Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Opiskelijat nurmikolla

Skol- och studerandehälsovård

Coronavirussituationens inverkningar

En stor del av hälsovårdarna har överförts till epidemiförebyggande arbete och som stöd för mottagningsverksamheten. Hälsovårdaren nås dock vid behov genom Wilma eller läroanstaltens elektroniska ärendehantering.

Läs alla nyheter om situationen med coronaviruset här.

Skolhälsovård

Skolhälsovården är avsedd för grundskolbarn och deras familjer. Arbete utförs i samarbete med föräldrar och vårdnadshavare samt med elevvårds- och undervisningspersonal och andra behövliga parter.

Studerandehälsovård

Studerandehälsovården har till uppgift att svara för hälsovårdsservicen i Vasa för studerande vid Vasas yrkeshögskolor, läroanstalter på andra stadiet, gymnasier och folkakademier oberoende av hemort.

Du kan kontakta hälsovårdaren i följande ärenden

 • tillväxt och pubertet
 • näring och ätande
 • vila, sömn och motion
 • användning av rusmedel
 • kamratförhållande och mobbning
 • sällskapande och sexualitet
 • anpassande egenvården av långtidssjukdomar och skolgång eller studier
 • oro för din ork
 • användning av andra hälsovårdsservice

 • Skolhälsovården är avsedd för grundskolbarn och deras familjer. Vi gör samarbete med föräldrar, vårdnadshavare, elevvårds- och undervisningspersonal samt andra behövliga parter.

 • Studerandehälsovården svarar för hälsovårdsservicen i Vasa för studerande vid läroanstalter på andra stadiet, gymnasier och folkakademier oberoende av hemort.