Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Hjälpmedelsutlåning

Med hjälpmedel stöds kommuninvånare att klara sig hemma och i hemmiljön trots funktionsnedsättning, sjukdom eller åldersrelaterat besvär med funktionsförmågan.

Grundhjälpmedlen hjälper boendet hemma och i de dagliga funktionerna såsom i att röra sig, tvätta sig och i samband med WC-besök.

Hjälpmedelsbehovet kan konstateras av klienten själv, hennes/hans närstående eller en sakkunnig inom social- och hälsovården, som känner till klientens situation. Behovet av hjälpmedel bör utvärderas utifrån användarens situation, vid rätt tidpunkt och individuellt.

I utvärderingen ska man ta hänsyn till användarens funktionsförmåga, livssituation och levnadsmiljöns krav för att hjälpmedlet ska fungera. I hjälpmedelsfrågor kan kontakt tas direkt till hjälpmedelsutlåningen.

Hjälpmedlen är avgiftsfria för användaren.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Hjälpmedelsutlåning
Dammbrunnsvägen 2, 1 våningen
65100 Vasa

Tfn 040 740 5639

Öppethållningstider:
må, ti, to kl. 8-12
on kl. 12-16
fr kl. 12-15

Hjälpmedelsutlåning finns vid ingången till avdelningarna 5, 6 och 7.

Hjälpmedelsservicen i Lillkyro är öppen må och to kl. 12–14 tfn 06 325 8527. Obs! Lillkyro hjälpmedelsutlåning är öppen må 28.12.2020 kl. 12-14.

(Hjälpmedelservice i Laihela: Laihian apuvälinepalvelu)