Förbigå menyn

Information om coronaviruset

barnen leka i daghemmet

Ergoterapi

Med ergoterapi strävar man efter att förebygga eller korrigera begränsningar i funktionsförmågan samt förbättra individens livskvalitet trots begränsningar. I ergoterapin ingår bedömning av klientens funktionsmöjligheter, genomförande samt rådgivning och handledning både i öppenvård och anstaltsvård.

I ergoterapin bedöms hur klienten klarar av de dagliga funktionerna i sin boendemiljö. Vid behov görs även kartläggande hembesök och på basis av det kan ädrningsarbeten utföras i klientens bostad. Inom ergoterapi för barn stöds, utvecklas och främjas barnets fysiska, psykiska och sociala helhetsutveckling. Inom ergoterapi bedöms barnets funktionsförmåga, praktiska färdigheter, kroppskontroll och visuella gestaltning.

För ergoterapi förutsätts remiss av hälsocentralläkare. Servicen är avgiftsfri för klienten.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Ansvarig ergoterapeut

Barns ergoterapi
Dammbrunnsvägen 4, byggnaden 3, 1:a vån.
65100 Vasa

Vuxen ergoterapi
Dammbrunnsvägen 4, 2:a vån.
65100 Vasa