Förbigå menyn
Nainen jumppaa käsipainoilla

Fysioterapi

Målet med fysioterapin är att främja och förbättra hälsan samt rörelse- och funktionsförmågan så att klienten klarar sig bra i den egna vardagen.

Till fysioterapin kommer man p.g.a. akuta, återkommande och långvariga smärttillstånd, operationer, insjuknande eller andra problem med rörelse- och funktionsförmåga p.g.a. olika utvecklingsfördröjningar.

Fysioterapin inkluderar handledning och rådgivning, aktiva övningar på egen hand och/eller under handledning individuellt eller i grupp. Tillsammans med klienten fastställs målen för fysioterapin samtidigt som en fysioterapiplan uppgörs. Klienten motiveras och aktiveras till övning och egenvård på egna villkor.

I fysioterapeutens uppgifter ingår även hjälpmedelstjänster som stöder funktionsförmågan samt utvärdering av klientens livsmiljö och behovet till ändringsarbeten i bostaden. Därtill utför fysioterapeuten rörelse- och funktionsförmågebedömningar och –utlåtanden bl.a. som bilagor till läkarintyg. Fysioterapeuterna fungerar även i sakkunnig-, konsulterings- och fortbildningsuppgifter, deltar i yrkesövergrupande samarbete samt i handledningen av anhöriga och personalen.

Läs mer om fysioterapeuternas kompetenser

Fysioterapeuten är en av hälsovården legitimerad fackman som utfört fysioterapeutexamen.

Därtill behärskar fysioterapeuterna i Vasa stad följande specialkompetenser:

 

Behandling av fasciavävnader Nivå 1
CRPS och spegelterapi
Fysioterapeutens direktmottagning
Första hjälpen inom mental hälsa
GAS
Grunderna i fasciautbildning
Grundkurs för fysioterapi av patient med hjärnblodcirkulationspatient enligt Bobath betraktelsesätt
Kiikku småbarnsfamiljearbetare
Kinesitejpning
Kinestetisk grund- och fortsättningskurs
Kronisk smärta
Lymfterapi (behovsbedömning)
Mc Kenzie
Mobilisering av neuralvävnader I och II
Mulligan grund- och fortsättningskurs
NDT, Bobath terapi
NDT-Bobath babykurs
Specialiseringsstudier för fysioterapeuter inom rehabiliteringen av barn och unga
OMT-C-kurser
Problem i stöd och rörelseorganen bland barn och unga
Specialkompetens vid skaffande av hjälpmedel för grundrörlighet samt personliga stöd
Styrka i ålderdomen
Ställningssvindel
Validering

 

KOMPETENSER

 

Apparaturs- och hygienpass
Första hjälpen kompetens
Kurs om lagen om smittsamma sjukdomar samt bekämpande av infektioner
Pass för arkivering, dataskydd och sekretess i fråga om patientdata

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Fysioterapins gemensamma telefontid må-fr kl. 8-11 tfn 06 325 1995

  • 06 325 1995

  • Fax 06 317 7104

Besöksadress för fysioterapi för vuxna:
Huvudhälsostationen
Dammbrunnsvägen 4, II vån.
65100 Vasa

Besöksadressen för fysioterapi för barn:
Huvudhälsostationen
Dammbrunnsvägen 4, III vån.
65100 Vasa

Fysioterapiavgift är 11,40 € för besök. Fysioterapi för barn (under 18 år) är gratis.