Förbigå menyn

Tandvårdsjour

Jouren garanterar undersökning och första hjälpen vård som inte kan förflyttas utan risk för livsfara eller vars saknande skulle medföra betydande hälsofara. Du sköter själv om att boka en tid för fortsatt vård enligt behov.

Vardagsjour

Du kan boka tid för akut tandvård på numret 06 325 2202 må-to kl. 7.30–16 och fre kl. 7.30–15. Tandvårdsjourtiden må-to kl. 8–16 och fre kl. 8–15 i olika tandkliniker.

Jour under veckoslut och söckenhelger

Veckosluts- och söckenhelgsjour kl. 10.00–12.00 utan tidsbokning sker i samjourens utrymmen i Vasa centralsjukhus (adress: Sandviksgatan 2-4).

När du kommer till tandläkarjouren, ta ett turnummer nära utdörren. Gå direkt till B-korridoren och fyll i en blankett med förhandsuppgifter, som du ger åt den jourhavande tandläkaren. Patienterna sköts i den ordning de anländer.

Veckoslutskvällar och söckenhelger kl. 14.30-21.00 sköts jour i Seinäjoki. Kontakt till Vasa centralsjukhus tfn 06 213 1001. Sjukskötare avgör vårdbehovet i telefon.

Kvällsjour

Under kvällsjouren sköts sådana symptom som allvarligt hotar hälsa och där vården inte kan förflyttas till följande dag.

Kvällsjour i Seinäjoki vardagkvällar kl. 16-21, veckoslutskvällar och söckenhelger kl. 14.30-21.00. Kontakt till Vasa centralsjukhus tfn 06 213 1001. Sjukskötare avgör vårdbehovet i telefon.

Nattjour

Nattjour kl. 21–08 i Åbo universitetscentralsjukhus. Kontakta med tanke på bedömning av vårdbehov till Åbo universitetscentralsjukhus tfn 02 313 8800.

Situationer som kräver akut första hjälpen

• svullnad, sväljningssvårigheter
• munnen öppnas bara begränsat
• munnen kan ej stängas
• feber i samband med ovannämnda
• kraftig tandbaserad smärta (konstant smärta, som hindrar från att få sömn och där värkmediciner inte hjälper)
• tandolyckor eller misstanke om käkbrott
• blödning efter t.ex. tandutdragning, ifall det känns som att munnen snabbt fylls
med blod
• en trasig fast tandregleringsanläggning, som sticker och där situationen inte kan lindras med t.ex. tuggummi eller genom att fixa mjukning med regleringsvax

Situationer som inte kräver akut första hjälpen

• smärta, till vilken värkmedicin hjälper
• ilande i varmt eller kallt
• spricka i en tand eller plomb
• problem med proteser eller lossnande av stifttand
• problem med löstagbara tandregleringsanrättningar eller lossnande av ringen vid nackdragsvård

Alla patienter som fyllt 18 år faktureras enligt hälsovårdsstationsavgifterna, även patienter från andra kommuner. För en bokad tid som inte avbokats faktureras 50,80 euro för personer som fyllt 15 år. Fakturan skickas hem till patienten.