graviditetsvecka 41 + 5 övertidskontroll (VCS, mödrapkl)

(F)= besök endast för förstföderska

Cirka en vecka efter förlossningen hälsovårdarens hembesök

6 -10 veckor efter förlossningen efterundersökning

Elektroniska tjänster

Logga in i eHälsoservice-portalen med dina nätbankkoder eller mobilcertifikat. För att kunna använda eHälsoservicen bör man fylla i avtal om skötsel av ärenden elektroniskt, välj : E- Blanketter. Från meddelanden kan du skicka och läsa meddelanden.

Om det uppstår tekniska problem då du avänder eHälsoservicen, skicka e-post till eterveys@vaasa.fi

Rådgivningspsykologernas mottagning

Från rådgivningen sänds klienterna vid behov till rådgivningspsykologen för fortsatta undersökningar. Klienterna kan komma endast med remiss. Rådgivningspsykologen betjänar klienter från såväl barnarådgivningen som mödrarådgivningen.

Mottagningar i:
Dammbrunnsvägen 4, vån 1 (bakom huvudhälsostationen i huset nummer 3)
65100 Vasa

 

Annullering av mottagningstid vid rådgivningen

Om du inte behöver en tid som du har bokat, annullera den senast två timmar före mottagningstiden.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Tidsbokning

Tidsbokning till hälsovårdare under telefontid kl. 11-11.30. Vasa stads mödrarådgivningar är koncentrerade till Dammbrunnsvägen 4, byggnad 3, 3. vån, förutom Lillkyros mödrarådgivning.

Ingång från dammen.

Gerby, Storviken, Infjärden, Dragnäsbäck och Västervik
I hälsovårdare tfn 040 187 1812
II hälsovårdare tfn 040 482 5186

Sandviken, Högbacken och Sunnanvik
I hälsovårdare tfn 040 482 5207
II hälsovårdare tfn 040 179 9575

Roparnäs, Orrnäs, Bobäck, Vapenbrödrabyn, Melmo, Aspnäs och Impivaara
I hälsovårdare tfn 040 482 5179
II hälsovårdare tfn 040 136 9143

Brändö, Skogsberget, Forskärr, Hemstrand, Stenhaga, Vöråstan och Västerängen
I hälsovårdare tfn 040 482 5187
II hälsovårdare tfn 040 187 6635

Centrum, Sundom, Korsnäståget, Gamla Vasa, Runsor, Kråklund, Kapellbacken och Höstves
I hälsovårdare tfn 040 482 5161
II hälsovårdare tfn 040 482 5135

Fax 06 317 1014

Lillkyro
Lillkyro hälsostation, Lillkyrovägen 18
Hälsovårdare tfn 040 482 5207

Fax 06 312 1005