Förbigå menyn

Information om coronaviruset

fysioterapeut

Fysioterapi

Målet med fysioterapin är att främja och förbättra hälsan samt rörelse- och funktionsförmågan så att klienten klarar sig bra i den egna vardagen.

Till fysioterapin kommer man p.g.a. akuta, återkommande och långvariga smärttillstånd, operationer, insjuknande eller andra problem med rörelse- och funktionsförmåga p.g.a. olika utvecklingsfördröjningar.

Fysioterapin inkluderar handledning och rådgivning, aktiva övningar på egen hand och/eller under handledning individuellt eller i grupp. Tillsammans med klienten fastställs målen för fysioterapin samtidigt som en fysioterapiplan uppgörs. Klienten motiveras och aktiveras till övning och egenvård på egna villkor.

I fysioterapeutens uppgifter ingår även hjälpmedelstjänster som stöder funktionsförmågan samt utvärdering av klientens livsmiljö och behovet till ändringsarbeten i bostaden. Därtill utför fysioterapeuten rörelse- och funktionsförmågebedömningar och –utlåtanden bl.a. som bilagor till läkarintyg. Fysioterapeuterna fungerar även i sakkunnig-, konsulterings- och fortbildningsuppgifter, deltar i yrkesövergrupande samarbete samt i handledningen av anhöriga och personalen.

Läs mer om fysioterapeuternas kompetenser

Fysioterapeuten är en av hälsovården legitimerad fackman som utfört fysioterapeutexamen.

Därtill behärskar fysioterapeuterna i Vasa stad följande specialkompetenser:

 • Behandling av fasciavävnader Nivå 1
 • CRPS och spegelterapi
 • Fysioterapeutens direktmottagning
 • Första hjälpen inom mental hälsa
 • GAS
 • Grunderna i fasciautbildning
 • Grundkurs för fysioterapi av patient med hjärnblodcirkulationspatient enligt
 • Bobath betraktelsesätt
 • Kiikku småbarnsfamiljearbetare
 • Kinesitejpning
 • Kinestetisk grund- och fortsättningskurs
 • Kronisk smärta
 • Lymfterapi (behovsbedömning)
 • Mc Kenzie
 • Mobilisering av neuralvävnader I och II
 • Mulligan grund- och fortsättningskurs
 • NDT, Bobath terapi
  • NDT-Bobath babykurs
  • Specialiseringsstudier för fysioterapeuter inom rehabiliteringen av barn och unga
 • OMT-C-kurser
 • Problem i stöd och rörelseorganen bland barn och unga
 • Specialkompetens vid skaffande av hjälpmedel för grundrörlighet samt personliga stöd
 • Styrka i ålderdomen
 • Ställningssvindel
 • Validering

 

KOMPETENSER

 • Apparaturs- och hygienpass
 • Första hjälpen kompetens
 • Kurs om lagen om smittsamma sjukdomar samt bekämpande av infektioner
 • Pass för arkivering, dataskydd och sekretess i fråga om patientdata

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Fysioterapins gemensamma telefontid må-fr kl. 8-11 tfn 06 325 1995

Om du vill ändra eller avboka din tid, kan du meddela det per e-post. I andra ärenden, ta kontakt per telefon.

Besöksadress för fysioterapi för vuxna:
Huvudhälsostationen
Dammbrunnsvägen 4, II vån. 65100 Vasa

Besöksadressen för fysioterapi för barn:
Huvudhälsostationen Terapicentret Fyrklövern
Dammbrunnsvägen 4, III vån. 65100 Vasa

Fysioterapiavgift är 11,40 € för besök. Fysioterapi för barn (under 18 år) är gratis.