Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Studerande inom social- och hälsovårdsbranschen - praktik och forskningstillstånd

Studerandes praktik inleds igen från 15.2.2021 och följande skall iakttas:

  • Om studerande varit utomlands de senaste 14 dagarna före praktikperioden ska hon/han var i kontakt med förmannen på respektive arbetspunkt innan studerande börjar sin praktik.
  • Studerande får inte ha förkylningssymptom.
  • Studerande ska vara i kontakt med egen hälsovårdscentral vid misstanke om Covid 19 eller vid misstanke om att hon/han blivit utsatt för Covid 19.
  • Vi önskar att studerande undviker situationer där det finns mycket folk i trånga utrymmen (t.ex. barer, nattklubbar och andra ställen då avstånd inte kan hållas).
  • Ändamålsenliga skydd används,

och övriga säkerhetsåtgärder iakttas för att garantera en trygg praktik för studerande.

Se även: Gällande rekommendationer och begränsningar i Vasa sjukvårdsdistrikt

THL: Smitta och skydd coronaviruset

OBS! Studerande har möjligheten att ersätta arbetstimmar som hör till arbetspraktiken genom att biträda skötare i samband med coronavaccinering, ifall praktiken inom social- och hälsosektorn är avbrutna p.g.a. gällande coronasituation. Då den studerande kommer för att ersätta praktiken sköts detta oavlönat, såsom praktiken även normalt är.

Ifall den studerande får en arbetsanställning i Vasa stad, är det fråga om annat och då får den studerande behålla lönen, men får inga studiepoäng.

 

De arbetsgemenskaper i social- och hälsosektorn i Vasa fungerar som platser för inlärning i arbete eller handledd praktik för studerande på universitet, yrkeshögskolor eller studerande på andra stadiet.

Praktiken och inlärningen i arbetet för de studerande baserar sig på avtal mellan läroanstalterna samt social- och hälsosektorn. Reserveringen av en praktikplats sker genom koordinatorn i läroanstalten.

Examensarbeten

Social- och hälsosektorn erbjuder studeranden inom branschen olika ämnen till examensarbeten samt till vetenskaplig forskning.

Goda examensarbeten utvecklar servicen inom social- och hälsovårdsbranschen och producerar ny kompetens, information och innovationer som kan tillämpas inom branschen.

Examensarbetet kan vara projekt, en tillämpande undersökning, en utvecklingsuppgift, en empirisk undersökning eller ett praktiskt lärdomsprov. Alla undersökningar bör uppfylla de allmänna kraven för forskningsarbete.

Forskningstillstånd

För varje undersökning ansökas ett forskningstillstånd. Forskningstillstånd beviljas på grund av en forskningsplan, som godkänns av yrkeshögskolan.

Tillstånd beviljas av resultatområdesdirektören eller vård- och omsorgsdirektören samt förvaltnings-, ekonomi- och utvecklingsdirektören enligt undersökningsämne.

För behandling av ansökan bör reserveras flera veckor. Samlande av undersökningsmaterialet kan börja efter att forskningstillståndet har beviljats.

Ansökan om undersökningstillstånd 2019 (pdf)
Ansökan om undersökningstillstånd 2019 (Word)

Presentation av examensarbetet

Efter att undersökningen har färdigställts rapporterar du om ditt arbete i den arbetsenhet som har deltagit och sänder en kallelse till examensarbetets presentationsseminarium för dem.

Ett exemplar av examensarbetet bör sändas elektroniskt eller i två papperskopior till den serviceområdeschef/överskötare som förordat arbetet och därtill elektroniskt till informationsservicetjänsteman hannaliina.uitto@vaasa.fi.

Kontaktuppgifter