Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Fysioterapi för personer med sjukdomar i stöd- och rörelseorganen samt direktmottagning

Fysioterapeutens direktmottagning för 18-65 åriga personer

Då akut smärta överraskar i stöd- eller rörelseorganen, ta kontakt med tidsbokningen i din hälsostation. Sjukskötaren bedömer ditt tillstånd enligt direktmottagningsverksamheten och bokar vid behov en tid till fysioterapeutens mottagning åt dig inom loppet av 1-3 dygn.

Fyll i Fysioterapins formulär med förhandsuppgifter före du kommer till mottagningen.

På mottagningen undersöker och bedömer fysioterapeuten ditt tillstånd. Du får anvisningar för egenvård av smärtorna, snabbt återställande av din funktionsförmåga samt förebyggande av att dina krämpor förnyar sig. Vi bedömer tillsammans behovet till fortsatt vård.

Fysioterapi för över 7 åringar genom läkarremiss

Vid mer långvariga besvär i samband med stöd- och rörelseorganssjukdomar bedömer hälsocentralläkaren behovet till fysioterapi och skriver ut en elektronisk remiss till fysioterapin. Läkaren ger dig anvisningar om hur du aktiverar remissen. Fysioterapitiden meddelas per telefon eller post.

Fysioterapeuten undersöker och bedömer ditt tillstånd. Du får anvisningar för egenvård av smärtorna, snabbt återställande av din funktionsförmåga samt förebyggande av att dina krämpor förnyar sig. Vi bedömer tillsammans behovet till fortsatt vård.

Ifall du fått remissen ”Undersöknings- och vårdhänvisning till fysioterapin” (SV3) i pappersformat, ring och boka tid till en privat serviceproducent.

Postoperativa kontroller

Efter operation av höft-, knä- eller axelledsproteser kommer du planenligt enligt den opererande läkarens anvisningar till fysioterapin för ett kontrollbesök. Kontrollbesöket sker oftast 4-6 veckor efter operationen.

I fortsättningen kontrolleras protesen enligt ortopedens uppföljningslinjer ungefär med fem års intervaller. I dessa fall får du ett kallelsebrev från Vasa centralsjukhus, där du ombeds ta kontakt med fysioterapin och röntgen vid hälsovårdscentralen.

Efter operation i ryggområdet kan den opererande läkaren enligt behov fastställa ett kontrollbesök till fysioterapin inom hälsovårdscentralen.

Traumapolikliniken

Läkaren eller sjukskötaren vid traumapolikliniken i huvudhälsostationen ger dig vid behov kontaktuppgifter till fysioterapin för borttagande av gips eller andra stöd. Ta kontakt med fysioterapin.

Efter ditt kontakttagande inleds fysioterapin inom en vecka och den förverkligas huvudsakligen genom kontrollbesök som stöder självständiga övningar.

Avgifter

Fysioterapin för personer med sjukdomar i stöd- och rörelseorganen är avgiftsfri för personer under 18 år och de klienter, vars avgiftstak inom hälso- och sjukvården har uppnåtts under årets lopp. I övrigt faktureras 11,40 € för besök hos fysioterapin.