Förbigå menyn
Tandklinik

Tandvårdens avgifter

Tandvårdens avgifter kollas varje år och uppdateras vid behov.

Mun och tandvård är gratis för klienter under 18 år. Övriga klienter faktureras enligt gällande förordningar.

Krigsveteranerna debiteras ingen avgift för tandvården vid hälsovårdcentralen. Krigsveteranerna kan söka ersättningar från FPA för det tekniska arbetet i samband med protetisk vård.

För uteblivna besök debiteras 50,80 euro av alla 18 år fyllda. (Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 1992/912, lagändring 1201/2021). En bokad tid kan avbokas per telefon 06 325 2202 eller elektroniskt ärendehanteringstjänst.

Besöksavgiften är 10,20 euro per besök vid hälsovårdscentralens munhygienist och 13,10 euro vid hälsovårdscentralens tandläkare.

För besök hos specialtandläkare är besöksavgiften 19,20 euro.

Förutom besöksavgiften debiteras även vård och kontroll, enligt åtgärd och omfattning, i enlighet med nedanstående tabell:

Diagnos, förebyggande vård och grundvård av tändernas stödje vävnad

Undersökning av mun och tänder, periodisk- och efterkontroll eller undersökning av klient med akut behov 8,40 € – 37,50 €
Tagning av bakterie-, spott-, blod- och vävnadsprov 18,90 €
Röntgendiagnostik per bild 8,40 €
Röntgenundersökning av käkar och tänder 18,90 €
Grundvård av tänder och tändernas stödje vävnad per besök (innehåller bl.a. borttagning av tandsten) 8,40 – 54,90 €

Plombering och rotbehandling

Bedövning 8,40 €
Plombering av en tand yta som sträcker sig över en eller två tandytor eller plombering av en tandyta 18,90 €
Plombering av två eller tre ytor 37,50 €
Mer omfattande plombering av en tand 54,90 €
Rotbehandling per besök 18,90 – 54,90 €

Vård av annan sjukdom

Tandborttagning: bedövning 8,40 €
Borttagning av en tand 18,90 – 37,50 €
Borttagning av en atnd genom operation 54,90 – 77,00 €

Protetiska och bettfysiologiska åtgärder

Vård av protes: grundläggande åtgärder 54,90 €
Reparation 37,50 – 54,90 €
Del- eller helprotes av akryl 183,50 €
Kronor och bryggor per tand 183,50 €
Skeletterad delprotes 222,70 €

Bettskena 54,90 €

Dessutom tandtekniska omkostnader

Dessutom tandtekniska omkostnader

Dessutom till dessa avgifter kan även andra omkostnader uppkomma för tandställningar, proteser och andra specialmaterial.

För reparation eller förnyande av trasiga eller borttapade tandställningar debiteras den verkliga summan.

För intyg som inte berör vården debiteras samtliga klienter 50,80 euro. Även intyg för försäkringsbolag kostar 50,80 euro.

Kopieringsavgift av röntgenbilder (cd/dvd) 10,00 euro (Vasa stads avgifter som debiteras för givande och inlösning av handlingar).

Ersättningar från FPA

För stadens tandvårdsavgifter fås ingen ersättning från FPA. 
För alla besök hos privata tandläkare fås ersättning från Folkpensionsanstalten (FPA) för den vård privattandläkaren utfört. Ersättningarna gäller inte för vård i tandreglering eller vård av proteser. Ett undantag är veteranerna, som kan ansöka om ersättning även för vård av proteser.

Lääkärihinta.fi -service (på finska). Patient kan jämföra tandvårdsavgifter inom privata sektorn. Servicen är avgiftsfri.