Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Skötare och barn

Skolhälsovården

Skolhälsovården är avsedd för grundskolbarn och deras familjer. Vi gör samarbete med föräldrar, vårdnadshavare, elevvårds- och undervisningspersonal samt andra behövliga parter.

Allmänt om skolhälsovården

I skolhälsovården ingår

  • uppföljning av elevens uppväxt och utveckling samt främjande av hälsa och välmående
  • stödande av föräldrar i fostringsarbetet
  • känna igen behov till stöd och undersökning av eleven samt vid behov handledning till fortsatt undersökning och -vård
  • yrkesövergripande elevvårdsarbete
  • främjande och uppföljning av en hälsosam och trygg skolmiljö
  • munhälsovård

I övriga ärenden som kräver läkarvård bör du boka en tid från den egna hälsostationen

  • akuta sjukdomar (t.ex. öron- och ögonsjukdomar)
  • uppföljning av långvariga sjukdomar (t.ex. astma)
  • fritidsolycksfall

Hälsogranskningar

I skolhälsovården ingår årliga hälsogranskningar, varav hälsogranskningarna på årskurs 1, 5 och 8 är omfattande. I hälsogranskningarna ingår alltid individuell hälsorådgivning.

Vi önskar att föräldrarna/vårdnadshavare deltar i de omfattande hälsogranskningarna på 1, 5 och 8 årskursen och i den hälsogranskning som utförs åt eleven under sommartid det år eleven förflyttas till 7 årskursen. Föräldrarna är även välkomna till andra granskningar.

Omfattande hälsogranskningar

I de omfattande hälsogranskningarna på 1, 5 och 8 årskursen bedömer skolhälsovårdaren och en läkare tillsammans elevens hälsa och välmående och även hela familjens välmående. I granskningen diskuterar vi med familjen samt diskuterar vi om lärarens bedömning på hur eleven klarar sig i skolan.

Under granskningen på 8 årskursen kontrolleras elevens hälsa även med tanke på fortsatta studier och val av yrke.

Blanketter för hälsogranskningarna på 1 årskursen

Förhandsuppgifter inför hälsoundersökning i ettan till elevens föräldrar
Hur mår och klarar sig eleven i skolan

Blanketter för hälsogranskningarna på 5 årskursen

Hälsoenkät för elever i femman
Förhandsuppgifter inför hälsoundersökning i femman till föräldrarna
Hur mår och klarar sig eleven i skolan

Blanketter för hälsogranskningarna på 8 årskursen

Hälsoenkät för elever i åttan
Förhandsuppgifter inför hälsoundersökning av högstadieelever, till elevens föräldrar
Hur mår och klarar sig eleven i skolan

Elektroniskt tidsbokning

Föräldrar kan boka en tid elektroniskt för barnets 1:a klass och 5:e klass omfattande hälsoundersökningar samt för 7: e klassens hälsoundersökning. Det går även att boka 30 minuters tider, till exempel för ett vaccinationsbesök. Förutom att boka tider kan föräldrar skicka meddelande via e-hälsotjänsten till hälsovårdaren rörande barnets hälsa, ändra eller avboka tider. Avbokning måste göras senast 1 dag före bokad tid.

Som förälder måste du först aktivera dina egna elektroniska tjänster, för att du skall kunna uträtta ärenden för ditt barn. Du behöver bank-ID eller ett mobilcertifikat för att logga in på tjänsten. Här kommer du till eHälsotjänsterna. Efter att du loggat in skall du först aktivera dina egna elektroniska tjänster under: Samtyckesblankett för e-hälsotjänster

Att representera ett barn:

Observera att du måste byta ditt barn till klient

• I högra hörnet på sidan väljer du ditt eget namn (på telefonen, en mänsklig figur i det övre högra hörnet på sidan), som öppnar en meny där du kan välja: Auktorisera dig via Suomi. fi-tjänst.

• Välj det barn du vars ärende du sköter. Om du representerar ditt barn för första gången skall du också aktivera e-tjänsterna för barnets räkning under samtyckesblankett för e-tjänster. Genom att fylla i blanketten tillåter du online tjänster , SMS-tjänst och bokning av tider.

