Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Promenad på bryggan

Sexualrådgivning

Sexualrådgivning är för Vasabor, både kvinnor och män som lever singel eller i parförhållande oberoende av kön eller sexuell läggning.

Sexualiteten är väldigt privat och intim, därför känns det många gånger svårt att prata om sexualitet. Sexualiteten är en del av livet, mänskligheten, själv- och kroppsbilden. Alla människor är sexuella och varje människas sexualitet är unik. Barn- och ungdomstidens händelser, kulturen, parförhållandeproblem, övertygelser och missförstånd samt sjukdomar och medicineringar kan påverka den sexuella hälsan och det sexuella välbefinnandet

Du får hjälp till

 • sexuella funktionsstörningar som upphetsnings eller orgasmsvårigheter
 • sexuell olust eller olika lust i parförhållandet
 • samlagssmärtor
 • känslig utlösning
 • erektionsproblem
 • närhets- eller prestationsångest
 • problem med att acceptera sin kropp
 • funderingar angående den egna sexual- och könsidentiteten
 • ålders relaterade problem
 • sexuella trauman
 • problem i parförhållandet
 • sexuella frågor angående sjukdomar eller behandlingar
 • rädsla för gynekologiska undersökningar
 • sexuella bekymmer gällande graviditet eller efter förlossningen

Alla frågor och funderingar angående sexualiteten diskuteras konfidentiellt. Under besöket behandlas de saker som klienten själv vill prata om. Genom att prata och fundera tillsammans försöker man skapa en positiv relation till ens egen sexualitet och självbild samt till det eventuella parförhållandet.

Ta kontakt

Sexual- och parförhållande rådgivare Eva-Maria Rajamäki