Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Lääkäri hymyilee potilaalle.

Väntetider till läkaren

Första lediga icke-akuta tiden till hälsostationläkaren.

Väntetid i genomsnitt som veckor

Situation 13.9.2021

Dammbrunnens hälsostation 8,4 veckor

Gerby hälsostation 6,4 veckor

Korsnästågets hälsostation 10,4 veckor

Kyrkoesplanadens hälsostation 8,4 veckor

Lillkyro hälsostation 6,1 veckor

Vasa totalt 7,9 veckor

 

Situation 9.2.2021

Dammbrunnens hälsostation 5,2 veckor

Gerby hälsostation 4,0 veckor

Korsnästågets hälsostation 6,3 veckor

Kyrkoesplanadens hälsostation 6,0 veckor

Lillkyro hälsostation 5,7 veckor

Vasa totalt 5,4 veckor

Situation 26.2.2020

Dammbrunnens hälsostation 11,4 veckor

Gerby hälsostation 7,0 veckor

Korsnästågets hälsostation 12,0 veckor

Kyrkoesplanadens hälsostation 8,2 veckor

Lillkyro hälsostation 10,6 veckor

Vasa totalt 9,7 veckor

Laihela hälsostation 3,5 veckor

 

Situation 12.11.2019

Dammbrunnens hälsostation 11,4 veckor

Gerby hälsostation 8,0 veckor

Korsnästågets hälsostation 11,3 veckor

Kyrkoesplanadens hälsostation 10,6 veckor

Lillkyro hälsostation 9,1 veckor

Vasa totalt 10,4 veckor

Laihela hälsostation 4,5 veckor

 

Situation 29.8.2019

Dammbrunnens hälsostation 9,6 veckor

Gerby hälsostation 6,9 veckor

Korsnästågets hälsostation 12,0 veckor

Kyrkoesplanadens hälsostation 9,7 veckor

Lillkyro hälsostation 7,7 veckor

Vasa totalt 9,1 veckor

Laihela hälsostation 5,6 veckor

 

Situation 18.4.2019

Dammbrunnens hälsostation 9,0 veckor

Gerby hälsostation 6,9 veckor

Korsnästågets hälsostation 11,1 veckor

Kyrkoesplanadens hälsostation 10,8 veckor

Lillkyro hälsostation 8,3 veckor

Vasa totalt 9,3 veckor

Laihela hälsostation 5,4 veckor