Förbigå menyn
Kestävä kehitys

Hållbar utveckling och ren miljö

  • En hållbar utveckling är en fortgående och styrd förändring, med vilken vi tryggar goda levnadsmöjligheter för nuvarande och kommande generationer. Hållbar utveckling omfattar ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet samt social och kulturell hållbarhet.

  • Miljöskydd

    Till miljöskyddet hör att ta hand om både naturvärdena och en hälsosam, trygg och trivsam livsmiljö för människan. Luftens, vattendragens och jordmånens tillstånd inverkar förutom på naturmiljön även på många olika sätt på människans välmående.