Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
Skötare och barn

Skolhälsovården

Skolhälsovården är avsedd för grundskolbarn och deras familjer. Vi gör samarbete med föräldrar, vårdnadshavare, elevvårds- och undervisningspersonal samt andra behövliga parter.

Coronavirussituationens inverkningar

En stor del av hälsovårdarna har överförts till epidemiförebyggande arbete och som stöd för mottagningsverksamheten.

På grund av undantagstillståndet gällande coronaviruset är alla hälsogranskningar under tiden 23.3-13.4.2020 på paus. Skolhälsovården i Vasa stad fungerar tillsvidare centraliserat. Ingen mottagning på skolorna.

Endast brådskande elevvårdsärenden sköts i samarbete med skolpsykolog och skolkurator. Dessutom erbjuder skolhälsovårdarna undantagsvis sjukvårdsrådgivning för eleverna per telefon.

Om situationen så kräver kan arrangemang ändras. Vi informerar i så fall på nytt. Följ med informationen på Wilma.

Allmänt om skolhälsovården

I skolhälsovården ingår

  • uppföljning av elevens uppväxt och utveckling samt främjande av hälsa och välmående
  • stödande av föräldrar i fostringsarbetet
  • känna igen behov till stöd och undersökning av eleven samt vid behov handledning till fortsatt undersökning och -vård
  • yrkesövergripande elevvårdsarbete
  • främjande och uppföljning av en hälsosam och trygg skolmiljö
  • munhälsovård

I övriga ärenden som kräver läkarvård bör du boka en tid från den egna hälsostationen

  • akuta sjukdomar (t.ex. öron- och ögonsjukdomar)
  • uppföljning av långvariga sjukdomar (t.ex. astma)
  • fritidsolycksfall

Hälsogranskningar

I skolhälsovården ingår årliga hälsogranskningar, varav hälsogranskningarna på årskurs 1, 5 och 8 är omfattande. I hälsogranskningarna ingår alltid individuell hälsorådgivning.

Vi önskar att föräldrarna/vårdnadshavare deltar i de omfattande hälsogranskningarna på 1, 5 och 8 årskursen och i den hälsogranskning som utförs åt eleven under sommartid det år eleven förflyttas till 7 årskursen. Föräldrarna är även välkomna till andra granskningar.

Omfattande hälsogranskningar

I de omfattande hälsogranskningarna på 1, 5 och 8 årskursen bedömer skolhälsovårdaren och en läkare tillsammans elevens hälsa och välmående och även hela familjens välmående. I granskningen diskuterar vi med familjen samt diskuterar vi om lärarens bedömning på hur eleven klarar sig i skolan.

Under granskningen på 8 årskursen kontrolleras elevens hälsa även med tanke på fortsatta studier och val av yrke.

Blanketter för hälsogranskningarna på 1 årskursen

Förhandsuppgifter inför hälsoundersökning i ettan till elevens föräldrar
Hur mår och klarar sig eleven i skolan

Blanketter för hälsogranskningarna på 5 årskursen

Hälsoenkät för elever i femman
Förhandsuppgifter inför hälsoundersökning i femman till föräldrarna
Hur mår och klarar sig eleven i skolan

Blanketter för hälsogranskningarna på 8 årskursen

Hälsoenkät för elever i åttan
Förhandsuppgifter inför hälsoundersökning av högstadieelever, till elevens föräldrar
Hur mår och klarar sig eleven i skolan

Elektroniskt tidsbokning

Föräldrarna kan boka tid elektroniskt till de omfattande hälsogranskningarna på årskurs 1, 5 och 8 samt hälsogranskning på årskurs 7.

Som förälder/målsman bör du först aktivera din egen elektroniska ärendehantering för att du i fortsättningen ska kunna sköta ärendehanteringen för ditt barn. Du behöver bankidentifikation eller mobilcertifikat för att logga in i tjänsten.  Härifrån kommer du åt eHälsotjänsterna.

Efter att du loggat in i tjänsten kan du aktivera den egna elektroniska ärendehanteringen från punkten: Blanketter.

Efter detta, skriv ut och fyll i Avtal om skötsel av ärenden elektroniskt för att sköta ärenden för ditt barn. Blanketten returneras till hälsovårdaren och hälsovårdaren aktiverar din möjlighet att sköta ärenden för ditt barn.

Efter aktivering av den elektroniska ärendehanteringen kan du boka en tid för en hälsogranskning av ditt barn genom eHälsotjänsten. Härifrån kommer du åt eHälsotjänsterna.

Då du loggat in i eHälsotjänsterna med egen bankidentifikation eller genom mobilcertifikat noterar du väl att byta så att ditt barn är klient. Barnets namn hittas i högra övre hörnet på webbsidorna i fråga.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Nedan hittar ni kontaktuppgifterna till er skolas dejourerande skolhälsovårdare under tiden 23.3-13.4.2020:

HV Frida Gädda, tfn 040 674 0794 (må-fre kl. 8-14)

Haga skola
Vikinga skola
Sundom skola
Nummen koulu

HV Karin Ågren-Hakala, tfn 040 574 5333 (må-fre kl. 8-14)

Vasa Övningsskola F-9
Gerby skola
Borgaregatans skola

HV Emmi Hietanen, tfn 050 339 6921 (må-fre kl. 8-14)

Savilahden yhtenäiskoulu
Tervajoen koulu
Merikaarron koulu
Huutoniemen koulu

HV Michaela Suomela, tfn 040 186 2890 (må-fre kl. 9-15)

Hietalahden koulu
Suvilahden koulu
Merenkurkun yläkoulu
Steinerkoulu

HV Nina Kontturi-Kukkula, tfn 040 829 1173 (må-to kl. 8-14)

Isolahden koulu
Länsimetsän koulu
Variskan koulu

HV Katriina Högnäsbacka, tfn 040 707 1183 (må-ti och to-fre kl. 8-14)

Keskuskoulu
Onkilahden yhtenäiskoulu
Vanha Vaasan koulu
Kristillinen koulu