Efter att du har aktiverat e-hälsotjänsten kan du boka en tid för barnets hälsokontroll, eller så kan du skicka och läsa meddelanden från meddelandesektionen. Du kan även se tider som är reserverade för barnet och du kan ändra den tid du har bokat eller avboka.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Borgaregatans skola tfn 040 353 0179
Borgaregatan 13, 65230 Vasa
Mottagning: måndag – fredag

Gerby skola tfn 040 148 5873
Västerviksvägen 27, 65280 Vasa
Mottagning: måndag – tisdag, fredag udda veckor och måndag – tisdag jämna veckor

Haga skola tfn 040 674 0794
Gustav III:s stig 2, 65380 Vasa
Mottagning: torsdag – fredag

Hietalahden koulu p. 040 186 2890
Ravikatu 9, 65100 Vaasa
Vastaanotto: maanantai – perjantai

Huutoniemen koulu p. 040 523 1507
Mannerheimintie 41, 65320 Vaasa
Vastaanotto: maaanantai – torstai

Isolahden koulu p. 040 829 1173
Pallokatu 17, 65230 Vaasa
Vastaanotto: maanantai – torstai

Keskuskoulu p. 040 707 1183
Raastuvankatu 39-43, 65100 Vaasa
Vastaanotto: maanantai – keskiviikko ja perjantai

Kristillinen koulu p. 040 829 1173
Sepänkyläntie 4, 65100 Vaasa
Vastaanotto: torstai

Köpingin koulu p. 050 339 6921
Vastaanotto Savilahden yhtenäiskoulun tiloissa
Savilahdentie 1, 66500 Vähäkyrö
Puh.aika klo 10.30-11.00
Vastaanotto: maanantai, keskiviikko – perjantai

Länsimetsän koulu p. 040 673 9222
Länsimetsäntie 10, 65280 Vaasa
Vastaanotto: maanantai, tiistai ja perjantai (tarvittaessa keskiviikko)

Merenkurkun koulu p. 040 197 7502
Kirkkopuistikko 33, 65100 Vaasa
Vastaanotto: maanantai, keskiviikko – perjantai

Merikaarron koulu p. 040 567 4581
Merikaarrontie 774, 66510 Merikaarto
Vastaanotto: torstai (tarvittaessa keskiviikko)

Nummen koulu p. 040 161 4153
Eräpolku 4, 65370 Vaasa
Vastaanotto: maanantai – keskiviikko

Onkilahden yhtenäiskoulu (alakoulu) p. 040 485 9855
Vuorikatu 7, 65100 Vaasa
Vastaanotto: maanantai – keskiviikko

Onkilahden yhtenäiskoulu (yläkoulu) p. 040 591 8743
Vuorikatu 11, 65100 Vaasa
Puhelinaika: tiistai – perjantai klo 9.30 – 10.00
Vastaanotto: maanantai – perjantai

Savilahden yhtenäiskoulu p. 050 339 6921
Savilahdentie 1, 66500 Vähäkyrö
Puhelinaika ma-pe klo 10.30-11.00
Vastaanotto: maanantai, keskiviikko – perjantai

Steinerkoulu p. 040 186 2890
Kalastajankatu 14, 65100 Vaasa
Vastaanotto: tiistai

Sundom skola tfn 040 148 5873
Sundom LärCenter
Sundomvägen 13, 65410 Sundom
Mottagning: onsdag – torsdag, udda veckor och onsdag – fredag, jämna veckor

Suvilahden koulu p. 040 630 0334
Teirinkatu 2, 65350 Vaasa
Vastaanotto: tiistai, torstai – perjantai

Tervajoen koulu p. 050 339 6921
Malamontie 2, 66440 Tervajoki
Puhelinaika klo 10.30-11.00
Vastaanotto: tiistai

Vanhan Vaasan koulu p. 040 161 4153
Wolffintie 25, 65200 Vaasa
Vastaanotto: maanantai, keskiviikko

Variskan koulu p. 040 161 6336
Vanhan Vaasan katu 20, 65370 Vaasa
Vastaanotto: maanantai – torstai

Vasa övningsskola tfn 040 574 5333
Kyrkoesplanaden 11-13, 65100 Vasa
Mottagning: måndag – fredag

Vikinga skola tfn 040 674 0794
Idrottsgatan 10, 65200 Vasa
Mottagning: måndag – onsdag