Förbigå menyn
Lapset pyörien kanssa

Skolhälsovården

Skolhälsovården är avsedd för grundskolbarn och deras familjer. Vi gör samarbete med föräldrar, vårdnadshavare, elevvårds- och undervisningspersonal samt andra behövliga parter.

I skolhälsovården ingår

  • uppföljning av elevens uppväxt och utveckling samt främjande av hälsa och välmående
  • stödande av föräldrar i fostringsarbetet
  • känna igen behov till stöd och undersökning av eleven samt vid behov handledning till fortsatt undersökning och -vård
  • yrkesövergripande elevvårdsarbete
  • främjande och uppföljning av en hälsosam och trygg skolmiljö
  • munhälsovård

I övriga ärenden som kräver läkarvård bör du boka en tid från den egna hälsostationen

  • akuta sjukdomar (t.ex. öron- och ögonsjukdomar)
  • uppföljning av långvariga sjukdomar (t.ex. astma)
  • fritidsolycksfall

Hälsogranskningar

I skolhälsovården ingår årliga hälsogranskningar, varav hälsogranskningarna på årskurs 1, 5 och 8 är omfattande. I hälsogranskningarna ingår alltid individuell hälsorådgivning.

Vi önskar att föräldrarna/vårdnadshavare deltar i de omfattande hälsogranskningarna på 1, 5 och 8 årskursen och i den hälsogranskning som utförs åt eleven under sommartid det år eleven förflyttas till 7 årskursen. Föräldrarna är även välkomna till andra granskningar.

Omfattande hälsogranskningar

I de omfattande hälsogranskningarna på 1, 5 och 8 årskursen bedömer skolhälsovårdaren och en läkare tillsammans elevens hälsa och välmående och även hela familjens välmående. I granskningen diskuterar vi med familjen samt diskuterar vi om lärarens bedömning på hur eleven klarar sig i skolan.

Under granskningen på 8 årskursen kontrolleras elevens hälsa även med tanke på fortsatta studier och val av yrke.

Blanketter för hälsogranskningarna på 1 årskursen

Förhandsuppgifter inför hälsoundersökning i ettan till elevens föräldrar
Hur mår och klarar sig eleven i skolan

Blanketter för hälsogranskningarna på 5 årskursen

Hälsoenkät för elever i femman
Förhandsuppgifter inför hälsoundersökning i femman till föräldrarna
Hur mår och klarar sig eleven i skolan

Blanketter för hälsogranskningarna på 8 årskursen

Hälsoenkät för elever i åttan
Förhandsuppgifter inför hälsoundersökning av högstadieelever, till elevens föräldrar
Hur mår och klarar sig eleven i skolan

Elektroniskt tidsbokning

Föräldrarna kan boka tid elektroniskt till de omfattande hälsogranskningarna på årskurs 1, 5 och 8 samt hälsogranskning på årskurs 7.

Som förälder/målsman bör du först aktivera din egen elektroniska ärendehantering för att du i fortsättningen ska kunna sköta ärendehanteringen för ditt barn. Du behöver bankidentifikation eller mobilcertifikat för att logga in i tjänsten.  Härifrån kommer du åt eHälsotjänsterna.

Efter att du loggat in i tjänsten kan du aktivera den egna elektroniska ärendehanteringen från punkten: Blanketter.

Efter detta, skriv ut och fyll i avtalet om elektronisk ärendehantering inom eHälsotjänsterna för att sköta ärenden för ditt barn. Blanketten returneras till hälsovårdaren och hälsovårdaren aktiverar din möjlighet att sköta ärenden för ditt barn.

Efter aktivering av den elektroniska ärendehanteringen kan du boka en tid för en hälsogranskning av ditt barn genom eHälsotjänsten. Härifrån kommer du åt eHälsotjänsterna.

Då du loggat in i eHälsotjänsterna med egen bankidentifikation eller genom mobilcertifikat noterar du väl att byta så att ditt barn är klient. Barnets namn hittas i högra övre hörnet på webbsidorna i fråga.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Kontaktuppgifter enligt skolans språk.

