Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
nuoria naisia yleisössä

Studerandehälsovården

Studerandehälsovården svarar för hälsovårdsservicen i Vasa för studerande vid Vasas yrkeshögskolor, läroanstalter på andra stadiet, gymnasier och folkakademier oberoende av hemort.

Allmänt om studerandehälsovården

I studerandehälsovården ingår hälsogranskningar och hälsorådgivning, sjukvård och första hjälpen, sjuk- och preventivmottagningar, övervakning av skolans sanitära förhållanden, psykologservice och tandvård (avgifter enligt en separat förordning).

Målet är att främja studerandenas övergripande välmående, stöda studieförmågan och arbetsförmågan i det kommande yrket.

eHälsovården är Vasa stads elektroniska ärendehantering, som i detta skede erbjuder elektroniska hälsovårdstjänster inom hälsovården för studeranden. eHälsovårdsservicen är avgiftsfri.

Studenternas hälsovårdsstiftelse, SHVS svarar för hälsovården för dem som studerar vid universitet. www.yths.fi

Ibruktagning av eHälsovårdsservicen

För ibruktagning av eHälsovårdsservicen bör du göra ett serviceavtal med din hälsovårdare vid mottagning.

Ifall du har tekniska problem med användningen av eHälsovården eller kontakten, sänd oss e-post på eterveys@vaasa.fi.

Till eHälsovårdsservicen

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Avdelningsskötare Gun Grangärd

  • 040 741 4184

Hälsovårdarnas arbetspunkter

Vaasan Ammattikorkeakoulu
Wolffskavägen 27-31
tfn 040 649 4899,

tfn 040 640 2702

tfn 040 565 7551

Hälsovårdarna anträffbara på skolorna

måndag- torsdag 8-15.45

fredag 8-14

Mottagning utan tidsbokning måndag-fredag kl 8-10.

Under övriga tider bör en tid bokas egenhändigt.

telefontid kl 10.30-11

Novia
Wolffskavägen 30, 65200 Vasa
tfn 040 673 1051

tfn 040 661 6356

Hälsovårdarna anträffbara på skolorna

måndag-torsdag kl. 8–15.45

fredag kl. 8–14

Mottaging utan tidsbeställning måndag-fredag kl 8-10.

Under övriga tider bör en tid bokas egenhändigt.

Vamia Hansa-kampus
Krutkällarvägen 2
65100 Vasa

tfn 040 649 5443,

tfn 040 656 5433

tfn 040 649 5131

Turism-, kosthålls- och rengöringsbranschen, Ekonomi och kommunikation,
Social-, hälsovårds- och idrottsbranschen

Hälsovårdarna anträffbara på skolorna

måndag-torsdag kl. 8–16,

fredag kl. 8–14.

Mottagning utan tidsbokning måndag-fredag kl. 9-11
Under övriga tider bör en tid bokas egenhändigt.

Vamia Sampo-kampus
Smedsbyvägen  16, 65100 Vaasa
p. 040 145 2766
p. 040 656 5332

Hälsovårdarna anträffbara på skolorna

måndag-torsdag kl. 8–16,
fredag kl. 8–14.

Mottagning utan tidsbokning måndag-fredag kl. 9-11

Under övriga tider bör en tid bokas egenhändigt.

Yrkesakademin Kampus Kungsgården
Kungsgårdsvägen 30, 65380 Vasa
tfn 044 750 3132
tfn 040 649 5230

Hälsovårdarna anträffbara på skolorna

måndag-torsdag kl. 8–16,

fredag kl. 8–14

Mottagning utan tidsbeställning måndag-fredag kl. 8–9

Under övriga tider bör en tid bokas egenhändigt.

Lyseon lukio
Vasaespl 8, 65100 Vaasa
p. 040 145 2734

Hälsovårdaren anträffbar på skolan

måndag-torsdag klo 8–16

fredag klo 8–14

Mottagning utan tidsbeställning måndag-fredag kl. 8–9

Under övriga tider bör en tid bokas egenhändigt.

Vasa gymnasium
Kyrkoesplanaden 27, 65100 Vasa
tfn 040 649 4808

Hälsovårdaren anträffbar på skolan

onsdagar kl 8-16

Mottagning utan tidsbeställning  kl. 8.15–9

Under övriga tider bör en tid bokas egenhändigt.

Vasa Övningskolas gymnasium
Skolhusgatan 31, 65100 Vasa
tfn 040 649 4808

Hälsovårdaren anträffbar på skolan

måndag, tisdag och torsdag kl. 8–16,

fredag kl. 8–14

I samma skola mottagning ovan stående tider för Evangeliska folkhögskolan samt Fria kristliga skolan.

Mottagning utan tidsbeställning  kl. 8.15–9

Under övriga tider bör en tid bokas egenhändigt.

Studenternas hälsovårdsstiftelse, SHVS, hälsovård för dem som studerar vid universitet, www.yths.fi