Förbigå menyn
Tandklinik

Tandvårdsjour

Jouren garanterar undersökning och första hjälpen vård som inte kan förflyttas utan risk för livsfara eller vars saknande skulle medföra betydande hälsofara. Du sköter själv om att boka en tid för fortsatt vård enligt behov.

 

Vardagsjour

Patienter som exponerats för eller insjuknat på grund av coronavirus sköts endast i brådskande fall och koncentrerat vid en egen vårdenhet. All annan icke-brådskande vård skjuts upp.

Du kan boka tid för akut tandvård på numret 06 325 2202 må-to kl. 7.30–16 och fre kl. 7.30–15. Tandvårdsjourtiden må-to kl. 8–16 och fre kl. 8–15 i olika tandkliniker.

Du kommer väl inte till tandvårdens jour ifall du känner dig sjuk (du har feber, hosta, snuva, ont i halsen eller liknande). Tack!

Mun- och tandvårdsjouren utanför tjänstetid

I Vasa sjukvårdsdistrikts område sköts mun- och tandvårdsjouren utanför tjänstetid av Vasa centralsjukhus samjour (adr. Sandviksgatan 2-4) må-to kl. 16-21, fredagar (även söckenhelgsafton) kl. 15-21 samt söckenhelger och veckoslut kl. 8-21.

Utanför tjänstetid ska man alltid ringa det riksomfattande rådgivningsnumret till jourhjälpen 116 117 innan man åker till mun- och tandvårdsjouren.  Från journumret bedöms behovet till brådskande vård och därtill uppmanas patienten att anmäla sig i samband med ankomst. Patienterna vårdas i skyndsamhetsordning.

Nattjour kl. 21–08 i Åbo universitetscentralsjukhus. Kontakta med tanke på bedömning av vårdbehov till Åbo universitetscentralsjukhus tfn 02 313 8800.

Situationer som kräver akut första hjälpen

• svullnad, sväljningssvårigheter
• munnen öppnas bara begränsat
• munnen kan ej stängas
• feber i samband med ovannämnda
• kraftig tandbaserad smärta (konstant smärta, som hindrar från att få sömn och där värkmediciner inte hjälper)
• tandolyckor eller misstanke om käkbrott
• blödning efter t.ex. tandutdragning, ifall det känns som att munnen snabbt fylls
med blod
• en trasig fast tandregleringsanläggning, som sticker och där situationen inte kan lindras med t.ex. tuggummi eller genom att fixa mjukning med regleringsvax

Situationer som inte kräver akut första hjälpen

• smärta, till vilken värkmedicin hjälper
• ilande i varmt eller kallt
• spricka i en tand eller plomb
• problem med proteser eller lossnande av stifttand
• problem med löstagbara tandregleringsanrättningar eller lossnande av ringen vid nackdragsvård

Alla patienter som fyllt 18 år faktureras enligt hälsovårdsstationsavgifterna, även patienter från andra kommuner. För en bokad tid som inte avbokats faktureras 50,80 euro för personer som fyllt 18 år. Fakturan skickas hem till patienten.