Skolhälsovårdare (telefontid 11.00-11.30)

Borgaregatans skola tfn 040 353 0179
Borgaregatan 13, 65230 Vasa
Mottagning: må -fred

Gerby skola tfn 040 148 5873
Västerviksvägen 27, 65280 Vasa
Mottagning: må, ons och vid behov fre

Haga skola tfn 040 674 0794
Gustav III:s stig 2, 65380 Vasa
Mottagning: torsd och fred

Hietalahden koulu p. 040 186 2890
Ravikatu 9, 65100 Vaasa
Vastaanotto: ma-pe (ei parilliset tiistait)

Huutoniemen koulu p. 040 523 1507
Mannerheimintie 41, 65320 Vaasa
Vastaanotto: ma,ti ja ke

Isolahden koulu p. 040 829 1173
Pallokatu 17, 65230 Vaasa
Vastaanotto: ma-to

Keskuskoulu p. 040 707 1183
Raastuvankatu 39-43, 65100 Vaasa
Vastaanotto: ma-pe klo 8-14

Kristillinen koulu p. 040 197 7502
Sepänkyläntie 4, 65100 Vaasa
Vastaanotto: pe

Köpingin koulu p. 050 339 6921
Vastaanotto Savilahden yhtenäiskoulun tiloissa
Savilahdentie 1, 66500 Vähäkyrö
Puh.aika klo 10.30-11.00
Vastaanotto: ma,ke-pe

Länsimetsän koulu p. 040 673 9222
Länsimetsäntie 10, 65280 Vaasa
Vastaanotto: ti, ke ja pe (ma)

Merenkurkun koulu p. 040 197 7502
Kirkkopuistikko 33, 65100 Vaasa
Vastaanotto: ma-to

Merikaarron koulu p. 040 567 4581
Merikaarrontie 774, 66510 Merikaarto
Vastaanotto: to (pe)

Nummen koulu
Eräpolku 4, 65370 Vaasa
p. 040 161 4153
Vastaanotto: ma-to

Onkilahden yhtenäiskoulu (alakoulu) p. 040 485 9855
Vuorikatu 7, 65100 Vaasa
Vastaanotto: ma-to,parill.pe

Savilahden yhtenäiskoulu p. 050 339 6921
Savilahdentie 1, 66500 Vähäkyrö
Puh.aika ma-pe klo 10.30-11.00
Vastaanotto: ma, ke-pe

Steinerkoulu p. 040 186 2890 (parill ti),040 485 9855 (paritt pe)
Kauppapuistikko 22, 65100 Vaasa
Vastaanotto: parilliset tiistait ja parittomat perjantait

Sundom skola tfn  040 676 6104
Sundom LärCenter
Sundomvägen 13, 65410 Sundom
Mottagning: må-fre

Suvilahden koulu p. 040 571 5999
Teirinkatu 2, 65350 Vaasa
Vastaanotto: ke-pe

Tervajoen koulu p. 050 339 6921
Malamontie 2, 66440 Tervajoki
Puh.aika klo 10.30-11.00
Vastaanotto: ti

Vanhan Vaasan koulu 040 630 0334
Wolffintie 25, 65200 VAASA
Vastaanotto: ma,ti

Variskan koulu p. 040 161 6336
Vanhan Vaasan katu 20, 65370 Vaasa
Vastaanotto: ma-pe

Vasa övningsskola tfn 040 574 5333
Kyrkoesplanaden 11-13, 65100 Vasa
Mottagning: må-fre

Vikinga skola tfn 040 148 5873
Idrottsgatan 10, 65200 Vasa
Mottagning: ti, to och vid behov fre

Onkilahden yhtenäiskoulu (yläkoulu) p. 040 591 8743
Vuorikatu 11, 65100 Vaasa
Vastaanotto: ma-pe