Förbigå menyn

Information om coronaviruset

träning

Rehabiliteringsservice

Den medicinska rehabiliteringen hjälper personen i rehabilitering att förbättra och upprätthålla den egna fysiska, psykiska och sociala funktionsförmågan genom att hjälpa den rehabiliterade att skaffa sig redskap för att hantera livssituationerna och sin förmåga till att utföra dagliga funktioner och genom att erbjuda hjälpmedelsservice. Rehabiliteringsservicen ger patienterna och fackmännen sakkunnigtjänster inom sektorerna för fysio-, ergo- och talterapi. Inom rehabiliteringsservicen fungerar även två rådgivningspsykologer.

Undantagstillståndets inverkan på Fyrklöverns verksamhet

Vi strävar efter att skydda dem som är i riskgruppen på följande vis:

  1. Du kommer väl till mottagningen endast då du är helt frisk! Även vid milda symtom bör du boka om ditt besök per telefon. Personalen är på plats endast då de är helt friska.
  2. Du kommer väl till mottagningen med endast en nödvändig vuxen.
  3. Du kommer väl ihåg god handhygien både då du kommer och då du går. På mottagningen finns möjlighet att tvätta händerna och det finns också handdesinfektionsmedel.
  4. Om du behöver hosta eller nysa, gör du väl det i armvecket.
  5. Vi har effektiverat städningen för att skydda båda klienter och personal.
  6. Vi undviker närkontakt så långt som möjligt. Om du är osäker om det löns att komma till mottagningen rekommenderar vi att du ringer först. Personalen kartlägger situationen och ger riktlinjer.
  7. Den snabbt föränderliga situationen gör att personalens arbetsuppgifter i snabb takt delvis ändras och oväntad frånvaro kan förekomma. Du blir väl inte uppgiven om vi blir tvungna att omboka ditt besök.

Tack för din förståelse angående våra försiktighetsåtgärder!