Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Fysioterapin på avdelningarna i Vasa stadssjukhus

Målet med fysioterapin på avdelningarna inom Vasa stadssjukhus är att erbjuda färdigheterna att klara av att utmaningarna med att röra sig i hemmamiljö.

Utifrån undersökningar görs en fysioterapiplan, som fungerar som en del av den rehabiliteringsplan läkaren uppgör. I tillägg till fysioterapin bedöms på avdelningen även patientens behov till hjälpmedel och vid behov utförs ett hembesök till patientens hem.

Fysioterapin ingår i priset för avdelningsperioden.

Bedömnings- och intervallavdelningen 6

Patienterna hänvisas till avdelningen i huvudsak från primärvårdens hemservice, genom initiativ från anhöriga, minneskoordinatorn, socialarbetaren eller SAS-skötaren genom en läkarremiss.

Avklarandet hemmavid hos den patient som kommer till bedömningen är nedsatt och därför utreds tillståndet hos denne. Målet är att finna metoder, med vilka patienten kan stödas i sitt hemmaboende.

En intervallpatient kommer till avdelningen enligt överenskommelse för uppföljning av hälsotillståndet, rehabilitering eller för att stöda orken hos närståendevårdaren. En intervallpatient är tidvis på avdelning, tidvis hemma enligt en överenskommen tidtabell, dock hemmavid under största delen av tiden.

Rehabiliteringsavdelningen 9

Patienterna kommer till avdelningen antingen från specialsjukvården eller från primärvården med läkarremiss.

Patientens rörelse- och funktionsförmåga är försvagad t.ex. p.g.a. störning i hjärnblodcirkulationen eller p.g.a. benbrott, inflammation eller en bestående sjukdom.

Fysioterapin ingår i avdelningsrehabiliteringen genom läkarremiss och är en del av den effektiva yrkesövergripande rehabiliteringen.