Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
Kvinna

Rehabiliteringsservice

Den medicinska rehabiliteringen hjälper personen i rehabilitering att förbättra och upprätthålla den egna fysiska, psykiska och sociala funktionsförmågan genom att hjälpa den rehabiliterade att skaffa sig redskap för att hantera livssituationerna och sin förmåga till att utföra dagliga funktioner och genom att erbjuda hjälpmedelsservice. Rehabiliteringsservicen ger patienterna och fackmännen sakkunnigtjänster inom sektorerna för fysio-, ergo- och talterapi. Inom rehabiliteringsservicen fungerar även två rådgivningspsykologer.