Förbigå menyn

Studeranden inom social- och hälsovårdsbranschen

De arbetsgemenskaper i social- och hälsosektorn i Vasa fungerar som platser för inlärning i arbete eller handledd praktik för studerande på universitet, yrkeshögskolor eller studerande på andra stadiet.

Praktiken och inlärningen i arbetet för de studerande baserar sig på avtal mellan läroanstalterna samt social- och hälsosektorn. Reserveringen av en praktikplats sker genom koordinatorn i läroanstalten.

Examensarbeten

Social- och hälsosektorn erbjuder studeranden inom branschen olika ämnen till examensarbeten samt till vetenskaplig forskning.

Goda examensarbeten utvecklar servicen inom social- och hälsovårdsbranschen och producerar ny kompetens, information och innovationer som kan tillämpas inom branschen.

Examensarbetet kan vara projekt, en tillämpande undersökning, en utvecklingsuppgift, en empirisk undersökning eller ett praktiskt lärdomsprov. Alla undersökningar bör uppfylla de allmänna kraven för forskningsarbete.

Forskningstillstånd

För varje undersökning ansökas ett forskningstillstånd. Forskningstillstånd beviljas på grund av en forskningsplan, som godkänns av yrkeshögskolan.

Tillstånd beviljas av resultatområdesdirektören eller vård- och omsorgsdirektören samt förvaltnings-, ekonomi- och utvecklingsdirektören enligt undersökningsämne.

För behandling av ansökan bör reserveras flera veckor. Samlande av undersökningsmaterialet kan börja efter att forskningstillståndet har beviljats.

Presentation av examensarbetet

Efter att undersökningen har färdigställts rapporterar du om ditt arbete i den arbetsenhet som har deltagit och sänder en kallelse till examensarbetets presentationsseminarium för dem.

Ett exemplar av examensarbetet bör sändas elektroniskt eller i två papperskopior till den serviceområdeschef/överskötare som förordat arbetet och därtill elektroniskt till informationsservicetjänsteman hannaliina.uitto@vaasa.fi.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt