Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Koulussa

Talterapi

Talterapi är undersökning, rehabilitering och förebyggande av störningar i språk, tal, kommunikation och röst.

I en talterapeutisk bedömning kartläggs klientens samspelsförmåga, kommunikationsförmåga samt språkliga färdigheter, så som förståelse, produktion, auditiv perception och oralmotorik. Talterapeuter är legitimerade yrkespersoner inom hälsovården.

Språklig bedömning och planering av terapi förutsätter ofta samarbete med övriga yrkesgrupper. Talterapeutisk habilitering förverkligas i huvudsak som individuell terapi och genom handledning av personer i klientens närmiljö. Talterapin är avgiftsfri.

Tecken som stöd och barns språkutveckling

Tecken som stöd

Tecken som stöd: Tukiviittomia lapsen arkeen OYS – Oulun yliopistollinen sairaala (på finska)

Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes / Logopedes de l’Union Européenne (CPLOL)

Barns språkutveckling 0-12 månader (pdf)

Barns språkutveckling 1-2 år (pdf)

Barns språkutveckling 2-3 år (pdf)

Barns språkutveckling 3-4 år (pdf)

  • Barnets kommunikations- och språkförmåga utvecklas i samspel med andra barn och vuxna. Barnet behöver få vara i interaktion genast från födseln. Talproduktionen och språkförståelsen utvecklas vid daglig samvaro och delad uppmärksamhet med vuxna.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Till talterapi krävs alltid en remiss. Barn med remiss av rådgivnings- eller skolhälsovårdare eller läkare, vuxna med läkarremiss. Som bilaga skall gärna finnas ett utlåtande från en specialbarnträdgårdslärare, speciallärare eller psykolog.

Terapicentret Fyrklövern

Terapicentret Fyrklövern
Dammbrunnsvägen 4
65100 Vasa

Talterapeut Carina Ahtola
Tfn 06 325 2013, carina.ahtola(at)vaasa.fi
finskspråkiga skolelever

Talterapeut Ann-Christine Andtsjö-Tamminen
Tel.tid på tisdagar kl. 12-13 tfn 06 325 2822, 040 097 3045 a-c.andtsjo-tamminen(at)vaasa.fi
svenskspråkiga barn under skolåldern

Talterapeut Emilia Strandvall
Tfn 040 186 6021, emiliapia.strandvall(at)vaasa.fi
finskspråkiga barn under skolåldern

Studerande tfn 040 653 0528