Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Tionde klassen

Tionde klassen är en ettårig påbyggnadsundervisning för elever med avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen.

Vasa stad ordnar påbyggnadsundervisning inom den grundläggande utbildningen för de Vasaunga som inte har någon studieplats i en läroanstalt på andra stadiet.

Tionde klassens mål är att utveckla elevens studie- och karriärvalsmöjligheter samt att förbättra möjligheterna för fortsatt utbildning. I tionde klass kan eleven höja sina vitsord på grundskolans avgångsbetyg.

Ett läsår

Tionde klassens undervisning sträcker sig över ett läsår. Undervisningen kan även omfatta praktisk arbetslivsorientering samt utökning av samhällskunskap och samhällsfärdigheter.

Ansökan till tionde klassen görs på våren via studieinfo.fi  efter den egentliga gemensamma ansökan. Du kan söka med innevarande eller föregående års avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen.