Förbigå menyn

Information om coronaviruset

isä ja lapsi

Hur stöda barnets språkutveckling

Barnets kommunikations- och språkförmåga utvecklas i samspel med andra barn och vuxna. Barnet behöver få vara i interaktion genast från födseln. Talproduktionen och språkförståelsen utvecklas vid daglig samvaro och delad uppmärksamhet med vuxna.

  1. Var uppmärksam och svara på barnets initiativ till kommunikation. Eftersträva en god kommunikationsmiljö där det är tyst och lugnt. Upprätthåll kommunikationen med ögonkontakt och genom fysisk beröring.
  2. Lägg märke till vad ditt barn är intresserad av och gå med i aktiviteten. Barn är mest motiverade att lära sig när man utgår från sådant som intresserar dem.
  3. Anpassa ditt tal efter barnets språkliga nivå så att det kan förstå dej. Tala om sådant som händer här och nu. Använd ett enkelt språk där du benämner saker runt er och tala om dem t.ex hur de ser ut eller vad man gör med dem.
  4. Skapa situationer för turtagning. Lekar och spel där man tränar t.ex min tur –din tur och ge – ta. Uppmuntra barnet i sitt försök att uttrycka sig verbalt och utvidga barnets såväl språkliga som ickespråkliga försök att göra sig förstådd.
  5. Ta pauser och vänta. Vänta tyst. Luta dig framåt och titta på barnet med förväntan. Genom att vänta ger du barnet tid att förstå vad du sagt och svara med en gest, min, ljud eller ord.
  6. Reagera på ditt barns tal som om det var korrekt även om du hör att det blir fel. Svara på barnets försök genom att utvidga uttrycket t.ex om du hör att barnet säger ”bi” kan du svara ”ja, det är en stor röd bil”. På så sätt kan du ge barnet positiv respons samtidigt som du ger modell på korrekt tal.
  7. Sagor, ramsor och sånger. Gemensamma läs- och sångstunder är betydelsefulla stunder tillsammans som utvecklar ordförrådet, meningsbyggnad, språkförståelsen, fantasin och koncentrationsförmågan.
  8. Bilder, gester och stödtecken stöder barnets språkförståelse och produktion.

Lapsi leikkii pihalla

Version som kan printas: Hur stödja barnets språkutveckling (pdf)

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Talterapi

Terapicentret Fyrklövern
Dammbrunnsvägen 4
65100 Vasa

Talterapeut Carina Ahtola
Tfn 06 325 2013, carina.ahtola(at)vaasa.fi
finskspråkiga skolelever

Talterapeut Ann-Christine Andtsjö-Tamminen
Tel.tid på tisdagar kl. 12-13 tfn 06 325 2822, 040 097 3045 a-c.andtsjo-tamminen(at)vaasa.fi
svenskspråkiga barn under skolåldern

Talterapeut Mathilda Bondén
Tfn 040 168 1807, mathilda.bonden(at)vaasa.fi
finskspråkiga barn under skolåldern

Talterapeut Emilia Strandvall
Tfn 040 186 6021, emiliapia.strandvall(at)vaasa.fi
finskspråkiga barn under skolåldern

Talterapeut Anna Markkula
Tfn 040 195 5390, anna.markkula(at)vaasa.fi
finskspråkiga barn under skoåldern

Studerande tfn 040 653 0528